Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Štúdia spoločnosti Oracle ukazuje, že takmer polovica podnikov chce v budúcich troch rokoch presunúť svoje aplikácie a služby do prostredia cloudu.

Firmy v stále väčšej miere nasadzujú cloudovú infraštruktúru typu IaaS, aby tým zvýšili svoju výkonnosť a urýchlili inovácie. Podľa prieskumu spoločnosti Oracle stále pretrvávajú určité obavy z toho, že prechod do cloudu oslabí zabezpečenie, zvýši zložitosť IT prostredia a spôsobí problémy s jeho riadením. Skúsenosti podnikov, ktoré na model IaaS prešli, ale ukazujú, že tieto obavy nie sú opodstatnené. Model IaaS, teda cloud typu „infraštruktúra ako služba“, je celkovo hodnotený pozitívne.

Podľa prieskumu You & IaaS: The new generation (Vaša firma a IaaS: Nová generácia) dve tretiny (66 %) podnikov, ktoré už nejakým spôsobom využívajú model IaaS, tvrdia, že si tým uľahčili zavádzanie inovácií. Rovnaký podiel respondentov uvádza, že model IaaS podstatne skrátil čas potrebný na nasadzovanie nových aplikácií a služieb. Štúdia spoločnosti Oracle ukazuje, že podľa 64 % respondentov cloud typu IaaS taktiež podstatne znižuje priebežné náklady na údržbu. Okrem toho 59 % respondentov súdi, že podniky, ktoré do IaaS neinvestujú, začnú mať problémy s konkurencieschopnosťou.

Výskum zároveň vedie k záveru, že skúsení používatelia IaaS sú v porovnaní s tými, ktorí tento model doteraz nenasadili, dvakrát častejšie presvedčení o tom, že im technológia IaaS môže zaistiť špičkové prevádzkové parametre, pokiaľ ide o dostupnosť a rýchlosť aplikácií. I keď sa prechodu na IaaS mnoho podnikov obáva, 64 % respondentov, ktorí už IaaS implementovali, uvádza, že migrácia bola jednoduchšia, než čakali.

Väčšina firiem zúčastnených v prieskume sa domnieva, že IaaS bude hrať do 3 rokov v rámci ich podnikania významnú rolu, pričom až 44 % respondentov uvádza, že v režime IaaS budú prevádzkovať väčšinu svojej IT infraštruktúry alebo dokonca IT prostredia ako celok. Iba 10 % respondentov odpovedalo, že v budúcich 3 rokoch pre nich model IaaS bude bezvýznamný alebo len málo významný.

James Stanbridge, viceprezident spoločnosti Oracle pre manažment produktov IaaS, komentuje výsledky prieskumu nasledujúcim spôsobom: „V prípade nasadenia cloudu sa očakávanie podnikov vždy trochu líšilo od reality. Cloud pre mnoho firiem predstavuje stále relatívne novú technológiu a spolu s tým pretrvávajú aj niektoré zastarané názory. V rámci nášho prieskumu však jasne vidíme, že podniky vnímajú nasadenie cloudu ako úspech, vyjadrujú spokojnosť a vďaka týmto technológiám dokážu znižovať náklady aj zložitosť svojho IT prostredia a rýchlejšie zavádzať ďalšie inovácie. Firmy, ktoré prechod na cloud odkladajú, by mali zmeniť názor, pretože ďalšie vyčkávanie znižuje ich konkurencieschopnosť.“

Značky: