Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Bezpečnosť, ktorú vnímame v bežnom živote, by mala byť samozrejmá aj v tom virtuálnom

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor IT s pridanou hodnotou a dodávateľ riešení Acronis v Českej republike a na Slovensku, oznámila iniciatívu Buď Cyber Fit! zameranú na zvýšenie povedomia ohľadom rizík v kybernetickom svete. Iniciatíva je reakciou na situáciu, keď málokto vedome zanedbával starostlivosť o svoje zdravie v skutočnom svete, avšak podceňuje riziká vo svete digitálnom, ktoré môžu mať rovnako vážne dôsledky na jeho osobný aj pracovný život.

„Automaticky používame bezpečnostné pásy v autách, cyklistickú helmu na bicykli, bezpečnostné zariadenia vo svojom dome či byte, stojíme na červenú a podobne, ale vo virtuálnom svete sa väčšina ľudí takto nezabezpečuje vôbec alebo iba minimálne,“ hovorí Zdeněk Bínek, riaditeľ spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Pritom s tým, ako stále viac životných záležitostí presúvame do digitálneho priestoru, sa straty z kybernetických incidentov postupne blížia k stratám spôsobeným „tradičnými“ metódami či nehodami v reálnom svete.“

Na stránke iniciatívy Buď Cyber Fit sa záujemcovia z radov jednotlivcov ale aj firiem môžu dozvedieť viac o aktuálnych rizikách v kybernetickom priestore. Na stránke je tiež jednoduchý formulár, ktorý respondentovi po vyplnení oznámi, aké je jeho „Cyber Fit“ skóre a možnosť kontaktovať tím odborníkov na nezáväznú konzultáciu, ako ho zlepšiť. Tak ako je zvykom chodiť k lekárovi na preventívne zdravotné prehliadky, iniciatíva Buď Cyber Fit! má za cieľ fungovať ako priestor, kam jednotlivci a firmy chodia na preventívne prehliadky svojho kybernetického zdravia.

Iniciatíva oslovuje tieto skupiny používateľov:

  • Jednotlivci/spotrebitelia využívajúci svoje počítače a mobilné zariadenia na osobné účely;
  • „Prosumers“ (= professional consumers), teda profesionálni užívatelia, alias ľudia pracujúci na voľnej nohe, ktorí využívajú svoje počítače ako na pracovné, tak na osobné účely;
  • Kancelárie a firmy, ktoré využívajú viac počítačov na svoju prácu.

Stav svojho kybernetického zdravia si môžete otestovať na https://www.budcyberfit.cz.

Značky: