Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, uskutočnila prieskum, ktorý prebiehal v 17 európskych krajinách od 2. októbra do 2. novembra 2017. Vzorkou bolo spolu 3 400 mladých ľudí, ktorí spadajú do takzvanej generácie Y alias generácie Mileniálov (18 – 34 rokov – Elite Daily Millenial Consumer Study 2015).

Výsledkom sú zaujímavé informácie o tom, akí Mileniáli sú, aké sú ich očakávania a ako si predstavujú budúcnosť. Generácia mladých ľudí, spadajúcich pod označenie Mileniáli, tvorí až dvadsaťpäť percent európskej populácie. Štatistiky dokazujú, že generácia Y vo veku 18 – 34 rokov sa dokáže prispôsobovať novým trendom až 2,5-krát rýchlejšie, ako staršie generácie. Mileniáli tak úplne zmenili pohľad na svet.

Nakupujú s radosťou

Mileniáli sú náročnými zákazníkmi, ktorí sú scestovaní, rozhľadení a otvorení. Staršia generácia ich však vníma inak – ako lenivých, agresívnych a namyslených. Mileniáli nakupovanie berú ako potešenie, nie záťaž. Prieskum ukázal, že až vyše 60 % Mileniálov sa stáva lojálnym zákazníkom vtedy, ak ho produkt osloví prostredníctvom sociálnych sietí. Výhody však vidia aj v kamenných obchodoch. Páči sa im, že môžu produkt vidieť, vyskúšať a dotknúť sa ho naživo, ale aj to, že im môže poradiť predavač. Naopak, ako nevýhodu vnímajú dlhé rady pri pokladniach, čo považujú za stratu času. Aj nároky na obchody sú z ich strany podstatne vysoké – musia byť komplexné, miestami plnými života a zážitkov, no musia v ňom nájsť aj relax a priestor na pohyb a šport. Aj keď Mileniáli vnímajú nakupovanie ako potešenie, správajú sa ako zodpovední a vnímaví spotrebitelia.

Podľa výsledkov prieskumu L´Observatoire Cetelem sa ochota Európanov míňať a zároveň ušetriť zvýšila: 47 percent všetkých respondentov si myslí, že ich spotreba v najbližšom roku stúpne, myslí si to 73 % Slovákov 69 % Bulharov a Čechov.

Generácia Y je sebavedomá

Cetelem sa vo svojom prieskume fokusoval na vekovú skupinu 18 – 35 rokov a zistil, že je radikálny rozdiel medzi tým, ako Mileniálov vníma staršia generácia a ako sa vnímajú oni sami. Ľudia nad 35 rokov totiž až v 88 % popisuje generáciu Y negatívnymi pojmami.

Budúcnosť nakupovania

Mladí Európania hovoria za posledných 5 rokov o zlepšení celkovej životnej úrovne. Podobne je to aj u nás. Aj slovenskí Mileniáli vnímajú mierne zlepšenie celkovej situácie vo svojej krajine. Slováci všetkých generácií sú však mierne skeptickí. Až dve tretiny mladých Slovákov očakávajú, že ich nakupovanie a fungovanie obchodov sa v nasledujúcom desaťročí drasticky zmenia. Ich očakávania v budúcnosti sú však vysoké, hlavne čo sa týka rýchlosti platby a vizuálnej originality. Výlučne on-line nakupuje menej ako 10 percent Európanov. Prostredníctvom internetu nakupujú najčastejšie oblečenie, technológie, alebo lístky na kultúrne podujatia. Až tretina Európanov si myslí, že do desiatich rokov sa nákupné návyky zmenia a pripúšťajú aj to, že by mohli kamenné obchody úplne zaniknúť.

L´Observatoire Cetelem 2018: L´Observatoire Cetelem 2018 je celoeurópsky prieskum, ktorý prebiehal v 17 európskych krajinách od 2. októbra do 2. novembra 2017. Prieskumu sa zúčastnili krajiny: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Veľká Británia, Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko a Slovensko.

 

Značky: