Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Do konca januára musia podnikatelia podať priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj zaplatiť. Túto povinnosť pre nich stanovuje zákon o dani z motorových vozidiel. Vzťahuje sa na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá používa auto na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť. „Termínom na podanie daňového priznania je 31. január 2023, v tomto termíne je aj daň splatná,“ upozornil Pavol Strapáč, finančný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia – lídra na trhu operatívneho lízingu.

Práve podnikatelia, ktorí majú vozidlá prenajaté formou operatívneho lízingu, sa zvyčajne o daň z motorových vozidiel nemusia vôbec starať. Urobí to za nich lízingová spoločnosť. Daňovníkom dane z motorových vozidiel je totiž osoba zapísaná ako držiteľ v technickom preukaze vozidla. „Bežne je pri operatívnom prenájme zapísaná v technickom preukaze lízingová spoločnosť ako vlastník aj držiteľ vozidla, a teda aj platí daň za toto vozidlo,“ opísal Pavol Strapáč. Existujú však podľa neho aj situácie, keď samotný podnikateľ žiada, aby bol označený ako držiteľ vozidla v technickom preukaze. V takom prípade má on sám povinnosť odviesť daň.

Ak si firma či podnikateľ zaobstarali auto formou finančného lízingu, zvyčajne ostáva daň z motorových vozidiel na ich pleciach. „V prípade finančného lízingu je povinnou osobou platiť daň podnikateľ, ktorý je v technickom preukaze vedený ako držiteľ vozidla. V prípade finančného prenájmu je to štandardne klient lízingovej spoločnosti, ktorý aj platí daň,“ doplnil Pavol Strapáč.

Sadzba dane z motorových vozidiel sa určuje v závislosti od kategórie auta. Teda, či ide o osobné autá alebo úžitkové vozidlá. Do úvahy sa tiež berie zdvihový objem valcov motora v prípade osobných vozidiel, alebo najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť a počet náprav v prípade úžitkových vozidiel. „Zvýhodnenú sadzbu dane majú ťahače a návesy a ak sa jedná o čisto elektrické vozidlo, sadzba dane je aktuálne 0 eur,“ vysvetlil finančný riaditeľ Strapáč. Takto stanovená sadzba dane sa podľa jeho slov ešte upravuje podľa veku auta, druhu pohonu, prípadne pri použití vozidla v kombinovanej doprave.
„Dôležité je, že zákon znevýhodňuje staršie vozidlá, a teda čím staršie auto, tým vyššia daň,“ upozornil. Zároveň zákon zvýhodňuje autá s nižšími emisiami. Na hybridné, CNG, LNG a vodíkové vozidlá sa uplatňuje 50-% zľava zo zákonnej sadzby dane upravenej podľa veku vozidla a pri elektromobiloch platí už spomínaná nulová sadzba dane.

Príklad úpravy sadzby dane – jej zvýšenie alebo zníženie – možno vidieť aj v tabuľke nižšie. Pri autách, ktoré v roku 2022 dosiahli 145 mesiacov a viac, čiže sú 12 a viac ročné, sa už sadzba dane zvyšuje o 10 alebo 20 percent.

Do konca januára musia podnikatelia podať priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj zaplatiť. Túto povinnosť pre nich stanovuje zákon o dani z motorových vozidiel. Vzťahuje sa na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá používa auto na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť. „Termínom na podanie daňového priznania je 31. január 2023, v tomto termíne je aj daň splatná,“ upozornil Pavol Strapáč, finančný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia – lídra na trhu operatívneho lízingu.

Práve podnikatelia, ktorí majú vozidlá prenajaté formou operatívneho lízingu, sa zvyčajne o daň z motorových vozidiel nemusia vôbec starať. Urobí to za nich lízingová spoločnosť. Daňovníkom dane z motorových vozidiel je totiž osoba zapísaná ako držiteľ v technickom preukaze vozidla. „Bežne je pri operatívnom prenájme zapísaná v technickom preukaze lízingová spoločnosť ako vlastník aj držiteľ vozidla, a teda aj platí daň za toto vozidlo,“ opísal Pavol Strapáč. Existujú však podľa neho aj situácie, keď samotný podnikateľ žiada, aby bol označený ako držiteľ vozidla v technickom preukaze. V takom prípade má on sám povinnosť odviesť daň.

Ak si firma či podnikateľ zaobstarali auto formou finančného lízingu, zvyčajne ostáva daň z motorových vozidiel na ich pleciach. „V prípade finančného lízingu je povinnou osobou platiť daň podnikateľ, ktorý je v technickom preukaze vedený ako držiteľ vozidla. V prípade finančného prenájmu je to štandardne klient lízingovej spoločnosti, ktorý aj platí daň,“ doplnil Pavol Strapáč.

Sadzba dane z motorových vozidiel sa určuje v závislosti od kategórie auta. Teda, či ide o osobné autá alebo úžitkové vozidlá. Do úvahy sa tiež berie zdvihový objem valcov motora v prípade osobných vozidiel, alebo najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť a počet náprav v prípade úžitkových vozidiel. „Zvýhodnenú sadzbu dane majú ťahače a návesy a ak sa jedná o čisto elektrické vozidlo, sadzba dane je aktuálne 0 eur,“ vysvetlil finančný riaditeľ Strapáč. Takto stanovená sadzba dane sa podľa jeho slov ešte upravuje podľa veku auta, druhu pohonu, prípadne pri použití vozidla v kombinovanej doprave.

Dôležité je, že zákon znevýhodňuje staršie vozidlá, a teda čím staršie auto, tým vyššia daň,“ upozornil. Zároveň zákon zvýhodňuje autá s nižšími emisiami. Na hybridné, CNG, LNG a vodíkové vozidlá sa uplatňuje 50-% zľava zo zákonnej sadzby dane upravenej podľa veku vozidla a pri elektromobiloch platí už spomínaná nulová sadzba dane.

Príklad úpravy sadzby dane – jej zvýšenie alebo zníženie – možno vidieť aj v tabuľke nižšie. Pri autách, ktoré v roku 2022 dosiahli 145 mesiacov a viac, čiže sú 12 a viac ročné, sa už sadzba dane zvyšuje o 10 alebo 20 percent.

Vek v mesiacochZníženie(-)/Zvýšenie(+) sadzby o %
-3625% (-)
37-7220%(-)
73-10815%(-)
109-144Zákonná sadzba
145-15610%(+)
157-20%(+)

Podnikatelia či firmy sa môžu v prípade dane z motorových vozidiel dostať aj do situácie, keď podajú chybné daňové priznanie. Ak si tento omyl všimnú do 31. januára 2023, mali by podať opravné daňové priznanie a vyrovnať rozdiel dane. Ak však podnikateľ chybu zistí až po tomto termíne, musí pripraviť dodatočné daňové priznanie. Presnejšie, túto povinnosť má v prípade ak sa chybou daň znížila. Ak sa naopak, zvýšila, daňovník toto dodatočné daňové priznanie môže podať. „V prípade nepodania priznania správca dane vyrubí pokutu podľa daňového poriadku,“ uviedol Pavol Strapáč.

Podnikatelia či firmy sa môžu v prípade dane z motorových vozidiel dostať aj do situácie, keď podajú chybné daňové priznanie. Ak si tento omyl všimnú do 31. januára 2023, mali by podať opravné daňové priznanie a vyrovnať rozdiel dane. Ak však podnikateľ chybu zistí až po tomto termíne, musí pripraviť dodatočné daňové priznanie. Presnejšie, túto povinnosť má v prípade ak sa chybou daň znížila. Ak sa naopak, zvýšila, daňovník toto dodatočné daňové priznanie môže podať. „V prípade nepodania priznania správca dane vyrubí pokutu podľa daňového poriadku,“ uviedol Pavol Strapáč.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.