Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Digitalizácia a elektrifikácia ponúkajú veľké príležitosti a výzvy pre rozmanité odvetvia, v ktorých pôsobia zákazníci úžitkových vozidiel.

Ambíciou Mercedes-Benz Vans je splniť všetky tieto požiadavky a potreby aj prostredníctvom spolupráce s výrobcami nadstavieb. Počas podujatia Clever Bodybuilder Solutions 2019 vo výrobnom závode Mercedes-Benz v Ludwigsfelde divízia Mercedes-Benz Vans spolu s výrobcami nadstavieb a prestavieb predstavila 34 nadstavieb pre celý autopark úžitkových vozidiel značky s hviezdou v znaku. Spektrum zahŕňa deväť odvetví: obchod a eGrocery (elektronický obchod s potravinami), servis a služby, preprava osôb, preprava osôb s obmedzenou mobilitou, obytný automobil, kuriérske a doručovateľské služby a logistika, výstavba, zásahové a komunálne služby, ako aj ďalšie odvetvia.

Divízia Mercedes-Benz Vans v spolupráci s výrobcom nadstavieb Kerstner vychádzajúc z modelu eVito vyvinula “Polárnu líšku”, vozidlo pre segment eGrocery určené do miest. Novinkou elektrického vozidla je pripojenie chladiacej sústavy na napäťovú sústavu vozidlo, čím sa minimalizujú nároky na prídavné akumulátory. Počas testov udržalo teplotu v ložnom priestore aj napriek 40 až 50 dodávkam na jednu trasu, čím úspešne splnilo požiadavku na uplatnenie v meste.

Moderné riešenia konektivity, elektrické pohony a trvalá udržateľnosť hrajú hlavnú rolu aj pri základných vozidlách od značky Mercedes-Benz. V júni 2018 bola digitálna ponuka pre prepojené autoparky Mercedes PRO connect kľúčovým aspektom pri zavádzaní tretej generácie vozidla Sprinter. Odvtedy autoparky profitujú z neustále sa zvyšujúcej servisnej ponuky. Mercedes PRO je značka digitálnych služieb Mercedes-Benz Vans zahŕňajúca všetky služby, riešenia a servisné výkony v každodennej správe autoparku. Zosieťovanie umožňuje riadenie online zákaziek a získavanie informácií o vozidle.

Výhody zahŕňajú kratšie prestoje vďaka predvídavému manažmentu údržby a opráv či prehľadne spracované údaje pre analýzu prevádzkového hospodárstva. Internetová služba je prínosom pre prevádzkovateľov autoparkov od najmenších podnikov až po veľkých zákazníkov. Pre obytné automobily založené na vozidle Sprinter sú navyše k dispozícii služby Mercedes me connect známe z osobných automobilov.

Značka Mercedes-Benz dáva prednosť moderným digitálnym riešeniam aj vo výrobe. Výrobný závod Mercedes-Benz vo Ludwigsfelde zastáva vedúcu pozíciu v oblasti inteligentnej výroby a digitalizácie produkcie. Od začiatku výroby novej generácie vozidla Sprinter tu spoločnosť zavádzala prepojené technológie ako RFID (identifikácia pomocou rádiofrekvenčných vĺn) do sériovej produkcie na dosiahnutie ďalšieho zvýšenia flexibility a efektívnosti vo výrobe. Aktuálne sa testujú aj umelé neurónové siete, ktoré možno použiť na komplexné inteligentné riadenie výroby.

Divízia Mercedes-Benz Vans dôsledne elektrifikuje svoje portfólio. Na trhu je už dostupné vozidlo eVito (kombinovaná spotreba prúdu: 24,2 – 20,2 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km)[1]. Druhým modelom bude nový Sprinter, ktorý sa predstavil s regálovým systémom Eco Shelf 2.0 od výrobcu prestavieb Spier vhodným pre kuriérske služby. Elektrické pohony zohrávajú významnú úlohu najmä na poslednom úseku trasy v centrách miest (na tzv. poslednom kilometri). Ponuku elektrických modelov doplní elektrické veľkopriestorové vozidlo EQV (kombinovaná spotreba prúdu: 27,0 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km, predbežné údaje)[2] s dojazdom 405 kilometrov (predbežné údaje)2 a s rýchlym dobíjaním z 10 na 80 percent za menej ako jednu hodinu. Ponuku v budúcnosti doplní model Citan.

V úzkej spolupráci s externými spoločnosťami sa nadstavbové riešenia nielen navrhujú, ale aj overujú na základe prísnych kvalitatívnych požiadaviek spoločnosti Daimler a schvaľujú pre predaj. K úlohám centra výrobcov nadstavieb okrem toho patrí technická podpora, priamy predaj alebo rôzne popredajné projekty tak pre súkromných ako aj podnikateľských zákazníkov. Mercedes-Benz výrobcov nadstavieb navyše podporuje prostredníctvom portálu výrobcov nadstavieb, ktorý slúži ako rozhranie pre výmenu informácií a prenos údajov so spoločnosťou Daimler a využíva ho 7 800 výrobcov nadstavieb z divízií Mercedes-Benz Vans, Trucks a Special Trucks. Vďaka 350 000 návštevám s 2,2 miliónmi prístupov k stránke v roku 2018 sa z portálu stala ústredná platforma pre výmenu informácií, pretože poskytuje možnosť získať 1,1 milióna dokumentov.

Mercedes-Benz Vans ponúka pri vývoji svojim subdodávateľom dva druhy označenia partnerstva:

Mercedes-Benz VanPartner je orientovaný na výrobcov nadstavieb, ktorí presviedčajú svojou kompetenciou a know-how. Za servis, garanciu a poskytnutie záruky je zodpovedný každý výrobca vo vlastnom rozsahu. Vozidlo a jeho prestavba alebo nadstavba sa objednávajú a fakturujú oddelene. Výrobcovia nadstavieb pre individuálne partnerské riešenia majú už v 35 krajinách možnosť získať partnerský status Mercedes-Benz VanPartner prostredníctvom hodnotiaceho systému.

Mercedes-Benz VanSolution je model pre riešenia priamo z výrobného závodu. Prestavby a nadstavby priamo z výrobného závodu sú uvedené v cenníkoch Mercedes-Benz Vans, ponúkajú, financujú a predávajú sa priamo v takzvanom obchode s jednou faktúrou. Považujú sa za originálny model úžitkového vozidla Mercedes-Benz – sú to kompletné vozidlá z jedného zdroja.

Značka Mercedes-Benz sa projektom Conversion World (https://conversion-world.mercedes-benz.com/) orientuje na konečných zákazníkov. Záujemcovia tu nájdu riešenia priamo z výrobného závodu, ktoré boli vyvinuté v spolupráci s partnermi. Spektrum informácií pokrýva informačný dopyt či už ide o súkromného používateľa obytného automobilu alebo správcu autoparku v prevádzke verejnej osobnej prepravy. Projekt zahŕňa už viac ako 227 prestavieb od približne 150 partnerských spoločností. Riešenia nadstavby a prestavby možno porovnať, projekt umožňuje aj nadviazanie priameho kontaktu s poskytovateľmi.

  • [1] Dojazd bol zistený na základe nariadenia 692/2008/ES. Dojazd závisí od konfigurácie vozidla, najmä od výberu obmedzenia maximálnej rýchlosti. Skutočný dojazd závisí od individuálneho spôsobu jazdenia, dopravnej situácie, vonkajšej teploty, používania klimatizácie/kúrenia atď. a môže sa prípadne líšiť.
  • [2] Údaje o spotrebe elektrického prúdu a dojazde sú predbežné a boli zistené Technickou službou pre certifikačný postup v súlade s predpisom OSN/EHK č. 101. Typové schválenie ES a potvrdenie o zhode s úradnými hodnotami ešte nie sú k dispozícii. Medzi uvedenými údajmi a úradnými hodnotami sa môžu vyskytnúť odchýlky.