Pripojenie k internetu cez Wi-Fi je dnes v reštauráciách, kaviarňach či baroch samozrejmosťou, avšak pre prevádzkovateľa týchto podnikov nie  je poskytovanie tejto služby celkom bez starostí. Predovšetkým musia zaistiť ochranu svojej siete pred neoprávneným prístupom a vyčerpaním dostupnej šírky pásma bezohľadnými užívateľmi.

Všetky úskalia poskytovania Wi-Fi pripojenia zákazníkom rieši nová prístupová brána ZyXEL UAG50, zariadenie typu „všetko v jednom“, ktoré sa ako hotspot postará o pokrytie priestorov Wi-Fi signálom a zároveň riadi prístupové oprávnenia jednotlivých klientov, vrátane ochrany siete pred zneužívaním.

Pre vygenerovanie užívateľského účtu a vytlačenia lístku s prístupovými údajmi k sieti stačí obsluhe stlačiť na prístupovej bráne, umiestnenej napríklad za barovým pultom, jediné tlačidlo. Na základe konfigurácie je možné takto vytvárať rôzne typy účtov (napríklad s časovým obmedzením) alebo aj užívateľské účty a plateným prístupom (vrátane možnosti on-line platieb za pripojenie).

Brána ZyXEL UAG50 podporuje súčasné pripojenie až 50 užívateľov, pričom každému z nich poskytne vysoko kvalitný prístup k internetu cez Wi-Fi s rovnakou šírkou pásma. Bez nutnosti použitia dodatočných antén či ďalších sieťových zariadení pokryje ZyXEL UAG50 bežne veľké reštauračné, kaviarenské či barové priestory signálom Wi-Fi v pásme 2,4 GHz (802.11b/g/n) s dátovou priepustnosťou cez 80 Mb/s.

„Zvykli sme si na dostupnosť Wi-Fi prakticky kdekoľvek, bez toho, aby sa starali o technológie v pozadí. Vďaka bráne ZyXEL UAG50 sa o technologickú stránku poskytovania Wi-Fi svojim zákazníkom nebudú musieť starať ani prevádzkovatelia reštaurácií či barov. Naviac budú schopní veľmi ľahko viesť prístup svojich zákazníkov k internetu – či už zadarmo, alebo za poplatok,“ hovorí Martin Bratičák, Head of Channel CEE, ZyXEL.

Značky: