Trendy všetkých informačných systémov dnes nie sú len záležitosťou samotnej funkčnosti aplikácií, ale aj spôsobu ich vývoja, implementácie a prevádzky.

Čím zložitejšie je prevádzkové prostredie, tým väčší má pre podnik zmysel, aby si časť prevádzky nechal zaistiť od špecializovaného dodávateľa, teda poskytovateľa cloudových služieb. Pomocou cloudu je totiž možné docieliť značných úspor – napríklad nie sú nutné veľké vstupné investície do hardvéru ani do softvérových licencií. Hlavnou výhodou je však flexibilita. Pružné prostredie cloudu sa prispôsobuje aktuálnym požiadavkám zákazníka a cena sa odvodzuje len od naozaj spotrebovanej kapacity (procesory, úložisko, softvér …).

OraclePaaS2_nowat

Hardvér, softvér i platforma

Cloud môže podnik využívať rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa v tejto súvislosti stretávame s delením na súkromný, verejný a hybridný cloud. Z hľadiska samotnej technológie je ale dôležitejšie, akú úroveň IT zákazník na dodávateľa prenáša. Model softvéru ako služby (v skratke SaaS) znamená prevádzku aplikácie na serveri. Používateľ teda sám softvér nikam neinštaluje a namiesto vlastníctva si ho prenajíma, na poskytovateľa potom prenáša prakticky všetko. Iná úroveň cloudu – infraštruktúra ako služba (IaaS), je zase de facto prenájmom hardvéru, teda výpočtových zdrojov a úložísk. K čomu zákazník výpočtové zdroje využije, už zostáva len na ňom.

V poslednej dobe sa pre zákazníkov z radov podnikov stále viac presadzuje aj tretí typ cloudu – PaaS. Skratka znamená ponuku „platformy ako služby„.

To reálne znamená vývojové, testovacie aj prevádzkové prostredie, tieto časti sú pritom od seba vopred oddelené a prevádzkovateľ u nich zaisťuje aktualizácie, bezpečnosť i riešenie prevádzkových problémov. Firemné IT oddelenia môžu týmto spôsobom veľmi rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov a pridávať do aplikácií novú funkčnosť. Rovnako tak si môžu ľahko vyskúšať nové verzie produktov, ktoré doteraz firma nepoužíva.

Na úrovni PaaS si zákazník vytvára a testuje predovšetkým vlastné programy, ktoré potom môže prepojiť s inými aplikáciami. Ponuka Paas tak zahŕňa aj prostredie pre prevádzku. Podnik môže týmto spôsobom napr. vyvinúť nadstavbu nad súčasnou aplikáciou (zabezpečenie mobilného prístupu, konektor do sociálnych sietí, prepojenie klasickej relačnej databázy s prostredím NoSQL …), a to aj v novšej verzii prostredí, bez potreby akokoľvek zasahovať do existujúcich aplikácií. Vzhľadom na to, že administrátori neradi robia čokoľvek s odladeným prevádzkovým prostredím, PaaS potom predstavuje ideálnu voľbu nielen pre vývoj, ale aj pre rýchle rozširovanie aplikácií o novú funkcionalitu.

Prichádza obdobie symbiózy

Jaroslav Kmeť, Oracle

Jaroslav Kmeť, Technology Sales Leader, Oracle Slovakia

Optimalizácia prostriedkov na hardvér alebo delegácia správy softvéru má zmysel, a tak popri podnikových dátových centrách budú teraz firmy stále viac využívať aj cloud. Aj rôzne cloudové prístupy čakajú teraz roky koexistencie. Akú úlohu v tejto skladačke potom má PaaS? Táto vrstva pomôže predovšetkým firmám, ktoré potrebujú rýchlo skúšať, pridávať a vyvíjať aplikácie. Nie sú „obyčajnými konzumentmi“ IT, na druhej strane uvítajú, ak základné služby zabezpečí dodávateľ a im umožní sústrediť sa na inovácie. Aj keď toto tvrdenie má často charakter frázy, v prípade poskytovania platformy ako cloudu presne vystihuje podstatu veci.

Ako už bolo povedané, úroveň PaaS dokáže zaistiť vývoj, testy, experimentovanie a kombináciu aplikácií z viacerých zdrojov. To, čo si zákazník neprenajíma, ale trvalo vlastní, je predovšetkým vytvorený kód aplikácie alebo jej časti. Preto je dôležité voliť také riešenia, ktoré umožnia všetko z prostredia PaaS ľahko prenášať a prevádzkovať aj inde. V optimálnom prípade konkrétny dodávateľ ponúka svoje riešenie nielen v cloude, ale aj na úrovni on-premise (teda na vlastnej infraštruktúre). Ďalšou logickou požiadavkou je, aby riešenie bolo maximálne prenositeľné aj medzi jednotlivými dodávateľmi – na úrovni PaaS nie je preto určite vhodné zviazať sa napríklad s programovacím jazykom, ktorý mimo danú platformu prakticky nikto iný nepoužíva.

Na tému PaaS pripravujeme aj rozhovor so zástupcom spoločnosti Oracle, ktorý zverejníme 7. septembra 2015.

Autorom článku je Jaroslav Kmeť, Technology Sales Leader, Oracle Slovakia

Značky: