Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Férová nadácia O2 sa dlhodobo venuje inovatívnemu modernému vzdelávaniu a formovaniu kritického myslenia mladých ľudí.

Tento rok spustila grantovú výzvu „Vráťme spolu rozum na internet“, ktorej cieľom bolo nájsť a podporiť projekty bojujúce proti šíreniu dezinformácií na internete, ale aj projekty podporujúce kultiváciu informačného priestoru, publikovanie overených informácií, kritické myslenie a mediálnu gramotnosť.

„Ako technologická firma citlivo vnímame potrebu bojovať proti dezinformáciám na internete. Technológie vedia byť dobrý sluha, ale zlý pán a je na nás, ako s nimi budeme zaobchádzať. Som rád, že sme túto pálčivú situáciu adresovali v kampani už na jar tohto roka pod headlinom Zdieľaj s rozumom a môžeme pokračovať ďalej, a to podporou 12 skvelých projektov, ktorých cieľom je priniesť pozitívnu zmenu, kultivovať informačný priestor a podporiť kritické myslenie,“ hovorí Igor Tóth, riaditeľ O2 Slovakia a predseda správnej rady Férovej nadácie O2.

Do grantovej výzvy Férovej nadácie sa zapojila približne stovka projektov, z ktorých správna rada Férovej nadácie vybrala veľmi rôznorodé projekty, ktorých cieľom je tvorba rôznych videomanuálov, podcastov, e-learningových kurzov, ale aj aplikácií a digitálnych nástrojov určených na odhaľovanie dezinformácií na internete.

„Pri čítaní týchto projektov sme si vo Férovej nadácii uvedomili, že napriek veľkým hrozbám plynúcim zo šírenia dezinformácií a hoaxov, existuje veľmi malé množstvo organizácií, ktoré sa téme dlhodobo a strategicky venuje. Každý jeden projekt v tejto oblasti je preto ťažiskový a vie dopomôcť k tomu, aby sme mladšiu generáciu už od útleho detstva učili rozlišovať pravdu od neprávd a taktiež aby sme vedeli ľahšie rozoznať, ktorým autoritám vo verejnom priestore môžeme dôverovať. Toto dokážeme dosiahnuť len systematickou prácou len vtedy, keď spojíme sily, či už ide o štátny alebo verejný sektor,“ hovorí Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia a členka správnej rady Férovej nadácie.

Zoznam podporených projektov nájdete nižšie a viac info na https://spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program:

Podporené projekty grantu „Vráťme spolu rozum na internet“Výška podpory
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť  (Demagog.sk 2.0: nové výzvy pre factchecking)

 

 

Technický a metodologický „upgrade“ Demagog.sk, ktorý umožní systematické overovanie tvrdení politikov na sociálnych sieťach

 

10 000
Združenie priateľov Denníka N (Hrozby internetu – vzdelávacia príručka pre školy)

 

Vzdelávacia príručka N Magazínu Hrozby internetu distribuovaný na školy a systematicky využívaný pri výukovom procese

 

   8 000
Konšpirátori.sk (Podrobné profily dezinformačných webov)

 

 

Vypracovanie posudkov k jednotlivým webom na zozname konspiratori.sk, ktoré zdôvodnia ich prítomnosť na tomto zozname

 

8 000
KInIT (Nástroj na kooperatívnu anotáciu dezinformácií na)Anotačný nástroj na princípoch crowdsourcing a wisdom of
the crowd, pomocou ktorého používatelia dokážu spolupracovať na identifikovaní a analýze dezinformácií v informačnom priestore slovenského webu 
8 000
Zmudri.sk (Kritické myslenie pre učiteľov)

 

Videomanuál pre učiteľov k výučbe kritického myslenia v rámci vyučovania

 

5 850
Slovenská debatná asociácia (Ku kritickému mysleniu cez súťaž)

 

Vzdelávací modul o mediálnej gramotnosti pre učiteľov a Olympiáda kritického myslenia pre ich žiakov

 

4 884
Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (Dvakrát mysli, raz zdieľaj)

 

Podcasty zamerané na problematiku dezinformácií a hoaxov

 

3 200
Trnavská asociácia sluchovo postihnutých (Hodnotné informácie pre Nepočujúcich na internete)

 

Videá pre nepočujúcich v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré upozorňujú túto zraniteľnú skupinu na hrozbu dezinformácií3 000
Nadácia Milana Šimečku (Ako učiť o holokauste dnes? (e-learningový kurz))

 

 

Vzdelávacie semináre pre pedagógov, ktoré vysvetľujú, ako pracovať s témou holokaustu a implementovať do nej kritické myslenie

 

3 000
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Podcasty študentov Katedry žurnalistiky FF UKF)Praktické semináre formou tvorby podcastov zameraných na dezinformácie a hoaxy pre študentov žurnalistiky, budúcich novinárov

 

3 000
JA Slovensko (Kritické myslenie – ako (sa) ho naučiť)

 

 

Doplnenie vzdelávacieho obsahu do kurzov pre žiakov a učiteľov o kapitoly obsahujúce informácie o kritickom myslení a overovaní faktov

 

2 400
Vivat Vero (Rozumne.online)Mobilná aplikácia, ktorá bude používateľov chrániť pred dezinformáciami na Facebooku a informovať o tom, ako veľmi sú vystavení dezinformáciám, čo má potenciál vzbudiť ich záujem o tému a podporiť ich kritické myslenie.

 

2 000