V Bruseli sa v polovici novembra uskutočnila energetická konferencia REPowerEU: A New Beginning.

Experti z Česka aj ďalších krajín na nej predstavili svoj pohľad a skúsenosti z prebiehajúcej transformácie energetického sektora. Významný priestor dostal projekt inteligentných distribučných sústav ACON, rovnako ako „sesterské“ projekty ako Danube InGrid či Gabreta.

Bruselská konferencia sa uskutočnila 14. novembra. Jej usporiadateľom bol český E.ON spolu so Zväzom modernej energetiky. Úvodné slovo konferencie patrilo Claudii Viohl, CEO E.ON v Českej republike, samotný program bol rozdelený do troch blokov, z ktorých každý sa z vlastného uhla pohľadu venoval transformácii európskej energetiky a výzvam, ktoré s ňou súvisia.

energetická konferencia REPowerEUZdroj: ACON

„Všetci si uvedomujeme, že čelíme vo všetkých ohľadoch náročnej dobe. Energetická kríza konečne jasne ukazuje, že Európa musí transformovať svoj energetický systém, aby bola nezávislá od ruského plynu, zaistila bezpečnosť dodávok a energie cenovo dostupnej pre obyvateľov Európy a zároveň šetrnú ku klíme. Na to je potrebné, aby transformácia energetiky postupovala s ešte väčším odhodlaním. Všetci sa musia podieľať, pretože tieto ciele nemôže dosiahnuť jediná strana. Nevyhnutná je spolupráca politikov, priemyslu, energetických riešení, výroby, energetických sietí aj zákazníkov. Úspešní môžeme byť iba vtedy, ak budeme spolupracovať so správnym prístupom,“ komentovala na úvod Claudia Viohl, CEO E.ON v Českej republike.

Významný priestor v diskusii dostali Smart Grids projekty. Venovaný im bol celý tretí blok konferencie. Bez týchto inteligentných distribučných sústav sa totiž európska energetika v nasledujúcich dekádach nezaobíde. „Popri zaistení konštantnej kvality dodávok elektrickej energie je rozvoj inteligentných sietí cestou, ako reagovať na moderné trendy, ako je rozvoj smart cities či elektromobility, dodržať legislatívne záväzky a naplniť očakávania a požiadavky trhu napríklad v kontexte komunitného zdieľania energie,“ uviedol David Šafár, člen predstavenstva E.ON a moderátor bloku.

V rámci celého bloku dostala priestor na debatu hneď pätica odborníkov. Za české EG.D to bol predseda predstavenstva Marian Rusko, Slovensko na konferencii reprezentoval predseda predstavenstva Západoslovenskej distribučnej (ZSD) Tomáš Turek. Za nemecký Bayernwerk hovoril jeho CEO Dr. Egon Westphal, za maďarský E.ON zas Ádám Tóth, Network Innovation Leader. Štvoricu zástupcov firiem doplnila Hana Konrádová z českého ministerstva priemyslu a obchodu.

energetická konferencia REPowerEUZdroj: ACON

Jednotliví účastníci mali v rámci bloku možnosť priblížiť svoje reálne skúsenosti s realizáciou Smart Grids projektov. České EG.D sa podieľa hneď na dvojici cezhraničných projektov – spolu so ZSD ide o projekt ACON, s nemeckým Bayernwerkom zas o Gabrete. ZSD popri obnovení historického prepojenia s ČR pracuje s maďarským E.ONom na projekte Danube InGrid. Na ten maďarská strana nadväzuje projektom s názvom Carmen.

„V rámci skupiny E.ON vznikli medzinárodné projekty na podporu rozvoja inteligentných sietí zapísaných na piaty úniový zoznam PCI. Hodnota štyroch zmienených projektov presahuje jednu miliardu eur. V rámci nášho regiónu, ale aj celej EÚ vznikne ich dokončením úplne unikátna vzájomne prepojená sieť inteligentných distribučných sústav,“ doplnil David Šafár.

ACON
Zdroj: ACON

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Acon.

Značky: