Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Prvý zdokonalený prototyp nákladného motorového vozidla Mercedes-Benz GenH2 jazdí od konca apríla na testovacej dráhe
  • Široké série skúšok ako ďalší míľnik na ceste k sériovému produktu
  • Testy na verejných cestných komunikáciách ešte v roku 2021, zákaznícke testy sú naplánované na rok 2023
  • Martin Daum, generálny riaditeľ spoločnosti Daimler Truck AG: „Konzekventne presadzujeme našu technologickú stratégiu v súvislosti s elektrifikáciou našich nákladných motorových vozidiel. Naplno presadzujeme náš plán a veľmi ma teší, že sa podarilo úspešne spustiť intenzívne testovanie nákladného motorového vozidla GenH2.“

Stuttgart – Spoločnosť Daimler Trucks pri elektrifikácii svojich nákladných motorových vozidiel určených na flexibilné a náročné diaľkové trasy vsádza na vodíkové palivové články. Cieľom je dojazd 1 000 a viac kilometrov bez potreby medzizastávok na dotankovanie. Výrobca nákladných motorových vozidiel začal intenzívne testovať prvý nový zdokonalený prototyp nákladného motorového vozidla predstaveného v roku 2020 Mercedes-Benz GenH2 už koncom apríla – a dosiahol tak dôležitý míľnik na ceste k sériovej výrobe. Vývojári spoločnosti Daimler Trucks pritom podrobne testujú nákladné motorové vozidlo s palivovými článkami. Široká testovacia séria, ktorá je pre vozidlo a jeho komponenty mimoriadne náročná, sa okrem iného zameriava na trvalé nasadenie, rôzne poveternostné a cestné podmienky a rozličné jazdné manévre.

Plán rozvoja spoločnosti Daimler Trucks počíta s testovaním na verejných cestných komunikáciách ešte tento rok. Spustenie zákazníckych testov je naplánované na rok 2023 a od roku 2027 by mali byť zákazníkom odovzdané prvé sériové nákladné motorové vozidlá GenH2.

Martin Daum, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler Truck AG a člen predstavenstva spoločnosti Daimler AG: „Konzekventne presadzujeme našu technologickú stratégiu v súvislosti s elektrifikáciou našich nákladných motorových vozidiel. Našim cieľom je ponúknuť našim zákazníkom v závislosti od prípadu použitia najlepšie nákladné motorové vozidlo jazdiace lokálne bez emisií CO2 na základe akumulátorov alebo vodíkových palivových článkov. Naplno presadzujeme náš plán a veľmi ma teší, že sa podarilo úspešne spustiť intenzívne testovanie nákladného motorového vozidla GenH2.“

„Pohon s vodíkovými palivovými článkami bude v CO2-neutrálnej nákladnej diaľkovej doprave budúcnosti nevyhnutný – potvrdzujú to aj naši početní partneri, s ktorými naplno spolupracujeme na tom, aby sme priniesli technológiu na cesty v sériovej podobe. Dôležitým impulzom je okrem toho jasný záväzok regulátorov na národnej a európskej úrovni k využívaniu vodíka v nákladnej cestnej doprave. Politická podpora zohráva dôležitú úlohu pri podpore rozvoja infraštruktúry zeleného vodíka, ako aj pri dosahovaní hospodárnosti nákladných motorových vozidiel s palivovými článkami pre našich zákazníkov,“ pokračuje Daum.

Náročné testy na jazdný výkon 1,2 milióna kilometrov 

Vývojoví inžinieri spoločnosti Daimler Trucks navrhli nákladné motorové vozidlo GenH2 s rovnakými požiadavkami na životnosť vozidla a komponentov ako v prípade modelu Mercedes-Benz Actros s konvenčným pohonom. To znamená jazdný výkon na úrovni 1,2 milióna kilometrov, desať rokov prevádzky a celkovo 25 000 prevádzkových hodín. Z týchto dôvodov musí nákladné motorové vozidlo GenH2 – rovnako ako každá nová generácia modelu Actros – absolvovať mimoriadne náročné testy. Len počas prvých pár týždňov testovania najazdilo vozidlo stovky kilometrov pri trvalom zaťažení na valcovej skúšobnej stolici a prešlo mnohými extrémnymi situáciami z praxe, ako napríklad brzdením naplno a jazdou na “mačacích hlavách“ na testovacej trati.

Úplne nová koncepcia vozidla a nové komponenty

V prípade nákladného motorového vozidla GenH2 ide o kompletne nanovo koncipované vozidlo s úplne novými komponentmi, ktorým vývojári venovali počas testov zvýšenú pozornosť. Medzi nové komponenty patrí systém palivových článkov, plnoelektrické hnacie ústrojenstvo a všetky prislúchajúce systémy, ako napríklad špeciálne chladenie. Individuálna hmotnosť nových komponentov a ich umiestnenie vo vozidle vplýva na jazdné vlastnosti nákladného motorového vozidla. To znamená, že napríklad pri vibráciách spôsobených nerovnosťami na vozovke, ale najmä pri extrémnych situáciách pôsobia na nákladné motorové vozidlo iné sily ako na bežné vozidlá. S cieľom získať v ranom štádiu rozsiahle vedomosti je súčasný prototyp – ako sa plánuje aj pre sériovú verziu nákladného motorového vozidla GenH2 – v rámci testov zaťažený užitočnou hmotnosťou až 25 ton, pričom celková hmotnosť je okolo 40 ton.

Kvapalný vodík ponúka množstvo výhod

Divízia Daimler Trucks uprednostňuje kvapalný vodík, pretože nosič energie v tomto skupenstve má v porovnaní s plynným vodíkom výrazne vyššiu hustotu energie s ohľadom na obsah. Vďaka tomu je nákladné motorové vozidlo s palivovými článkami natankované kvapalným vodíkom vybavené výrazne menšími a vďaka nižšiemu tlaku aj značne ľahšími nádržami. To umožňuje väčší ložný priestor a vyššiu hmotnosť zaťaženia nákladného motorového vozidla. Zároveň možno natankovať väčšie množstvo vodíka, čo významným spôsobom zvyšuje dojazd. Vďaka tomu je sériové nákladné motorové vozidlo GenH2 rovnako vhodné na ťažké, viacdňové diaľkové prepravy, ktoré možno naplánovať a ktoré sa vyznačujú vysokým denným prietokom energie, ako konvenčné dieselové nákladné motorové vozidlo.

Odborníci zo spoločnosti Daimler Trucks neustále ženú vopred vývoj technológii nádrží na kvapalný vodík na základe vopred definovaného plánu. Inžinieri plánujú dosiahnuť príslušnú úroveň vyspelosti prototypov nových systémov nádrží do konca roka, aby mohli pokračovať v náročných testoch nákladného motorového vozidla GenH2. Skúšky vozidiel sa potom budú vykonávať výlučne so systémami nádrží na kvapalný vodík, kým sa nedosiahne etapa pripravenosti na sériovú výrobu. Dovtedy sa na účely testovania nákladného motorového vozidla GenH2 bude ako dočasné interné riešenie používať systém nádrží na plynný vodík. Spoločnosť Daimler Trucks tým demonštruje, že oba varianty – plynný i kvapalný – sú technicky realizovateľné.

Značky: