Čo robiť, keď telefón vypisuje „Google sa opakovane zastavuje?“