Pre digitálnu transformáciu Európskej únie je kľúčové bezpečné zdieľanie a ukladanie obrovských objemov dát. Slovensko sa pripojilo k deklarácii za vybudovanie cloudového úložiska EÚ

Lenže pri využívaní tzv. cloudových služieb je EÚ stále do vysokej miery odkázaná na štáty mimo Únie, kde sa dnes väčšina veľkokapacitných úložísk nachádza. Väčšinou je to v USA alebo v Ázii. S tým sa môže spájať množstvo problémov a bezpečnostných rizík. Členské štáty preto prijali deklaráciu, v ktorej sa zaviazali spojiť sily a vybudovať európske cloudové úložisko novej generácie.

Odborníci sa zhodujú, že ďalšiu veľkú vlnu digitálnej transformácie spoločnosti a ekonomiky budú poháňať najmä potreby priemyslu a jeho dáta. Aby EÚ dokázala obstáť v globálnej konkurencii a zároveň zaistila bezpečnosť svojich údajov, potrebuje vybudovať svoj vlastný cloudový systém.

Európske veľkokapacitné úložisko budúcnosti má spĺňať najvyššie štandardy pokiaľ ide o ochranu údajov, kybernetickú bezpečnosť, prenos údajov, transparentnosť, otvorenosť, výkon a spoľahlivosť. Dátová stratégia EÚ vyzýva členské štáty a priemysel, aby spolu s Európskou Komisiou investovali do európskej cloudovej federácie a spoločných dátových priestorov. Európska komisia plánuje v nadchádzajúcom programovom období 2021-2027 investovať do cloudu viac ako 2 miliardy €, pričom z nového Mechanizmu na obnovu a odolnosť sa ešte očakávajú dodatočné zdroje.  Celkové financovanie v oblasti cloudu a dát by tak mohlo dosiahnuť až 10 miliárd €.

K tejto téme sa vyjadrila aj vicepremiérka a ministerka Remišová, zodpovedná za informatizáciu: „Je životne dôležité, aby EÚ mala svoje dáta plne pod kontrolou, a aby jej verejný sektor, podniky i občania mali k dátam rýchly a bezpečný prístup,“. Slovensko je tak za vybudovanie cloudového úložiska EÚ.

Viac o budovaní cloudu

Epson predstavuje cloudové riešenie PORT (Cloud Solution PORT)

 

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.