Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Canon Europe dnes oznámila, že vydá bezplatnú aktualizáciu firmvéru pre šesť modelov profesionálnych referenčných displejov s rozlíšením 4K – DP-V1710, DP-V1711, DP-V2410, DP-V2411, DP-V2420 a DP-V2421.

Aktualizácie firmvéru budú k dispozícii začiatkom júna 2019 a prinesú rad funkčných vylepšení vrátane zefektívnenia pracovných postupov pri spracovaní videa v rozlíšení 4K s vysokým dynamickým rozsahom (HDR).

Canon tak reaguje na globálny dopyt po vyššej efektivite spracovania videa v rozlíšení 4K HDR v súvislosti s rozvojom vysielania v rozlíšení 4K a 8K. Video produkčné prostredie postupne prechádza na vybavenie pre 4K a 8K okrem tradičných zariadení pre 2K a stále častejšie potrebujú súčasne spracovávať video signály s rôznymi parametrami ako rozlíšenie, jas a farebný gamut.

Aktualizácia firmvéru umožní obrazovkám DP-V1711, DP-V2411 a DP-V2421 zobrazovať takéto rozdielne signály vrátane 4K (6G/12G-SDI) a 2K (3G/HD-SDI) v dvoch alebo štyroch oknách na jednom displeji spolu s ukazovateľmi úrovne zvuku pre jednotlivé videá. Po aktualizácii všetkých šiestich modelov ponúkne rozšírené funkcie pre zobrazenie vo viacerých oknách vrátane schopnosti súčasne zobrazovať vlnový osciloskop a vektorskop. To zlepšuje efektivitu práce a prispieva k obmedzeniu množstva potrebného vybavenia.

Rozšírené asistenčné funkcie pre monitorovanie HDR

Rozmach video produkcie s vysokým dynamickým rozsahom (HDR) vedie k tomu, že spracovanie videa s konvenčným štandardným dynamickým rozsahom (SDR) a HDR prebieha čoraz častejšie súčasne. Po aktualizácii budú tri z uvedených displejov – DP-V1711, DP-V2411 a DP-V2421 – schopné zobrazovať monitor vlnového priebehu vstupného signálu spolu s monitorom vlnového priebehu signálu až po spracovanie, čo umožní presne posúdiť kvalitu obrazu a porovnať vlnový priebeh signálov HDR a SDR. Zmyslom je zvýšiť efektivitu v priebehu celého pracovného procesu.

Spracovanie videa v HDR vyžaduje aj analýzu najnovších štandardov HDR. Aktualizácia firmvéru poskytne kvalitnejšie vykresľovanie a monitoring obrazu s vysokým dynamickým rozsahom. Nová funkcia HDR histogramu umožňuje používateľovi ľahko kontrolovať mapovanie jasu, a teda správne ovládať expozíciu.

Nový firmvér tiež umožňuje automatické prepínanie nastavenia obrazu na základe rozpoznávacích signálov, ako sú novo definované kódy Video Payload ID, Perceptual Quantization (PQ) a Hybrid Log-Gamma (HLG), ale aj SDR. To je ideálne pre prostredie, kde existuje viac rôznych druhov vstupných signálov ako HDR a SDR, a umožňuje monitorovanie signálu so správnym nastavením.

V mieste natáčania alebo vo vysielacom štúdiu možno synchronizovať viacero displejov prostredníctvom siete LAN, takže je možné v dávkach aplikovať zmeny parametrov, napr. nastavenie obrazu alebo kanálu. Aktualizácia sprístupní aj rôzne funkcie na podporu spracovania videa v HDR vrátane výstrah a chybových hlásení, ktoré pomáhajú obmedziť výskyt chýb pri riadení pracovného procesu.

Ďalšie informácie o ponuke 4K displejov spoločnosti Canon nájdete na internetových stránkach:

www.canon-europe.com/video-cameras/4k-displays

Značky: