Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť BMW Group uvedie v roku 2024 nový model predaja. V celej Európe príde do praxe v niekoľkých etapách, počnúc značkou MINI od 1. januára 2024 v Taliansku, Poľsku a vo Švédsku.

Zvyšné európske krajiny budú postupne nasledovať, pričom zapojenie značky BMW je naplánované na rok 2026. Začiatok tohto druhu predaja predstavuje dôležitý krok a umožní, že všetky nové vozidlá značiek BMW a MINI a mierne jazdené vozidlá spoločnosti BMW Group sa v celej Európe budú predávať prostredníctvom modelu agentúrneho predaja.

Nový predajný model predstavuje prínos pre zákazníkov, maloobchodných partnerov, aj pre samotnú spoločnosť BMW Group. Štandardné celoštátne stanovovanie cien pre identické modely vozidiel zabezpečí zákazníkom ešte vyššiu úroveň cenovej transparentnosti. Okrem toho, spolu s postupným prechodom na agentúrny model predaja, zdigitalizuje spoločnosť BMW Group celý nákupný proces, čím dá zákazníkom na výber medzi online a fyzickým nákupom vrátane možnosti plynulého prechodu medzi nimi. To všetko umožní komplexný integrovaný systém IT – plus plný prístup k známej maloobchodnej predajnej sieti.

„Prechod na priamy predaj s maloobchodnými partnermi predstavuje kľúčový míľnik v reorganizácii našej divízie predaja, ktorá sa deje už od roku 2020. Nový model predaja nám umožní komunikovať priamo s našimi zákazníkmi a poskytne spoločnosti BMW Group priame zákaznícke rozhranie,“ povedal Pieter Nota, člen predstavenstva BMW AG zodpovedný za zákazníka, značku a predaj. „Cieľom nášho nového modelu predaja je zvýšenie spokojnosti zákazníkov a ponúknuť im najlepšiu prémiovú zákaznícku skúsenosť v tomto odvetví.“

Po zavedení nového modelu predaja bude BMW Group naďalej závisieť od svojej existujúcej maloobchodnej siete a bude využívať jednu zo svojich kľúčových silných stránok: vysoko funkčnú a zavedenú štruktúru predaja. Nový model predaja vznikal v zdĺhavom procese, do ktorého sa aktívne zapojili aj maloobchodní partneri. „Rád by som sa veľmi pekne poďakoval našim maloobchodným predajcom za ich konštruktívnu spoluprácu a veľmi pozitívnu spätnú väzbu, ktorú nám poskytli podpisom 100 % našich zmlúv o zastúpení značky MINI. Je to jasné potvrdenie našich plánov posunúť sa spoločne vpred,“ povedal Pieter Nota. BMW Group očakáva, že dopyt po osobnom kontakte so zákazníkmi bude pokračovať aj v budúcnosti, pričom kľúčovú úlohu zohrajú práve maloobchodní partneri – díleri.

Agentúrny model ponúka maloobchodným predajcom atraktívny a do budúcnosti odolný základ pre ich podnikanie, ako aj väčšiu istotu plánovania. Za každé predané vozidlo získajú pevne stanovenú a starostlivo vypočítanú províziu, ktorá zohľadňuje celý rad faktorov. To isté platí pre nákupy cez internet, kde získajú odmenu za dodávky vozidiel. Okrem toho im nový predajný model umožňuje zamerať sa na poskytovanie najlepších možných zákazníckych konzultácií a starostlivosti a ponúka im prístup k celému skladu vozidiel BMW Group. Spätná väzba predajcov na nový model bola veľmi pozitívna a všetci európski predajcovia už podpísali zmluvy na predaj vozidiel značky MINI.

Od dnešného dňa môžu zákazníci v Taliansku, vo Švédsku a v Poľsku využívať ako súčasť nového predajného modelu online predobjednávky na nové plne elektrické vozidlo MINI Cooper a na nový model MINI Countryman.

Značky: