Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

MENSA Slovensko organizuje už 12. ročník súťaže IQ olympiáda, ktorá je určená žiakom 2. stupňa základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií. Nad 12. ročníkom súťaže IQ olympiáda prevzala záštitu aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

IQ olympiáda je zameraná na rozvoj logického myslenia žiakov. Jej ambíciou je identifikovať nadaných žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom. Nejde pritom o dokazovanie vedomostí získaných štúdiom, ale o schopnosť rýchlo a správne logicky uvažovať. V súťaži majú teda šancu všetky intelektovo nadané deti bez ohľadu na známky. Úlohy sú zamerané na verbálne schopnosti, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť, či funkčnú gramotnosť.

3 kolá s júnovým finále

Registrácia žiakov prebieha na stránke www.iqolympiada.sk od 1. do 31. marca. Prvé školské kolo sa uskutoční formou on-line testu 13. – 21. apríla. Žiaci môžu súťažiť kdekoľvek s pripojením na internet.

Do troch regionálnych kôl následne postúpi 240 najlepších. Na Zvolenskom zámku 12. 6. 2023 sa potom v celoslovenskom kole stretne 60 najúspešnejších riešiteľov.

„Veríme, že 12. ročník prekoná účasťou ten minulý, kedy sa olympiády zúčastnilo takmer 10 000 detí. Už teraz sa tešíme, čím nás prekvapia. Pri riešení úloh dokážu byť nesmierne kreatívne. Účasť na našej olympiáde je dobrý spôsob, ako posilniť ich sebadôveru.“, vysvetľuje koordinátorka IQ olympiády Mgr. Darina Peterková, PhD.

Nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzali záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, Bratislavský samosprávny kraj a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Viac informácií na www.iqolympiada.sk alebo www.facebook.com/iqolympiada.

Značky: