Na dvoch európskych konferenciách sa zúčastnili zástupcovia projektu inteligentných distribučných sústav ACON (Again COnnected Networks). V belgickom Bruseli a slovinskom Beričeve predstavovali záujemcom z radov odbornej verejnosti projekt, ktorý má za cieľ podporiť integráciu trhu s elektrinou v Českej a Slovenskej republike.

Bruselská konferencia s názvom PCI Energy Days sa venovala predovšetkým praktickej realizácii projektov spoločného záujmu. ACON, ktorý vzniká v cezhraničnej spolupráci českého EG.D a slovenskej Západoslovenskej distribučnej (ZSD), mal svoj stánok umiestnený v PCI garden v sekcii Smart Grids projektov. V priebehu konferencie ho navštívili okrem iného zástupcovia Agentúry CINEA a Európskej komisie – DG ENER.

„Celé dva dni sme návštevníkom eventu opisovali, ako náš projekt vznikal a ako sme sa dostali až do súčasnej realizačnej fázy. Vysvetľovali sme historické prepojenie Česka a Slovenska na distribučnej úrovni, a predovšetkým sme komunikovali benefity projektu, medzi ktoré patria modernizácia distribučných sietí v oboch krajinách pomocou rôznych inovatívnych a smart prvkov, IT nadstavby, komunikačné siete, posilňovanie siete pre budúce potreby prosumers a vyššie miery obnoviteľných zdrojov,“ približuje Miroslav Kopt, vedúci útvaru Strategických projektov EG.D.

Na samite v Slovinsku prehovorili traja ACON spíkri

Aj v slovinskom Beričeve mal projekt ACON svojich zástupcov. V panelových diskusiách, ktoré mali za úlohu priblížiť ciele jednotlivých PCI projektov ostatným kolegom z európskych krajín, za ACON vystúpili Tomáš Šipoš zo ZSD a Tomáš Manosoglu a Branislav Vavruš z EG.D.

Poslucháčom sme na Smart Gride prezentovali obsah a aktuálny stav projektu a zároveň tiež jeho prípravu a realizáciu. Predstavená bola tiež vybraná technológia, v našom prípade Rollout power quality monitor, ktorá sa využíva v inteligentných distribučných trafostaniciach,“ zhrnul Tomáš Šipoš.

Zástupcov ACONU čakajú konferencie v Prahe a Bruseli

Najbližšie týždne budú v znamení príprav na ďalšie dve konferencie. V novembri sa v pražskom O2 universe uskutoční 16. SET Plan Conference, ktorú zaštiťuje ministerstvo priemyslu a obchodu v rámci českého predsedníctva Európskej únie. Zástupcovia projektu ACON sa okrem Prahy predstavia aj na seminári REPowerEU: A New Beginning, ktorý sa bude konať v polovici novembra v Bruseli. Aj tu bude ACON predstavovaný zástupcom odbornej verejnosti a špecialistom z oblasti energetiky a projektov PCI.

ACON
Zdroj: ACON

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Acon.