Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Canon Europe, svetový líder v oblasti zobrazovacích technológií, predstavila novú službu Customer Communications Management Online (CCM Online), ktorá umožňuje úplne zmeniť systém komunikácie so zákazníkmi.

CCM Online je komplexné riešenie cloudového riešenia, ktoré dáva firmám možnosť zaviesť efektívnejšiu a konzistentnú dvojsmernú komunikáciu so zákazníkmi. Celý systém navyše nevyžaduje žiadne predchádzajúce investície. Spoločnosť Canon sa postará o proces od začiatku až do konca – bezpečne pripraví, zostaví a predloží komunikované informácie prostredníctvom zvoleného komunikačného kanálu. Každý kontakt so zákazníkom sa stane novou príležitosťou k obchodu.

„Potreba efektívne komunikovať so zákazníkom rastieuž niekoľko rokov. Získanie a udržanie pozornosti zákazníka naprieč segmentmi, distribučnými a komunikačnými kanálmi je veľmi náročné aj pre firmy s veľkými rozpočtami,“ hovorí Graham Page, riaditeľ predaja aplikácií pre región EMEA spoločnosti Canon Europe. „Mnoho spoločností ale jednoducho nemá dostatočné zdroje na to, aby mohli priniesť k životu a udržiavať v prevádzke vlastné riešenie pre CCM. Navyše sa dnes kladie stále väčší dôraz na nepreťaženie a zladenie všetkých komunikačných kanálov so zákazníkmi. Spolu s rastúcimi očakávaniami zákazníkov týkajúcich sa hladkého priebehu komunikácie a efektívnosti jej fungovania vedie k tomu, že niektoré podniky nie sú schopné využiť všetky potenciálne výhody svojich systémov CCM.“

Efektívne a ľahké doručenie

Nové cloudové riešenie CCM Online zahŕňa celý rad služieb, vrátane spracovania hromadnej personalizovanej komunikácie, doručovania komunikácie e-mailom alebo prípadne vrátenia nedoručiteľných e-mailov, ich rozosielanie poštou (služba Bounce To Print), ďalej tlač a rozosielanie listov poštou. Zároveň posiela oznámenie o stave komunikácie do CRM pre pracovníkov call centra.

Osobné výhody vďaka tomuto komplexnému balíku služieb sa stávajú čisto transakčnými komunikačnými komunikáciami so zákazníkmi, ako sú napríklad uvítacie listy, výpisy z účtov, faktúry, rôzne pripomienky a oznámenia, čo značne zlepší celkovú zákaznícku skúsenosť.

Pre využívanie CCM Online nie je potrebné platiť za žiadnu licenciu na podporný softvér, ďalšie vybavenie alebo prenájom nových IT špecialistov. Prevádzkové náklady tohto riešenia sú predvídateľné a spoločnosti neposkytujú pri súčasných makroekonomických výzvach ďalšie neočakávané prekážky vo forme vysokých jednorazových nákladov alebo náročnej integrácie. Nie je potrebná drahá nová IT infraštruktúra a minimalizujú sa požiadavky na interných IT špecialistov. Náklady za správu systému CCM Online nesie spoločnosť Canon.

„Súčasná „doba spotrebiteľská“ nie je žiadnym prechodným obdobím, ale je to silný a dlhodobý vývojový trend,“ vysvetľuje Ondřej Valeš zodpovedný za uvedenie služby na Slovensku a v Českej republike. „Zákazníci majú aktuálne tak rýchly prístup k informáciám a alternatívam, že podniky musia prijať nový spôsob myslenia, ktorý zo zákazníka urobí stredobod všetkého, čo firmy robia. Výdaje na CRM a CCM riešenia sa dnes nachádzajú na prvých miestach podnikových výdavkov – či už ide o súčasné náklady na služby alebo plánované výdavky. Inak povedané, CCM sa rýchlo stáva kľúčovým prvkom digitálnej transformácie. Sme hrdí, že môžeme ponúknuť nástroj, ktorý firmám pomôže zlepšiť služby zákazníkom a získať nové konkurenčné výhody v rámci svojho podnikania.“

Inteligentné a flexibilné riešenie pre firmy

Služba CCM Online vďaka cloudovému modelu umožňuje firmám zvoliť si agilnejšiu stratégiu a otvoriť priestor pre rozvoj nových príležitostí. Jednotné kontaktné miesto (SPOC) zabezpečí zákazníkom rýchle riešenie akéhokoľvek výpadku, zatiaľ čo znížené náklady na profesionálne služby prinesú podnikom úsporu času a prostriedkov.

Navyše bola celá služba navrhnutá tak, aby bolo možné ľahko komunikovať prostredníctvom nových kanálov a naplno využívať tie najaktuálnejšie a najvhodnejšie spôsoby komunikácie so zákazníkom. Systém CCM Online je plne v súlade s európskymi smernicami GDPR v oblasti ochrany osobných údajov. Základom celého systému je odolná infraštruktúra, ktorá spĺňa prísne bezpečnostné normy a princípy spoločnosti Canon. Skutočnosť, že systém rieši nielen bezpečnosť, ale aj súlad so všetkými platnými predpismi, prináša pokoj v duši nielen v oblasti IT.

Značky: