Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) oznámila nové partnerství s Windy, českou aplikací pro předpověď počasí, za níž stojí podnikatel Ivo Lukačovič. Oba partneři se dohodli na spolupráci při poskytování informací o celosvětové kvalitě ovzduší.

Služba CAMS, provozovaná Evropským centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECSPP) pod hlavičkou Evropské unie, bude poskytovat informace o kvalitě ovzduší prostřednictvím populární aplikace Windy pro web a chytré telefony. Jedná se o jeden z mnoha projektů, které CAMS podporuje v boji proti znečištění ovzduší.

Windy, start-up se základnou v České republice, již informace od ECSPP využívá za účelem moci každý den svým 800 000 uživatelům poskytnout prostřednictvím mapy světa celou řadu parametrů o počasí. Aplikace zobrazuje různé prvky počasí, včetně druhu větru, deště, bouřek a oblačnosti.

Nyní budou ve Windy dostupná také data ze služby CAMS, jež byla vytvořena jako součást programu dálkového průzkumu Země Copernicus pro dodávání celosvětových údajů o kvalitě ovzduší, sluneční energii, emisích skleníkových plynů, ozonové vrstvě a podobně. Údaje CAMS o životním prostředí budou zahrnovat denní předpovědi dvou hlavních znečišťujících látek na zemském povrchu: oxidu dusičitého a jemných částic. Kromě toho budou na Windy dostupné i předpovědi optické hloubky aerosolu, které umožní sledovat dráhy částic z různých zdrojů po celé planetě, včetně prachu rozfoukávaného větrem, spalování biomasy, znečištění, mořských aerosolů a sopečných erupcí.

Vzhledem k tomu, že kvalita ovzduší je významným globálním problémem, jenž pouze v Evropské unii každoročně způsobí přibližně 400 000 předčasných úmrtí, je schopnost předpovídat znečištění ovzduší a přijímat opatření v oblasti emisí zásadnější než kdy předtím. Globální dosah aplikace Windy pomůže doručit data o kvalitě ovzduší firmám, vládám, organizacím a jednotlivcům po celém světě.

„Vizualizace dat z CAMS je zásadní v tom, že lidem pomáhá porozumět kvalitě ovzduší,“ vysvětluje manažer CAMS, Vincent-Henri Peuch. „Znečištění ovzduší není jen lokální problém. Přenáší se větry, čímž se dotýká i těch, kteří žijí daleko od zdroje znečištění. Naše data umožňují uživatelům a firmám sledovat znečištění ovzduší přímo, včetně zdrojů znečištění a přenášení plynů a částic v atmosféře.“

„Máme radost, že jsme uzavřeli partnerství se Copernicus Atmosphere Monitoring Service, abychom mohli poskytovat kvalitní informace o znečištění ovzduší našim uživatelům po celém světě. Nyní je třeba více než kdy předtím nabízet údaje o kvalitě ovzduší, které mohou využívat všechny druhy organizací a které mohou v konečném výsledku pomoci zachránit lidské životy,“ říká tvůrce aplikace Windy, Ivo Lukačovič.

Partnerství cílí na to, aby se předpovědi o kvalitě ovzduší staly stejně běžnými jako předpovědi počasí, přičemž nová data se mají v aplikaci objevit od léta 2019.

Služba CAMS v současné době spolupracuje s řadou partnerů na vývoji nových způsobů využití dat, aby podpořila zájem uživatelů o problematiku kvality ovzduší. Společnostem, které mají o spolupráci s CAMS zájem, doporučuje, aby pravidelně kontrolovaly nová nabídková řízení na jejích webových stránkách.

Více informací najdete na stránce https://atmosphere.copernicus.eu/cams-signs-partnership-weather-application-windy

Značky: