Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Popredná európska prepravná platforma Bolt bude kompenzovať uhlíkovú stopu z jázd, ktoré sa uskutočnia cez aplikáciu v Európe. Táto iniciatíva je jednou z častí širšej environmentálnej stratégie Boltu nazývanej „Green plan“.

Očakáva sa, že iniciatíva kompenzujúca uhlíkovú stopu bude podporená investíciou v ráde miliónov eur s tým, že s rozvojom firmy bude táto suma narastať. Vďaka tomu sa Bolt stane najväčšou prepravnou aplikáciou v Európe, ktorá sa dobrovoľne zaviaže k tomu, že jej jazdy budú uhlíkovo neutrálne.

Bolt bude kompenzovať emisie z jázd realizovaných v Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Českej republike, Chorvátsku, Cypre, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Malte, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Švédsku, Ukrajine a Veľkej Británii.

Iniciatíva je súčasťou „Green plan“ spoločnosti Bolt, ktorý si stanovuje niekoľko cieľov v oblasti životného prostredia.

  • Kompenzovať podiel Boltu na emisiách CO2 v európskej doprave minimálne o 5 miliónov ton k roku 2025.
  • Obmedziť celoeurópske emisie CO2 tým, že do aplikácie bude pridaných viac možností zelenej prepravy pre cestujúcich a celosvetovo kompenzovať emisie vzniknuté z prevádzkovania svojich kancelárií v roku 2020.
  • Vytvoriť zelenšie mestá uvedením zdieľaných elektrických kolobežiek do viacerých z nich. Umožniť cestujúcim, ktorí využívajú k preprave aplikáciu Bolt, prispievať na ekologické iniciatívy priamo v aplikácii.

Bolt sa snaží obmedziť dopad svojich aktivít na životné prostredie a prispieť k riešeniam výziev v oblasti životného prostredia. Preto vzdeláva cestujúcich, ktorí využívajú Bolt, o dopadoch ľudských aktivít na životné prostredie.

Markus Villig, CEO a zakladateľ Boltu, k tomu hovorí:

„Začnime faktami – klimatická zmena je skutočnosť a skleníkové plyny sú jej hlavnou príčinou.

Cestná doprava je dnes zodpovedná za 20 % celkových európskych emisií skleníkových plynov, preto by sme mali niesť svoj kus zodpovednosti pri riešení tejto situácie, nakoľko aj Bolt je súčasťou tohto ekosystému.

Každý deň pracujeme na tom, aby sme urýchlili posun smerom k zdieľaniu a efektívnemu využívaniu dopravných prostriedkov – elektrickým autám, bicyklom, kolobežkám a iným druhom vozidiel, ktoré dnes ešte neexistujú. Avšak musíme čeliť realite a tomu, že toto riešenie nie je dostatočne rýchle. Zatiaľ čo chceme znižovať emisie pridávaním ďalších zdieľaných a elektrických dopravných prostriedkov do miest, uhlíkovú stopu je potreba kompenzovať okamžitými krokmi, ktoré naprieč celou firmou pôsobia ako katalyzátor tohto procesu.

Nachádzame sa v unikátnej a výhodnej pozícii, pretože môžeme pôsobiť ako hybná sila zmeny, ako v našom odbore, tak aj mimo neho. Veríme, že tento krok bude príkladom pre ďalšie spoločnosti, ktoré ho budú nasledovať. Všetci tak budú niesť svoj podiel zodpovednosti.”

Bolt v tejto oblasti spolupracuje s Natural Capital Partners, expertmi na riešenia zamerané na pozitívne zmeny v oblasti obnoviteľných energií a uhlíku. Natural Capital Partners spravuje The Carbon Neutral Protocol, ktorý uisťuje firmy po celom svete, že uhlíkovo neutrálna akcia je pre ich biznis, fungovanie a ich produkty jasná, transparentná a kvalitná.

Jonathan Shopley, Managing Director, External Affairs v Natural Capital Partners k tomu dodáva:

Vo všetkých sektoroch je stále viac dôležité podnikať kroky ku znižovaniu emisií. Jedine tak je možné dosiahnuť cieľ obmedzenia globálneho otepľovania na 1,5 °C. Sme potešení, že môžeme spolupracovať s takou firmou, ktorá sa chce zaviazať k okamžitému a pozitívnemu ovplyvňovaniu našej klímy.“

Bolt aktuálne obsluhuje 25 miliónov zákazníkov vo viac než 30 krajinách po celom svete a je lídrom vo svojom odbore v Európe a Afrike. V minulom roku sa stal prvou firmou, ktorej sa podarilo spojiť v jednej aplikácii možnosť prepravy po meste autom, s možnosťou presunu po meste zdieľanými kolobežkami. Cestujúci sa tak môžu rozhodnúť, ktoré riešenie je pre ich prepravu v upchaných centrách miest rýchlejšie a ekologickejšie.

Značky: