Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť získala v prieskume spokojnosti zamestnancov skupiny AutoBinck, pod ktorú patrí, nadpriemerné výsledky. „Majú pre nás obrovský význam,“ konštatuje Lucia Čišková, výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia.

Spoločnosť Business Lease Slovakia, poskytovateľ komplexnej mobility a operatívneho lízingu, dosiahla v prieskume týkajúcom sa spokojnosti zamestnancov, ktorý medzi svojimi 24 spoločnosťami uskutočnila materská nadnárodná skupina AutoBinck, nadpriemerné výsledky. Prieskumu sa zúčastnili všetky tri divízie skupiny v 24 spoločnostiach v 7 krajinách Európy. Skupina organizuje prieskum každé štyri roky. Celkový počet zamestnancov AutoBinck Group zapojených do prieskumu bolo 1 102.

„Pokiaľ ide o Business Lease na Slovensku, považujem spokojnosť zamestnancov za kľúčovú. Aj preto má tohtoročný prieskum pre nás obrovský význam,“ poznamenáva k výsledkom výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková.

Kľúčová spokojnosť

V rámci prieskumu odpovedali zamestnanci na najrôznejšie otázky týkajúce sa ich spokojnosti s prácou, ktorú vykonávajú, s firmou, pre ktorú pracujú, a to vrátane otázok týkajúcich sa odporúčania spoločnosti iným, ďalej spokojnosti s pracovnými podmienkami, prostredím a kolektívom, efektívnosťou práce, kariérnym zlepšovaním, riadením zo strany vedenia firmy, či napríklad aj stratégiou, ktorú firma aj vedenie razí.

„Najviac ma prekvapili dva výsledky: Všetky naše tímy skórovali nadpriemerne v porovnaní s ostatnými 24 spoločnosťami skupiny. A veľmi ma potešil výsledok nášho eNPS (employer Net Promoter Score –  pozn.), kde sme dosiahli 66,7 bodu, čo vypovedá o tom, že naši ľudia sú hrdí na to, že pracujú pre Business Lease a šíria pozitívne referencie. Celkovo sme skončili v eNPS skóre na 4. mieste zo všetkých 24 spoločností. Až 97,4 % našich zamestnancov sa cíti pevnou súčasťou našej spoločnosti, podporujú naše firemné ciele a chcú aj naďalej pokračovať v práci u nás, čo je skvelé,“ hovorí Lucia Čišková. Teória o eNPS skóre hovorí, že výsledok nad 50 bodov sa považuje za excelentný a predurčuje spoločnosť na dvojciferný rast, dodáva.

Otvorená komunikácia a dôvera

Lucia Čišková, ktorá oslavuje v automotive biznise už desať rokov a na čele spoločnosti je od januára 2018, si tento rok sama stanovila dva hlavné ciele: plnenie obchodného plánu a spokojnosť zamestnancov. „Tomu som podriadila všetky ďalšie ciele. Som presvedčená o tom, že pokiaľ je zamestnanec vo firme spokojný, vie podať aj nadľudský výkon, ktorý ma priamy dopad na finančné výsledky firmy a spokojnosť zákazníka. Som veľmi rada, že toto moje presvedčenie potvrdili aj čísla a náš prieskum spokojnosti dopadol nad očakávania,“ zdôrazňuje.

Súčasťou firemnej kultúry spoločnosti je najmä otvorená komunikácia, dôvera a spätná väzba. „Je preto na mieste riešiť otázku spokojnosti alebo nespokojnosti tak často, ako sa dá. Či už v rámci celofiremných stretnutí, teambuildingov, individuálnych stretnutí so zamestnancami, alebo len tak pri káve v kuchynke alebo na terase,“ podotkla. Aj preto, ako dodáva, sa snaží vytvárať prostredie tak, aby ľudia otvorene hovorili o tom, čo je vo firme dobré a čo je potrebné zlepšovať. „Veľkým kľúčom k úspechu je schopnosť aktívne počúvať svojich ľudí, pochopiť ich a podporovať ich návrhy a nápady,“ zdôrazňuje Lucia Čišková.

V medziročnom porovnaní pritom došlo pri všetkých otázkach a to zo všetkých hľadísk k zlepšeniu hodnotenia zo strany zamestnancov Business Lease Slovakia. Otázky sa týkali napríklad aj kvality prostredia, inšpirácie a kariérneho zlepšovania, ako aj spomínaného odporučenia firmy iným.

„Výzvou pre Business Lease je udržať takto skvelé výsledky. Z prieskumu nám vyšli aj priority, na ktoré by sme sa mali sústrediť. Do našich akčných plánov sme zaradili oblasti ako podpora v časoch zmien, dôvera v riadiaci tím, pokračovanie v oceňovaní ľudí, no aj podpora ľudí pri  vytváraní rovnováhy medzi prácou a súkromím,“ podotkla na záver výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia.