Projekt inteligentných distribučných sústav ACON, ktorý vzniká v cezhraničnej spolupráci EG.D a Západoslovenskej distribučnej (ZSD), má pred sebou investične náročný rok.

Plánované investície sa vyšplhajú na viac ako 31 miliónov eur. Na českom území sa rozšíri kapacita rozvodne pri obci Tvrdonice a zmodernizuje a postaví ďalších 250 inteligentných trafostaníc. Na Slovensku potom vznikne nová transformovňa v Borskom Svätom Jure. V pláne je aj ďalšia modernizácia existujúcej infraštruktúry. Projekt spoločného záujmu vyjde do konca roka 2024 na 182,5 milióna eur, z ktorých polovicu pokryjú dotácie z Európskej únie.

Projekt ACON – Again COnnected Network – prepája dve krajiny s dlhoročnou spoločnou históriou. „Rozvoj inteligentných sietí na distribučných územiach spoločností EG.D, predtým E.ON Distribúcia, a Západoslovenskej Distribučnej sa pozitívne dotkne viac ako 1,7 milióna zákazníkov a mestám a obciam umožní širšie zapojenie inteligentných technológií. V rámci európskeho regiónu potom môže byť príkladom pre rozvoj inteligentných distribučných sústav,“ uviedol David Šafář, člen predstavenstva EG.D.

V rámci projektu dôjde k zvýšeniu efektivity distribučných sústav, aby boli schopné splniť požiadavky nasledujúcich desaťročí. Inteligentné siete – Smart Grids – tak budú schopné spoľahlivo pracovať aj s ohľadom na zvyšujúce sa množstvo elektromobilov, batérií či elektrozariadení, ktoré budú zákazníci do siete pripájať. Vďaka inteligentnému riadeniu budú sústavy takisto menej náchylné k výpadkom a preťaženiam, čím sa ešte viac zvýši užívateľský komfort. Projekt zároveň umožní väčšie zapojenie obnoviteľných zdrojov energie do distribučných sústav.

„Zvýšený užívateľský komfort pocíti v horizonte nasledujúcich šiestich rokov na slovenskej strane viac ako 190 tisíc našich zákazníkov, najmä v okresoch Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Implementácia smart prvkov umožní lepší monitoring a riadenie celej sústavy a prispeje k jednoduchšej identifikácii potenciálnych porúch v sieti,“ doplnil Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE, do ktorej skupiny Západoslovenská distribučná patrí.

2020: Modernizácia 300 trafostaníc, inteligentnejšie káble v zemi

Projekt ACON sa dostal na zoznam úniových projektov spoločného záujmu a mohol sa tak uchádzať o spolufinancovanie zo strany Európskej únie. V roku 2019 získal dotáciu vo výške 91 miliónov eur. Hneď v tom istom roku sa na českom území podarilo zmodernizovať necelých 70 trafostaníc, vlani ich bolo už viac ako 300. V priebehu roka 2020 došlo tiež k inštalácii inteligentných prvkov do siete, aby ju bolo možné lepšie v reálnom čase ovládať aj kontrolovať. Príkladom môže byť inštalácia detektorov porúch izolovaných vodičov na Otrokovicku.

„V česko-slovenskom pohraničí potom došlo k obnoveniu prvého cezhraničného prepojenia smerom na slovenskú obec Sidonie. Ak budeme optimistickí, mohli by sme v tomto roku dokončiť tiež projektovanie novej linky vysokého napätia medzi obcami Hodonín na českej strane a Holíč na strane slovenskej, a v závere roka by tak mohla začať aj samotná výstavba,“ opísal Miroslav Kopt, vedúci útvaru Strategických projektov EG.D, s tým, že v roku 2020 do modernizácie distribučnej sústavy na území EG.D investovalo približne 280 miliónov korún.

Na území Slovenska sa v priebehu roka 2020 podarilo úspešne zrealizovať investície v hodnote približne 3,1 milióna eur. Došlo napríklad k digitalizácii časti siete vysokého napätia súbežne s uložením vzdušného vedenia vysokého napätia do zeme. Tieto vedenia sa nachádzali v nedostupnom lesnom teréne v lokalitách okolo obcí Čachtice, Lubina-Javorina, Dolná Súča, Krásna Ves a Borský Mikuláš, pričom ich prevádzka bola finančne náročná a zároveň výrazne poruchová. „Výstavbou káblových trás vysokého napätia s optickými sieťami potrebnými na prenos údajov zo siete vzniklo ďalších viac ako päť kilometrov bezporuchového zemného vedenia v hodnote približne 700 tisíc eur. Celkovo sa takto od začiatku projektu vybudovalo už 22,7 kilometra nových káblových trás,“ uviedol Marian Rusko.

V rámci minuloročnej celkovej investície sa na slovenskom území vybudovalo tiež nové prepojenie linky veľmi vysokého napätia pre plánovanú stanicu v Borskom Svätom Jure a prebehla modernizácia infraštruktúry v pohraničnej oblasti Skalica-Mlynky. Konkrétne išlo o výstavbu novej trafostanice a uloženie vzdušného vedenia do zeme. Do tej doby bola spomínaná oblasť zásobovaná elektrickou energiou z Česka. „Časť investícií smerovala aj do IT riešení inteligentných sietí – návrhu, implementácie a testovania nového systému založeného na potrebe integrovať všetky dostupné informácie a riadiť prevádzku celej siete,“ dodal Marian Rusko.

Čiastkové práce na slovenskej strane prebiehajú už od roku 2018. Od tej doby sa tiež podarilo vybudovať trojicu nových trafostaníc a modernizovať jedno z najporuchovejších vedení do Trenčína a okolitých obcí. Takmer osemkilometrový úsek v oblasti Trenčín-Drietoma je po digitalizácii a umiestnení do zeme ďaleko spoľahlivejší. V priebehu tohtoročnej zimy na ňom nebola zaznamenaná žiadna porucha.

2021: Nová transformovňa v Brne aj na Slovensku, kilometre digitalizovaných vedení vysokého napätia

Pre rok 2021 sú na oboch stranách hraníc v pláne investície v celkovej výške viac ako 31 miliónov eur. Na českej strane prebehnú projekčné práce novej transformovne 110/22 kV v brnenskej mestskej časti Brno-sever, ktorá bude stáť takmer 12 miliónov eur. „Nová transformovňa významne odľahčí tým existujúcim v Husoviciach, Medlánkach a v ulici Příkop, z ktorých prvé dve menované sú na hranici kapacít. Významne ale tiež prispeje k predpokladanému rozvoju tejto oblasti a vytvorí aj rezervu pre plánovaný rozmach elektromobility v Brne,“ povedal Miroslav Kopt, vedúci útvaru Strategických projektov EG.D. V roku 2022 sa potom podľa súčasných plánov uskutoční výberové konanie na dodávateľa stavby.

Najväčšou výzvou pre tento rok bude začatie výstavby optických liniek na vysoké napätie a inštalácia radu ďalších inteligentných prvkov do siete – napríklad recloserov, ktoré sú schopné vypínať a zapínať vedenia pod skratom. Jednotlivé spínacie prvky budú inštalované do liniek vysokého napätia so zámerom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnú prevádzku distribučnej sústavy, znížiť počet manipulácií vypínača v rozvodni 22 kV, skrátiť dobu pre lokalizáciu poruchy a tým zmenšiť časovú náročnosť pre jej nutné odstránenie.

Významnou investíciou v hodnote milión eur, ktorá predstavuje kľúčový prvok v rámci spolupráce EG.D a ZSD, bude rozšírenie kapacity rozvodne 110/22 kV pri obci Tvrdonice. Vďaka nej bude možné v budúcnosti posilniť výpomocné dodávky na úrovni 110 kV smerom na distribučné územie ZSD a zvyšovať tak spoľahlivosť siete. Aktuálne prebieha výberové konanie na dodávateľa, so samotnou výstavbou sa počíta v prvej polovici tohto roka. Pokračovať sa taktiež bude aj s modernizáciou a budovaním ďalších 250 inteligentných trafostaníc, inštaláciou detektorov porúch izolovaných vodičov či prípravou ďalších investícií, z ktorých najvýznamnejšia bude spomínaná transformovňa v Brne.

Slovenská strana potom plánuje začať s výstavbou novej stanice transformovne 110/22 kV v Borskom Svätom Jure. „U dvadsiatich dvoch murovaných trafostaníc potom postupne dôjde ku komplexnej modernizácii. Rovnako v tomto roku plánujeme digitalizovať viac ako 150 kilometrov vedenia vysokého napätia. Celkom tieto investície vyjdú na takmer dvadsať miliónov eur,“ doplnil Marian Rusko.

Zdroj: ACON

Autor článku: ACON