ČSOB záleží na zdraví ekonomiky, preto podpora slovenských exportérov je pre banku dôležitým segmentom. ČSOB ako generálny partner Slovenskej kooperačenej burzy podporila firmy pri rokovaniach o možných kontraktoch tento raz so zameraním na ázijský kontinent, kde partnerskou krajinou akcie je Čína. Najväčšie medzinárodné bussiness-to-bussiness podujatie na Slovensku sa koná práve dnes v Bratislave. 

Kollar-3

Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB

„Keď sa pozrieme na región Ázie, na ktorú je tohtoročná Slovenská kooperačná burza zameraná, môžeme skonštatovať, že v spolupráci s našou materskou spoločnosťou KBC profitujeme z veľmi dobre vyvinutej siete korešpondenčných vzťahov v Ázii. Ak sa pozrieme konkrétne na Čínu, v tejto krajine máme dve pobočky. Hong Kong so zameraním na pomoc slovenských exportérov preraziť na území Číny a pobočku Shanghai, ktorá nám pomáha pri komunikácii s naším čínskym partnerom. Svojim korporátnym klientom okrem toho ponúkame vedenie účtu v miestnej mene. Samozrejme, dôležitými partnermi sú pre nás aj ostatné krajiny Ázie. V mene našich klientov komunikujeme napríklad s najväčšími bankami v Azerbajdžane, Kazachstane, Rusku, Indii, Indonézii, Pakistane a inde. Vieme komplexne posúdiť kontrakty a navrhnúť vhodný typ financovania takmer v každej krajine Ázie a aj takýmto spôsobom podporiť slovenského exportéra. Vysoký dôraz zároveň kladieme na ochranu pred rizikami, ktoré táto doba prináša.“Československa obchodná banka je stabilná inštitúcia s viac ako 50-ročnou tradíciou. Pred polstoročím pôsobila vo svojich začiatkoch primárne ako banka určená na medzinárodný obchod. Hoci od vtedy rozšírila portfólio služieb na ďalšie segmenty, medzinárodný obchod je jedným zo základných pilierov. ČSOB z korporátneho pohľadu ponúka širokú paletu riešení pre klientov od „cash managementu“ až po financovanie v rôznych podobách.

„Naše konzultačné a poradenské služby ponúkame širokej verejnosti a pravidelne informujeme slovenských exportérov o ich možnostiach na rôznych fórach. Sú to napríklad pravidelné konferencie vo Zvolene alebo prezentácie na všetkých významnejších veľtrhoch. ČSOB je univerzálna finančná skupina, ktorá stojí na pevných základoch a chce pomôcť pri plnení podnikateľských cieľov,“ skonštatoval Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB.

 ČSOB patrí medzi najlepších

 Odbornosť a služby ČSOB oceňuje aj odborná verejnosť. Najlepšou bankou v oblasti obchodného financovania na Slovensku podľa magazínu Global Finance sa ČSOB v roku 2015 stala už po tretí raz.

ČSOB Finančná skupina poskytuje klientom unikátny rozsah profesionálnych finančných a poisťovacích služieb. Pod jednou strechou ponúka služby banky, ČSOB Poisťovne, ČSOB Stavebnej sporiteľne, ČSOB Factoringu, ČSOB Leasingu a KBC Asset Managementu.

 

 

 

 

Značky: