Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aj keď ceny* priemyselných výrobcov v 1. štvrťroku medziročne rástli o rekordných 39,8 %, odborníci v IT priestor na rast cien v týchto službách nateraz nevidia. Šéf medzinárodného holdingu Solitea, Martin Cígler dôvodí, že IT na zvyšovanie cien senzitívne nie je. Firmám, ktorých sa zvyšovanie cien týka, radí primárne znižovať prevádzkové náklady. Lepšie sú na tom menšie firmy, ktoré vhodnou optimalizáciou môžu na trhu v čase krízy predbehnúť aj veľkých hráčov.

*na základe dát zverejnených Štatistickým úradom SR

Na zvyšovanie cien v IT službách nie je pádny argument

Podľa šéfa Solitey IT nie je – technicky vzaté – senzitívne na ceny ceny energií, a preto zdražovanie produktov a služieb tak skoro neočakáva: „Najväčšou nákladovou položkou u výrobcov softvérov sú náklady na mzdy, ktoré napríklad v Solitei tvoria približne 70 %. Z dôvodu rastúcej inflácie očakávam tlak na zvyšovanie cien práce. To sa môže premietnuť do zvýšených cien za IT služby v horizonte do konca roka. Tento rast by som odhadol na 15 až 20 %.“

Kto sa príliš v IT špecializuje, môže byť v nevýhode

Cígler sa neobáva ani potenciálnej straty klientov, ktorých biznis môžu ukončiť práve zvyšujúce sa ceny energií či priemyselných vstupov. Veľkí dodávatelia IT služieb majú pretlak zákaziek. Strateného klienta v praxi nahradí ihneď nový. Rizikoví môžu byť menší dodávatelia softvérov alebo tí, ktorí sa úzko profilujú na vybrané odvetvia. Pre nich môže byť strata klientov z priemyselných odvetví zásadnou stratou aj pre ich biznis, aj keď naň zvyšujúce ceny energií vplývajú sekundárne.  

Malí hráči môžu byť v kríze, ako je táto, úspešnejší

Firmám, ktoré zasahuje súčasná kríza, Cígler radí optimalizovať všetky možné náklady: „Súčasná kríza „hrá“ viac v prospech malých firiem. Tie sa vedia novým trhovým podmienkam prispôsobovať flexibilnejšie a rýchlejšie. Nastaviť úsporný režim v korporátoch je časovo náročné a, paradoxne, bez finančnej rezervy ťažké. Každá kríza generuje príležitosti a z môjho pohľadu tí menší majú v tomto smere lepšiu východiskovú situáciu. Dokonca, vhodnou optimalizáciou a zúročením nových príležitostí môžu na konci dňa predbehnúť aj veľkých hráčov.“

Optimalizácia v kríze je spojená s digitalizáciou

Digitalizácia je určite jednou z ciest znižovania nákladov. Čím viac firma investuje do digitálnych technológií, o to lepšie sa presadzuje na trhu. „Bavíme sa pritom o širokej palete digitálnych nástrojov. Nie je to len o zmene papiera za elektronický dokument. Digitalizácia zlepšuje vnútorné procesy vo firme v každom smere. Pozitívne je, že digitalizácia u nás už beží a asi najviac jej v krátkom období dokázala pomôcť pandémia koronavírusu, odkedy je o čosi rýchlejšia,“ komentuje M. Cígler.

Digitalizácia má vplyv aj na možnosť rastu cien práce. Cígler vysvetľuje, že na území bývalého Česko – Slovenska je utilizácia práce ľudí stále tri krát nižšia ako v západnej Európe. Ak chceme západné krajiny doháňať v platoch, musíme ich tiež doháňať aj v pracovnom výkone. A tu práve zohrávajú rolu efektívne digitálne nástroje a digitalizácia firmy ako taká. Dobre digitalizovaná firma, v praxi procesne efektívna firma pomáha vo zvyšovaní výkonu výkonu zamestnancov.

O päť rokov budú v prevahe už len cloudové služby Firmy by aj pri optimalizácii nákladov mali myslieť do budúcnosti. V digitalizácii Cígler už dnes nevidí priestor pre tzv. on-premise riešenia, ktoré musí podnikateľ či firma uviesť do života lokálne, na svojej IT infraštruktúre. „Je to z môjho pohľadu prežitok. Flexibilitu a neporovnateľne vyššiu mieru bezpečnosti majú cloudové služby a riešenia. Firma si ich môže nastavovať prakticky z mesiaca na mesiac podľa aktuálnych potrieb. Navyše ich v každom momente využíva v tej najväčšej možnej kvalite a funkcionalite,“ vysvetľuje Cígler.

Značky: