Popredný hráč na poli operatívneho lízingu a poskytovateľ komplexnej mobility v novej kampani Zabrzdený manažér hravou formou zacieľuje na podstatu a výhody operatívneho lízingu.

Spoločnosť Business Lease Slovakia spustila novú edukatívnu kampaň zameranú na výhody a podstatu operatívneho lízingu. „Cieľom kampane Zabrzdený manažér je hravou formou odkomunikovať výhody a modernosť operatívneho lízingu. Humor je dobrý spôsob, ako udržať pozornosť diváka a zároveň  ľahšie zapísať posolstvo do pamäte,“ hovorí Lucia Čišková, výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu.

S vášňou a úsmevom

Ako podotýka Lucia Čišková, výber formy kampane vychádza z uvedomenia si, že ak má reklama správne fungovať, mala by byť zábavná, relevantná a informatívna. „Veríme, že sa podarilo všetky tieto aspekty zlúčiť. Tento rok spoločnosť Business Lease Slovakia prešla výraznými zmenami, čo sa týka korporátnej identity, loga, stratégie, vízie aj misie. Novou víziou spoločnosti je poskytovať personalizovaný prístup k mobilite

Keďže smiech je liekom života, Business Lease Slovakia verí, že vďaka humoru v seriáli o Zabrzdenom manažérovi zákazníci ľahšie pochopia samotný produkt operatívneho lízingu, ľahšie si ho zapamätajú a vytvoria si k značke pozitívny vzťah,“ dodáva.

Spoločnosť už začiatkom jari predstavila novú stratégiu. Business Lease má ambíciu vytvoriť komplexné personalizované a inovatívne produkty a služby mobility, ktoré budú pridanou hodnotou pre firmy aj jednotlivcov. Zmena identity sa zároveň odráža aj na zmene loga. Zo štandardnej lízingovej spoločnosti sa Business Lease postupne pretransformovala na poskytovateľa mobility. Deje sa tak práve v rok 20-ročného pôsobenia na slovenskom trhu. Spoločnosť zároveň prekročila hranicu 5000 financovaných a spravovaných vozidiel.

Kampaň od septembra

Kampaň Zabrzdený manažér má tri epizódy, v ktorých sa postupne rozvíja príbeh zabrzdeného manažéra od prvých problémov so starým autom až po vyhadzovanie peňazí pri kúpe nového. Hlavného hrdinu stvárňuje Erik Peťovský, scenár a réžiu mal na starosti kreatívny riaditeľ Ponyhousu, Braňo Macko.

„Zabrzdený manažér je paródia na človeka, ktorý odmieta inovácie a žije v sebaklame. Operatívny lízing má nesporné výhody, no hlavný hrdina kampane presviedča samého seba o tom, že ich nepotrebuje. Jeho „zabrzdenosť“ ilustrujeme napríklad tým, že používa 30 rokov staré auto, telefón alebo preváža v jedinom aute všetkých kolegov. Je to evidentne človek, s ktorým sa nikto nechce stotožniť,“ popisuje Braňo Macko.

Spoločnosť spúšťa kampaň od septembra. Hlavným kanálom sú YouTube, LinkedIn a Facebook. Idea je z dielne agentúry Ponyhouse a produkciu zastrešila spoločnosť Božena production.