Chatbot ChatGPT neodpovedá na otázky tak, ako by si používatelia želali.

Populárny chatbot ChatGPT je tu s nami už viac ako rok a za tento čas stihol získať pomerne veľkú používateľskú základňu. Ľudia ho využívajú ako pomocníka ku každodennému životu, no aj pri riešení pracovných alebo študijných problémov. V každom prípade však ide o umelú inteligenciu, ktorej správanie môže byť nepredvídateľné a na jednu odchýlku sme narazili práve teraz. Chatbot od spoločnosti OpenAI totiž odpovedá akosi lenivo.

Aj na zdanlivo jednoduché otázky ako vypísanie týždňov v roku alebo matematické úlohy dokáže chatbot skôr priniesť riešenie, ako si to má používateľ vyriešiť sám. ChatGPT teda nerieši úlohy za používateľov, teda len v niektorých prípadoch. Na tieto problémy sa sťažujú aj používatelia na fórach a sociálnych sieťach.

ChatGPT je v poslednej dobe lenivý

Od začiatku spustenia chatbota ChatGPT si ho používatelia chválili najmä preto, že dokázal niektoré úlohy vykonať za nich. Ide napríklad o rôznych programátorov, ktorí si nechali pomôcť s písaním kódu, ktorí sa však na tento problém rovnako sťažujú. V niektorých prípadoch totiž chatbot neprinesie celý kód, no len návrhy na riešenie, aby si to používateľ vykonal sám. V tomto prípade sa teda zdá, ako keby sa chatbotovi problém nechcelo riešiť.

V iných prípadoch sa zasa chatbot vyjadril, že vzhľadom na zdĺhavú odpoveď môže priniesť niekoľko príkladov. Ak by si však používateľ želal, môže vypísať aj dlhšie riešenie. Ako sa teda zdá, ChatGPT sa snaží vyhnúť zdĺhavým odpovediam, pri ktorých by sa musel viac namáhať.

Ľudia na fórach spomínajú, že to vyzerá ako keby ChatGPT chcel od používateľov dostať viac správ, teda natiahnuť konverzáciu o trochu dlhšie. Problém sa týka najmä modelu GPT-4, no výnimkou nie je ani model GPT-3.5.

ChatGPTZdroj: ChatGPT
ChatGPT

O probléme vie aj OpenAI

Ako iste dobre chápete, umelá inteligencia sa neustále učí a jej správanie nie je úplne kontrolovateľné. Jednoducho sa teda môže stať, že vybočí z bežných koľají a zlenivie tak, ako sa stalo aj teraz. Spoločnosť OpenAI sa k problému vyjadrila s informáciou, že posledná aktualizácia ChatGPT prebehla ešte 11. novembra. Správanie chatbota však podľa spoločnosti nie je zámerné a taktiež potvrdzuje, že správanie modelu môže byť nepredvídateľné. V každom prípade sa už pracuje na náprave, aby chatbot dokázal opäť jednoducho a rýchlo plniť úlohy, ktoré mu používateľ zadá.

Zdroj: androidauthority.com

Prečítajte si aj:

Katarína Šimková

Katarína Šimková
Smartfóny, nositeľná elektronika či produkty inteligentnej domácnosti, zaujímam sa o všetko, čo i len okrajovo súvisí s technológiami.