Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Veľa spoločností čelí problémom s plánovaním a hlavne rozhodovaním sa o výbere vhodnej IT infraštruktúry.

Nie vždy je možné správne odhadnúť kam sa posunie trh, čo budú chcieť ich zákazníci a koľko ich bude. Či bude počas roka potrebné rýchlo pridať IT infraštruktúru, alebo naopak jej bude tak povediac nazvyš. Možno spoločnosť porastie s novými projektami a možno sa zlúči s inou. Ako sa bude vyvíjať ekonomická situácia v krajine, či regióne? A v konečnom dôsledku niekedy ani nevieme, aké nové technológie sa stanú dostupnými o dva roky. Čakať s rozhodnutím ale nerieši samotný problém, len odsúva jeho vyriešenie na neskôr.

Mnohé z týchto otázok a úskalí rieši využitie cloudových služieb. Je však potrebné presne analyzovať jednotlivé aplikácie a úlohy a podľa toho určiť vhodné riešenie. Do rovnice sa tiež dostávajú legislatívne, či interné obmedzenia spoločností, ktoré im môžu brániť umiestnenie istého typu údajov „niekam preč“. Na každý pád však jasný cenník a meranie skutočne použitých zdrojov predstavuje lákadlo a zjednodušuje plánovanie, vykazovanie a rozúčtovávanie medzi jednotlivými oddeleniami spoločností. A to už ani nehovoríme o pružnosti, s akou viete nové zdroje v takomto modeli získať, prípadne prestať používať. Rozdiel v rýchlosti oproti klasickému obstarávaniu je zásadný dokonca aj v menších firmách, ktoré nie sú zviazané mesiacmi plánovania rozpočtu a schvaľovania investícií.

Výhody a užitočné vlastnosti oboch týchto svetov v sebe spája služba HPE GreenLake FlexibleCapacity a umožní vám naplno využiť potenciál vašich zdrojov v čase, kedy sú potrebné. Riziká sa zdieľajú podľa toho, ktorá strana (HPE / zákazník) ich vie adresovať jednoduchšie, či lacnejšie. Pre poskytovateľa infraštruktúry je jednoduchšie mať pripravené zdroje a konzument infraštruktúry zas vie lepšie zadefinovať svoje potreby a kritériá. Či už je to teda potreba rýchleho využitia medzery na trhu, akvizícia nového zákazníka, zavedenia nových produktov, alebo jednoducho merateľné prostredie v priestoroch zákazníka, tieto aspekty dokážete adresovať využitím správne postavenej služby. Od prvého okamihu je dôležitá otvorenosť, presné a realistické definovanie potrieb a požiadaviek.

Čo obsahuje a prináša HPE GreenLake

V oblasti poskytovania IT formou služby má HPE za sebou už desať rokov skúseností a v posledných rokoch sa HPE GreenLake stalo najrýchlejšie rastúcim obchodným portfóliom v rámci spoločnosti v súčasnosti dosahujúci niekoľko miliárd USD v uzavretých kontraktoch. Aktuálna ponuka obsahuje tri základné sekcie: HPE GreenLake Flexible Capacity, HPE GreenLake Workload Solutions a HPE GreenLake Hybrid Cloud.

HPE GreenLake Flexible Capacity

Platby podľa spotreby, využívanie zdrojov ako v cloude a zariadenia umiestnené vo vašich priestoroch. Consumption-based IT, ktoré máte plne pod fyzickou  kontrolou. Možnosti HPE GreenLake Flexible Capacity môžu zahŕňať servery, diskové polia, siete, virtuálne stroje, kontajnerové riešenia a v zásade všetko, čo môže HPE  v rámci svojho bohatého portfólia produktov dodať. Najdôležitejšia časť názvu je ale slovo FLEXIBLE. Nejedná sa len o flexibilitu v spotrebovávaní zdrojov, ale aj flexibilitu pri riešení prípadných zmien požiadaviek. Ak sa niečo zmení na trhu, alebo v interných požiadavkách, je možné nepotrebné časti HW vymeniť za iné, ktoré budú vhodnejšie zodpovedať aktuálnym požiadavkám.

HPE GreenLake Workload Solutions

Zálohovanie, SAP HANA, databázy, BigData –  HW aj  SW prostriedky pre všetky tieto pracovné úlohy je možné čerpať v režime podľa skutočnej spotreby, ako službu. Toto riešenie je podporené referenčnými architektúrami HPE, širokou sieťou partnerstiev so SW spoločnosťami a expertízou, ktorú môže HPE celosvetovo ponúknuť.

HPE GreenLake Hybrid Cloud

Spravovaný hybrid cloud u zákazníka v spojení s AWS, Microsoft Azure, či Azure Stack riešeniami. Spolu s novým HPE Consumption Analytics Portálom získa zákazník prehľad aktuálnej spotreby a súčasne aj porovnanie nákladov  jednotlivých častí riešenia (modelovanie využitia zdrojov  jednotlivých cloudových  riešení). Na základe toho si následne vie vhodne vybrať správnu službu  aj najvhodnejšie umiestnenie a využívanie požadovaných zdrojov.

Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise tento rok oznámila svoje plány, poskytovať celé svoje portfólio produktov vo forme služby najneskôr do roku 2022 a to vo forme predplatného (subscription), prípadne skutočne spotrebovaných zdrojov (consumption based). Týmto krokom rozšíri svoju ponuku HPE GreenLake a dostupnosť produktov ešte širšiemu spektru zákazníkov.

Značky: