Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Platforma Bolt uzavrela partnerstvo s IFC, inštitúciou v rámci Skupiny Svetovej banky zameranej na posilňovanie súkromného sektora v rozvojových krajinách. Spolupráca má za cieľ podporiť prístup k on demand službám v oblasti mobility. Investícia vo výške 20 miliónov eur a poradenské služby IFC pomôžu Boltu rozšíriť riešenia pre mobilitu a vytvoriť tým príležitosti k zárobku, podporiť malé podnikanie a zvýšiť ponuku osobnej prepravy na východoeurópskych a afrických trhoch.

Bolt vstúpil na africký kontinent v roku 2016 spustením služieb v Juhoafrickej republike. V súčasnosti je platforma prítomná v siedmich afrických krajinách, v ktorých dáva Bolt možnosť zárobku viac ako 400-tisíc vodičom v 70 mestách. Finančný príspevok IFC je určený pre východnú Európu, vrátane Ukrajiny a africké trhy, napríklad Nigériu či JAR.

Bolt už v rámci pilotného projektu spustil v Juhoafrickej republike službu prepravy osôb, ktorá je určená výhradne pre ženy. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť aj dostupnosť tohto druhu dopravy pre ženy tým, že sú cestujúcim ponúkané vozidlá obsluhované vodičkami. IFC teraz podporí dlhodobé úsilie platformy Bolt zamerané na rozvoj bezpečnej a spoľahlivej dopravy pre ženy aj vytváranie nových ekonomických príležitostí.

„Tešíme sa na spoluprácu s IFC pri rozvíjaní malého podnikania a rozširovaní finančne dostupných prepravných služieb v Afrike a východnej Európe. V minulom roku sme obdržali investíciu od Európskej investičnej banky. Sme hrdí, že nás podporujú takéto významné inštitúcie, ktoré si uvedomujú strategický prínos našich služieb pre rozvíjajúce sa trhy,“ uviedol Markus Villig, CEO a zakladateľ platformy Bolt.

Stephanie von Friedeburg, viceprezidentka IFC, k tomu dodáva: „Technológie môžu, a teda by mali, otvárať nové cesty k trvalo udržateľnému rozvoju a podpore žien. Naša investícia do platformy Bolt má premeniť sektor prepravy osôb smerom, ktorý je prospešný pre životné prostredie, vytvára nové a flexibilné možnosti zárobku pre ženy a v neposlednom rade na tieto trhy prináša bezpečný a finančne dostupný spôsob osobnej prepravy.“

Značky: