Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Internet a digitálne technológie generujú denne obrovský objem dát. Na ich efektívne spracovanie sú nevyhnutné cloudové riešenia, ktoré sú tiež jedným z pilierov Priemyslu 4.0. Cieľom Európskej komisie je, aby do roku 2030 využívalo cloudové riešenia 75 % firiem v EÚ. U nás tak zatiaľ robí len niečo vyše tretiny spoločností. Častým dôvodom odmietania cloud computingu je obava z jeho bezpečnosti. Spoločnosť Enehano pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet zdôrazňuje, že cloud je z pohľadu zlyhania hardvéru alebo straty dát bezpečný. Okrem toho aj EÚ priebežne prijíma opatrenia na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v cloude a ochrany údajov v ňom.

Cloud sa stáva v Európe nevyhnutnosťou

Využívanie cloudu je kľúčovým prvkom na zvýšenie suverenity Európy v oblasti spracovania údajov a konkurencieschopnosti krajín v EÚ. Aj preto sú cloudové riešenia v hľadáčiku Európskej komisie, ktorá do roku 2030 stanovila cieľ, aby cloud využívali tri štvrtiny firiem. Cloudové riešenia totiž napomáhajú ekonomike, inováciám a rozvoju podnikov a v Európe ich v priemere využíva viac ako 40 % podnikov. Cloud však zohráva dôležitú úlohu aj pri digitalizácii zdravotníctva, dopravy, financií, verejnej správy a vzdelávania a predpokladá sa, že jeho využitie bude vo svete aj naďalej rásť: „Cloud je do veľkej miery akcelerátorom inovácií, pretože všetky nové a moderné technológie bývajú dnes dostupné predovšetkým v cloude. Progresívne firmy si to uvedomujú a potvrdzujú to aj odhady spoločnosti Gartner, ktorá sa zaoberá výskumom v oblasti informačných technológií. Tá očakáva, že do roku 2024 presiahnu výdavky na verejný cloud 45 % všetkých podnikových výdavkov na IT, pričom v roku 2021 to bolo menej ako 17 %. Firmy navyše čoraz viac začínajú používať riešenia na báze Software-As-A-Service, ktoré sú taktiež prevádzkované v cloude. Nespornou výhodou je neustála aktuálnosť softvéru, odpadajú problémy so škálovateľnosťou a spoľahlivosťou prevádzky, čo v konečnom dôsledku znamená nižšie celkové náklady na vlastníctvo (TCO) v porovnaní so štandardným prístupom prevádzkovania softvéru na vlastných serveroch.“ zdôrazňuje odborník na digitalizáciu Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Slováci sa boja bezpečnostných rizík

Na Slovensku sú firmy stále pomerne konzervatívne a cloudové riešenia využíva u nás len 36 % podnikov. Pomerne často odmietajú cloud z pocitových či bezpečnostných dôvodov, prípadne sa obávajú straty dát. Podľa odborníka na digitalizáciu sú však tieto obavy iracionálne: „Pokiaľ ide o bezpečnosť z pohľadu zlyhania hardvéru alebo straty dát, potom je cloud jednoznačne bezpečný. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, na tú je potrebné pri využívaní služieb verejného cloudu myslieť samostatne a preveriť, či mi vyhovujú možnosti, ktoré mi poskytovateľ ponúka. Na ochranu dát musíme dbať bez ohľadu na to, kde sú uložené. Kvalitný cloudový poskytovateľ však štandardne zabezpečuje služby na úrovni monitorovania a upozorňovania na možné zraniteľnosti, hrozby či problémy. Z hľadiska GDPR a ďalších regulácií je u každého kvalitného cloudového poskytovateľa k dispozícii celá škála potrebných certifikátov, ktoré dokladujú súlad s predpismi EÚ,“ vysvetľuje Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

EÚ tiež pracuje na zvýšení bezpečnosti cloudu a ochrany dát

Kybernetickej bezpečnosti cloudu sa venuje aj Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, s cieľom poskytnúť nielen podnikom, ale aj orgánom verejnej správy a občanom väčšiu istotu, že ich údaje budú chránené bez ohľadu na to, kde sú uložené alebo spracúvané. Rovnako tak boli vypracované kódexy správania pre ochranu údajov. Aj tieto opatrenia by podľa spoločnosti Enehano mali byť argumentom pre podniky, ktoré sa cloudu stále boja: „Cloud je vnímaný ako kľúčový faktor rastu, produktivity a tvorby pracovných miest, ktorý dokáže priniesť výhody pre občanov, podniky aj verejnú správu. Práve preto robia aj európske orgány všetko preto, aby zvýšili dôveru v cloudové služby. Aj z nášho pohľadu možno totiž prekážky brániace prijatiu cloudu prekonať len zodpovedným prístupom poskytovateľov, dobre nastavenou reguláciou, osvetou a informovanosťou,“ uzatvára odborník na digitalizáciu Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Značky: