Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Najmodernejší CT prístroj, ktorý výrazne zlepší diagnostiku a zníži záťaž pre pacientov onedlho pribudne vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Nová generácia počítačovej tomografie Siemens Healthineers SOMATOM Force obsahuje supercitlivé technológie a vďaka 4D zobrazovaniu zlepšuje aj možnosti samotnej liečby pacienta. VÚSCH v Košiciach začne nový prístroj používať od júna.

Presná diagnostika, nižšia záťaž

SOMATOM Force je najmodernejší prístroj svojho druhu, ktorý na vyšetrenie potrebuje najnižšiu radiačnú dávku pre pacienta a zároveň s najrýchlejším špirálovým skenovaním. Jeho základom je tretia generácia technológie s označením Dual Source. Tá využíva skenery s dvomi röntgenovými trubicami (namiesto štandardnej jednej trubice)  súčasne s dvoma citlivejšími detektormi, ktoré dosahujú rozlíšenie až do 0,24 mm. Počítačový tomograf tak dokáže ochorenia diagnostikovať presnejšie pri podstatne nižšej radiačnej záťaži pacienta. Zvyšuje tak kvalitu CT diagnostiky a minimalizuje záťaž pre pacientov.

Vďaka 4D zobrazeniu je možné sledovať funkciu orgánov a ciev súčasne s ich morfológiou, čo umožňuje  napríklad zobraziť dynamické angiografie ciev dolných končatín v rozsahu viac ako 70 cm. „Vyšetrovanie pacientov na tomto prístroji je oveľa rýchlejšie v porovnaní s predchádzajúcimi typmi. Výhodou však je najmä kvalita zobrazenia, ktorá je neporovnateľná so staršími generáciami. Lekár tak uvidí aj zmeny, ktoré doteraz nebolo možné odhaliť,“ vysvetľuje Claudia Gibarti z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. SOMATOM Force je veľmi vhodný najmä pre využitie v kardiológií a pri diagnostike cievneho riečišťa, pretože priestorové rozlíšenie je na úrovni až do 0,24 mm .

Technológia Turbo Flash Mode a špeciálne spektrálne filtre optimalizujú röntgenové žiarenie a zvyšujú kontrast pri snímkovaní mäkkých tkanív. Výsledkom je podstatne nižšia dávka žiarenia v porovnaní s najmodernejšími röntgenovými prístrojmi. Pri mnohých klinických vyšetreniach vystačí s dávkou len 0,1 milisieverta. Pre porovnanie, ročná dávka žiarenia, ktorému je človek bežne vystavený z okolia je 2-5 milisieverta. „Výhodou pre pacienta je nielen kratší čas vyšetrenia, ktorý ho menej zaťažuje, ale aj násobne nižšia radiačná dávka, ktorú mu je potrebné podať. Organizmus pacienta je tak menej zaťažovaný, čo je veľmi podstatné najmä pri pacientoch, ktorí chodia na vyšetrenie opakovane. Na tomto type prístroja tiež vieme vyšetriť detských pacientov bez toho, aby ich bolo potrebné uspávať,“ vysvetľuje Gibarti. SOMATOM Force je tak vhodný pre najmenších pacientov a vyšetrenie je šetrnejšie aj pre deti, či novorodencov.

Pre lepšiu predstavu, pri vyšetrení dokáže SOMATOM Force tzv. špirálovým skenovaním snímať pacientov s rýchlosťou až 73 cm za sekundu. Pre porovnanie, CT s jednou RTG lampou dokážu v dnešnej dobe snímať pacienta rýchlosťou približne 23 cm za sekundu. Rýchlosť skenovania je dôležité dosahovať nielen pri vyšetrení srdca, ale v podstate pri akomkoľvek CT vyšetrení. Vo všeobecnosti platí, že čím je vyšetrenie rýchlejšie, tým je aj menej náchylne na pohybové artefakty a má nižšiu radiačnú záťaž. Práve vďaka nadštandardnej rýchlosti je SOMATOM Force vhodný najmä pre pediatrických pacientov od 0 do 5 rokov, pretože znižuje potrebu sedácie týchto pacientov počas CT vyšetrenia.

Rýchlosť a spoľahlivosť

Pre včasnú a správnu diagnostiku pacientov sú nevyhnutné medicínske prístroje, ktoré vznikli ako výsledok najmodernejších trendov svetovej medicíny. V prípade CT prístrojov sú dlhodobo smerodajnými nielen technické parametre a zvládanie moderných zobrazovacích metód, ale aj spoľahlivé a stabilné fungovanie. Navyše platí, že každá hodina, počas ktorej diagnostická technika nefunguje, predstavuje čistú finančnú stratu – predlžuje sa totiž hospitalizácia pacienta a neprimerane rastú náklady na jeho liečbu.

Naopak, kvalitné prístroje urýchľujú priebeh vyšetrení, umožňujú rýchlejšie, presnejšie a spoľahlivejšie stanovenie diagnózy. „Výsledkom je, že dokážeme optimalizovať pracovné procesy na klinikách a v ordináciách. Zdravotníctvo – a špecificky sektor medtech – je nespochybniteľne odvetvím, ktoré vytvára vysokú mieru pridanej hodnoty nielen v duchu ekonomických poučiek, ale prioritne s ohľadom na životy konkrétnych ľudí,“ uvádza Vladimír Šolík, riaditeľ spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko. SOMATOM Force využíva niekoľko významných inštitúcií v oblasti kardiológie, či pediatrie po celom svete. Od júna budú mať k tejto najmodernejšej technológií na svete prístup aj pacienti VÚSCH v Košiciach.

Značky: