Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Čistenie odtokov a kanalizačných potrubí je službou zameranou predovšetkým na domácnosti a komerčné prevádzky.

Oblasť priemyslu síce nemôžeme vynechať, avšak v tomto smere sú často kladené ešte vyššie nároky na odbornosť a technické vybavenie. Čistenie priemyselných potrubných systémov, vrátene výmenníkov tepla, však dokáže byť zaujímavou činnosťou aj vďaka využitiu inovatívnych technológií.

Ak vám doma neodteká drez v kuchyni, ale máte iný problém súvisiaci s odpadovými potrubiami, obrátite sa na krtkovanie v Bratislave, prípadne podľa svojej lokality na „krtkovačov“, ktorí sú k vám najbližšie. V prípade riešenia priemyselných problémov sa profesionáli neraz presúvajú aj na dlhšie vzdialenosti a za úkonmi výrazne väčšieho rozsahu.

Prečo je priemyselné čistenie také náročné?

Vykonávať čistenie potrubných systémov v priemyselných prevádzkach je náročné nielen s ohľadom špecifické prostredie, ale taktiež z pohľadu nákladov. Rozobrať a opätovne zložiť stroje, prerušiť prevádzku či správne identifikovať rizikové faktory, to všetko sú v konečnom dôsledku nemalé výdavky, s ktorými je potrebné počítať. Netreba tiež zabúdať na to, že v priemyselných potrubiach sa nenachádza len voda, ale aj rôzne chemikálie, oleje či agresívne látky.

Mechanické a chemické čistenie nestačí vždy

Popri klasickom mechanickom čistení potrubných systémov sa práve v priemysle veľmi často využíva aj chemické čistenie. Využíva sa buď preventívne, alebo ako súčasť pravidelnej údržby či v prípadoch, kedy sa do potrubia nedá dostať mechanicky. Ide napríklad o veľmi častý spôsob čistenia, ktorý vykonáva aj servis výměnníků Alfa Laval.

Hoci mechanické čistenie dokáže byť veľmi účinné, v niektorých zložitejších aplikáciách sa prejavujú jeho limity. Výraznou pomocou môže byť v mnohých prípadoch práve tretí spôsob, ktorým je impulzné čistenie. Využíva sa pri ňom špeciálna technika, ktorá do potrubia „impulzne“ vháňa vodu aj vzduch a vytvára tým turbulencie odstraňujúce aj hrubé nánosy. Týmto spôsobom je možné čistiť väčšinu potrubných systémov, čím sa zlepší ich funkčnosť a prípadne sa aj vyhnete závažnejším a nákladnejším poruchám.

Značky: