Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Cisco oznámila nové funkcie svojich riešení pre aplikácie postavené na kontajnerovom systéme Kubernetes. Vďaka platforme App Dynamics for Kubernetes získajú podniky úplný prehľad o tom, ako Kubernetes aplikácie ovplyvňujú zákaznícku skúsenosť a aké majú dopady na napĺňanie obchodnej stratégie. Nástroj Cisco Cloud Center 4.9 zase umožní organizáciám nasadiť a optimalizovať nové Kubernetes aplikácie v on-premise i v multicloudovom prostredí. Podniky tak môžu jednoducho modernizovať svoje aplikácie a pripraviť sa na budúcnosť, v ktorej bude hlavnú rolu hrať multicloud.

Podniky dnes stále častejšie nasadzujú kontajnerové technológie, pretože im umožňujú zvýšenie agility vývoja aplikácií. Tá je dnes kľúčová – zákazníci očakávajú, že organizácie budú reagovať na ich špecifické požiadavky okamžite a zároveň im poskytnú personalizované služby. A hoci kontajnerové technológie dokážu premeniť podnikové IT, mnoho organizácií ešte stále nedokáže využiť ich plný potenciál. To potvrdzuje aj štúdia analytickej spoločnosti Gartner, ktorá predpovedá, že v roku 2020 bude úspešných menej ako 20 % projektov zameraných na kontajnerizáciu legacy aplikácií. Riešenia Cisco CloudCenter 4.9 a App Dynamics for Kubernetes preto ponúkajú kľúčové funkcie, ktoré podnikom umožňujú jednoducho nasadiť, monitorovať a optimalizovať aplikácie orchestrované prostredníctvom systému Kubernetes.

Zjednotený monitoring vo všetkých multicloudových prostrediach

Organizácie stále často nevedia, aký majú aplikácie vplyv na ich biznis. Vďaka novej platforme App Dynamics for Kubernetes túto možnosť získajú. Budú mať k dispozícii:

  • Kompletnú end-to-end viditeľnosť – App Dynamics for Kubernetes poskytuje detailné výkonnostné metriky o aplikácii, systéme Kubernetes i Docker kontajneroch na granulárnej úrovni. Základom je funkcia App Dynamics Business Transaction. Tá analyzuje dáta o štandardnom správaní používateľa a jeho práci s aplikáciami. Na základe výsledkov analýz môžu organizácie nielen lepšie porovnať výkonnosť aplikácií, ale zároveň znížiť čas potrebný na riešenie problémov.
  • Rýchlejšiu analýzu príčin výpadku – Tradičné monitorovacie nástroje mali často negatívny vplyv na používateľskú skúsenosť. Po výpadkoch mikroslužieb totiž nasledovalo veľké množstvo varovaní a zahltilo tak špecialistov zodpovedných za reakcie na incidenty. Vďaka unikátnemu využitiu strojového učenia dokáže App Dynamics for Kubernetes identifikovať príčinu incidentov a inteligentne varovať IT oddelenie tak, aby mohlo problém okamžite vyriešiť.
  • Prepojenie výkonnosti systému Kubernetes s biznisovými metrikami – Merané metriky pri aplikáciách sú v priamom vzťahu s biznisovými metrikami ako sú konverzie zákazníkov či zákaznícka skúsenosť. Jasné pravidlá a upozornenia, založené na biznisových metrikách, poskytujú dôležité vyhodnotenie výsledkov a celkových prínosov aplikácie.

Kontajnerové technológie odkiaľkoľvek

Pre organizácie, ktoré sa rozhodnú optimalizovať prevádzku svojich kontajnerov, ponúka nástroj Cisco CloudCenter 4.9 možnosť vytvoriť blueprinty, ktoré sú pripravené na nasadenie a fungujú v multicloudovom prostredí. Zákazníci tak môžu jednoducho vytvoriť a spravovať kontajnerizované i vizualizované workloady v on-premise i cloudovom prostredí.

Medzi hlavné prínosy nástroja Cisco CloudCenter 4.9 patria:

  • Podpora hybridných topológií aplikácií: Vďaka nástroju Cisco CloudCenter 4.9 možno kontajnerizované workloady nasadiť v clusteri systému Kubernetes, v on-premise prostredí či v cloude. IT tímy môžu taktiež nasadiť deklaratívne blueprinty, ktoré zahŕňajú kontajnerové, cloudové a virtualizované služby do hybridného prostredia pozostávajúceho zo systému Kubernetes a tradičného virtuálneho stroja či cloudových prostredí.
  • Pomoc vývojárom bez hlbších znalostí systému Kubernetes: Cisco CloudCenter automaticky vytvára tzv. manifest file vo formáte YAML (súbory obsahujúce metadáta pre každú skupinu logicky prepojených súborov) pre každé nasadenie. Tento prístup nevyžaduje konfiguráciu parametrov a zabraňuje uzamknutiu workloadov v jednom cloude. Vývojári bez hlbšej znalosti systému Kubernetes i tak môžu využiť jeho potenciál.
  • Riadenie a kontroly v systéme Kubernetes: Cisco CloudCenter kontroluje náklady a využitie a jeho úloha spočíva aj v určovaní právomocí pri nasadzovaní nových aplikácií. Vie určiť, čo, kedy a kde môže byť v rôznych prostrediach systému Kubernetes nasadené. Systém totiž tento typ kontroly neponúka, hoci je dôležitá pre hladký chod kontajnerov.

Značky: