Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Technologická skupina BOOTIQ, ktorá vytvára komplexné IT projekty pre známe korporácie aj začínajúce startupy, pomáha na Slovensku s riadením miest pomocou nástrojov Atlassian, a to prostredníctvom pobočky BOOTIQ EEA, ktorá pre riadenie pracovných procesov organizačných tímov zaviedla nástroje Atlassian Confluence a Jira. Tie firma pomohla nasadiť napríklad v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, kde vzájomná neformálna spolupráca s miestnou samosprávou funguje už šesť rokov. V súčasnosti ju prezentuje hlavne projekt Pomôžem, ktorý prepája úrad so sieťou dobrovoľníkov. Na európskej úrovni pritom ide o svojim spôsobom unikátne nasadenie produktov od spoločnosti Atlassian vo verejnej správe.

„Dlhoročné skúsenosti BOOTIQ EEA s nasadzovaním produktov Atlassian v súkromnom aj verejnom sektore ukazujú rastúci dopyt z oblasti samosprávy a tretieho sektoru. Potreba zapojiť do riadenia a spoločnej koordinácie občanov a ľudí z rôznych organizácií prináša veľký priestor pre technologické inovácie. Zapájanie verejnosti a úradníkov do participatívnych procesov podporujeme pomocou produktov Jira a Confluence už viac než desať rokov. Technologicky podporujeme organizácie ako Utopia.sk, Opendata.sk, Slovensko.Digital a rôzne občianske iniciatívy,“ hovorí Gabriel Lachmann, CEO BOOTIQ EEA.

V posledných rokoch využíva novomestský Referát pre participáciu produkt Jira od Atlassianu, konkrétne aplikáciu Geodata z dielne BOOTIQ EEA. Tá umožňuje priradiť polohu z GPS k Jira úlohám, tie následne zobraziť na mape a podľa potreby filtrovať. Poskytuje tým mapu participatívnych projektov a lokalizáciu občianskych podnetov, ako je napríklad poškodenie chodníkov alebo všeobecne verejného majetku. Pracovníci úradu evidujú občianske podnety v Jira a s pomocou Geodat ich prehľadne zobrazujú na mape. Informácie o podnetoch je taktiež možné publikovať ako open data cez REST rozhranie s GeoJSON a vďaka tomu ich zobrazovať aj na mapách v iných systémoch.

BOOTIQ EEA ďalej pomáha s IT riešením pre riadenie participatívnych rozpočtov, a to v spolupráci s občianskym združením Utopia. Prvé z nich sa na Slovensku začali využívať pre tvorbu interaktívnych webových stránok a diskusných platforiem. Medzi tieto riešenia patrí predovšetkým open source portál Liferay, pre pracovné procesy organizačných tímov slúži nástroj Confluence od Atlassianu. Liferay využívali, prípadne stále využívajú úrady v Ružomberku, Banskej Bystrici a Trnave, Confluence v Trnavskej župe a Prievidzi. Pilotné projekty pomohli BOOTIQ EEA a Utopia zaviesť už v roku 2013 v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto.

Projekt Pomôžem prepája úrad so sieťou dobrovoľníkov

Aktuálnym vrcholom dlhodobej spolupráce EEA s novomestskou samosprávou je projekt Pomôžem, na ktorom sa na čele so starostom podieľajú kompetentné odbory a referáty úradu miestnej samosprávy a sieť dobrovoľníkov s viac než tromi stovkami ľudí. Títo dobrovoľníci poskytujú svoj čas a služby ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Všetko prebieha v spolupráci s ďalšími subjektmi, ako sú napríklad Červený kríž, akademická sféra či súkromní darcovia. Organizácia, evidencia a riešenie potrieb a problémov ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii a vzájomné prepájanie s dobrovoľníkmi by bez funkčných databáz bolo veľmi komplikované a náročné. S využitím nástrojov Jira Servis Desk, Confluence a Insight CMDB databázy na ukladanie metadát sú spravované portály dobrovolnik.projektpomozem.sk a pomoc.projektpomozem.sk, ktoré obsahujú databázu dobrovoľníkov a ľudí v núdzi. Tá umožňuje precíznejšie a flexibilnejšie nastavenie procesov a možnosť adresnejšej pomoci ľuďom, ktorí ju skutočne potrebujú.

Nástroj Jira umožňuje jednoduché vyhľadávanie dobrovoľníkov podľa typu pomoci, adresy bydliska a času, kedy sú k dispozícii. Dobrovoľníkov je tiež možné vyhľadať na mape. Pracovníci úradu následne vytvárajú úlohy pre adresnú pomoc ľuďom v núdzi a priraďujú ich dobrovoľníkom na základe predchádzajúceho vyhľadávania v databáze. Vďaka tomu môžu sledovať stav úloh a nastavenie pracovných postupov. Vzniká tak nástenka zaregistrovaných ľudí v núdzi a vytvorených úloh na základe ich konkrétnych potrieb. Úlohy zobrazené na mape je možné filtrovať cez definované datasety, ktoré obsahujú atribúty na ďalšie filtrovanie. K dispozícii je tiež štandardný zoznam úloh s JQL vyhľadávaním.

Značky: