Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Cisco predstavila riešenie Cisco Umbrella a uviedla tak na trh novú kategóriu produktov pre zabezpečenie firemných zariadení.

Takzvaná bezpečná internetová brána (SIG – z anglického secure internet gateway) používateľov chráni z cloudu. Reaguje tak na zmeny pracovného procesu a umožňuje aj ochranu podnikových zariadení, ktoré sú pripojené k inej ako firemnej sieti bez využitia virtuálnych privátnych sietí (VPN). SIG funguje ako bezpečný vstup do internetu a chráni zariadenia bez ohľadu na to, kde sa v danom okamžiku používateľ nachádza alebo k akej sieti sa snaží pripojiť. Spoločnosť Cisco ďalej uvádza vylepšený rad firewallov novej generácie – Cisco Firepower 2100 Series, určený pre organizácie pracujúce s veľkým objemom citlivých dát.

Nový, mobilný spôsob práce síce zlepšuje produktivitu a zvyšuje flexibilitu, no zároveň vedie k čoraz väčšiemu počtu zariadení, nachádzajúcich sa mimo zabezpečenia tradičnej sieťovej ochrany s nastavenými webovými filtrami. Podniky tak strácajú prehľad o hrozbách, ktorým čelia. Väčšina z nich sa preto spolieha na využitie virtuálnych privátnych sietí (VPN). Podľa prieskumu spoločnosti IDG však až 82 % mobilných zamestnancov pripúšťa, že sa nepripájajú vždy len prostredníctvom VPN. Preto spoločnosť Cisco predstavuje riešenie Cisco Umbrella. Poskytuje kompletnú ochranu všetkých podnikových zariadení, nech sa pripájajú odkiaľkoľvek. Vytvára tak úplne novú kategóriu v oblasti kybernetickej bezpečnosti: bezpečnú internetovú bránu v cloude.

Nová cloudová ochrana Cisco Umbrella tvorí prvú líniu obrany podniku,“ hovorí František Baranec, country manager Cisco Slovensko. „Zabezpečuje prehľad a kontrolu priamo na rozhraní medzi podnikovými prostriedkami a internetom. Poskytuje používateľom bezpečný prístup zo všetkých miest a to aj bez pripojenia prostredníctvom VPN. Manažér, zodpovedný za bezpečnosť, tak má istotu, že podnikové zariadenia sú chránené bez ohľadu na to, akým spôsobom a z akého miesta sa zamestnanci pripájajú.“

Výhody bezpečnej internetovej brány v cloude

Riešenie Cisco Umbrella blokuje známe i novovznikajúce hrozby na všetkých portoch a protokoloch. Okrem toho bráni prístupu k škodlivým doménam, URL, IP adresám a súborom pred nadviazaním spojenia či stiahnutím škodlivého obsahu. Vzhľadom na to, že väčšina hrozieb smeruje na koncové body, je nevyhnutné podchytiť všetky porty a protokoly a vytvoriť bezpečnostnú sieť, ktorá pokryje  100 % premávky. Výkonné a účinné zabezpečenie pomocou riešenia Umbrella nekladie vysoké nároky na prevádzku. Tým, že sa všetko deje v cloude, odpadá inštalácia akéhokoľvek hardvéru a manuálnej aktualizácie softvéru. Podniky môžu zaistiť ochranu všetkých zariadení rádovo v minútach a využiť tak pritom svoje dovtedajšie investície do riešení spoločnosti Cisco.

Medzi hlavné výhody riešenia Cisco Umbrella patria:

 • Prehľad a ochrana kdekoľvek: riešenie Cisco Umbrella poskytuje prehľad, potrebný na ochranu všetkých zariadení pripojených k sieti, zo všetkých pracovísk a pri všetkých mobilných zamestnancoch.
 • Informácie umožňujúce odhaliť útok v zárodku: Cisco Umbrella vybavuje viac ako 100 miliárd internetových požiadaviek denne a porovnáva aktuálne dáta s údajmi o viac ako 11 miliardách historických udalostí. Tieto dáta analyzuje, vyhľadáva v nich opakujúce sa vzorce, deteguje anomálie a zostavuje modely pre automatické odhaľovanie ďalších útokov.
 • Najširšie pokrytie škodlivých destinácií a súborov: Cisco Umbrella využíva účinné nástroje z rodiny Cisco Security na získanie najucelenejšieho obrazu. Medzi ne patria:
  • Modely založené na strojovom učení odhaľujúce známe i novovznikajúce hrozby a blokujúce pripojenie k škodlivým destináciám na úrovni DNS a IP adresy.
  • Informácie od bezpečnostného tímu Cisco Talos na blokovanie škodlivých URL na úrovni HTTP/S.
  • Ochranu Cisco Advanced Malware Protection (AMP) proti pokročilému škodlivému softvéru, ktorá odhaľuje škodlivé súbory a následne ich v cloude zablokuje.
 • Otvorená, jednoducho integrovateľná platforma: riešenie Cisco Umbrella možno jednoducho integrovať s existujúcimi systémami, čo používateľom umožňuje rozšíriť ochranu na zariadenia a lokality mimo podnikový perimeter.
 • Zisťovanie a kontrola využitia aplikácií typu softvér ako služba: Cisco Umbrella spolu s platformou CloudLock umožňuje odhaliť prenos citlivých dát do aplikácií typu softvér ako služba a zachovať nad nimi kontrolu v sieti i mimo nej.
 • Spoľahlivé a rýchle pripojenie: zákazníci pri využívaní riešenia Cisco Umbrella nezaznamenávajú výpadky ani spomalenie pripojenia. Cisco Umbrella využíva smerovanie typu „anycast“, keď každé dátové centrum hlási zhodnú IP adresu, takže sú požiadavky transparentne zasielané do aktuálne najrýchlejšie dostupného centra s automatickým odovzdávaním pri zlyhaní. Je tak zabezpečená nepretržitá dostupnosť. Zabezpečenie preto používateľa nezaťaží a nespomalí.

Cisco Firepower 2100 Series: spoľahlivá ochrana aj vysoký výkon

Spoločnosť Cisco okrem toho uvádza na trh rad firewallov novej generácie Cisco Firepower 2100, určený pre organizácie pracujúce s veľkým množstvom dôverných transakcií (napríklad bankovníctvo či maloobchod), ktoré zároveň vyžadujú vysoký výkon.

Cisco Firepower 2100 je prvé riešenie na trhu s duálnymi viacjadrovými komplexmi CPU. Okrem toho ponúka až o 200 % vyššiu priepustnosť než konkurenčné riešenia v rovnakej cenovej hladine a to aj v prípade, že je zapnutá kontrola potenciálnych hrozieb. Priepustnosť zariadenia sa pohybuje v rozmedzí 1,9 až 8,5 Gb/s. K tomu pridáva spoločnosť Cisco aj nové nástroje pre efektívnejší manažment:

 • Firepower Device Manager pre rýchlejšie nasadenie firewallu rádovo v minútach,
 • Firepower Management Center pre centralizovanú správu a automatizáciu zadávania úloh,
 • Cloud Defense Orchestrator pre jednoduchú cloudovú správu.

Dostupnosť Cisco Umbrella

Spoločnosť Cisco ponúka zdarma 14-dennú skúšobnú verziu riešenia Cisco Umbrella. Stačí sa prihlásiť na stránke https://signup.umbrella.com/ a zadať kontaktné údaje.

Značky: