Termín odovzdania daňového priznania 31. marec je tu, a preto prinášame niekoľko typov, ako si túto činnosť zjednodušiť.

Kedy treba podať daňové priznanie?

DanovePriznaniePrikladDaňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 máte povinnosť  podať vtedy, ak vaše zdaniteľné príjmy za rok 2014 presiahli sumu 1901,67 EUR. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek  príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku, alebo ostatný príjem. Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.

Ako na to?

Existuje viacero možností, ako na vyplnenie formulárov pre daňové priznanie zadarmo a to s využitím počítača, internetu či aplikácií. Ukážeme si to najlepšie na našom trhu a to oficiálnu aplikáciu eDane a aplikáciu Daňové priznania od firmy Kros.

Riešenie od štátu: eDane

Od štátu máte možnosť získať oficiálnu aplikáciu eDane. Stačí zájsť na túto stránku a aj bez registrácie vyplníte formuláre, následne ich vytlačíte a doručíte osobne alebo poštou správcovi dane. Ak sa zaregistrujete, máte aj možnosť elektronického doručenia vyplnených formulárov správcovi dane. V samotnej aplikácii sú zapracované riadkové kontroly, dosadzovanie odporúčanej hodnoty a aplikácia tiež umožňuje import a export do formátu XML. Existuje pritom verzia pre Javu a pre operačný systém Microsoft Windows.

eDane

Pri inštalácii sa aplikácia sa stiahne do počítača, následne sa aktualizuje. Počítajte s dlhšou dobou aktualizácie, u nás to bolo takmer 400 položiek a aktualizácia trvala okolo 4 minút. Následne máte možnosť vypĺňať daň z príjmu fyzickej i právnickej osoby, jednoduché aj podvojné účtovníctvo, daň z pridanej hodnoty, daň zo závislej činnosti a daň z motorových vozidiel. Problém je v tom, že pre fyzickú osobu typ A aj typ B je k dispozícii formulár len pre roky 2010, 2011 a 2012, nie však 2014! To je k dispozícii len pre právnické osoby. Vo vzniknutom formulári pritom nie je možné zmeniť rok zdaňovacieho obdobia.

eDaneAplikacia

Daňové priznania 2014 od firmy Kross

V tomto prípade ide o bezplatný program na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO typu A a B a daňového priznania z motorových vozidiel za rok 2014. Je súčasťou programu ALPHA plus a je zadarmo. Máte pritom aj garanciu, že to tak bude aj v budúcnosti. Inštalačný program má objem 248 MB, pri dobrom internete počítajte na inštaláciu tak 10  minút s následným nevyhnutným reštartom. K dispozícii je aj inštalačná príručka. Program nájdete na tejto adrese.

InstalaciaKros

Zadarmo môžete s ním spracovať až 10 priznaní DP FO typu A, 10 priznaní DP FO typu B a 2 priznania k dani z motorových vozidiel za každý kraj. Tlačivá vyplníte, daňové priznanie vytlačíte, podpíšete a odovzdáte. Je pritom akceptované daňovými úradmi. Daňové priznanie vytvoríte zadaním položky Vytvor, zadaním zdaňovacieho obdobia (2014), mena a priezviska.

KrosVytvorDaneove

Daňové priznanie k dani z príjmu FO typ B môžete podať aj elektronicky pomocou exportu XML súboru aj s využitím programu eDane.

KrosDanovePriznanieTu

Vyplnené priznania máte uložené vo svojom počítači a môžete ich neskôr editovať, uložiť ako PDF a poslať mailom. Program vám pomôže s vyplnením a niektoré údaje sám prepočíta a doplní. Tento program osobne aj využívame pri vyplnení daňového priznania.

KrosDanovePriznanie

Upozorňujeme aj na samotnú demoverziu programu ALFA plus jednoduché účtovníctvo . Demonštračná verzia obsahuje všetky funkcie a vlastnosti platených programov. Ak nie sú prekročené limity, je možné túto zostavu využívať na plnohodnotné vedenie jednoduchého účtovníctva každý rok a účtovať tak úplne zadarmo. V demoverzii môžete v každom účtovnom roku zaúčtovať najviac 250 dokladov do peňažného denníka so súčtom príjmov maximálne 3500 EUR a v sklade mať najviac 50 skladových kariet s maximálne 120 skladovými pohybmi. Po zakúpení licencie na program ALFA plus zostanú všetky zadané údaje zachované.

Daňové priznanie môžete realizovať tiež s využitím tejto stránky, alebo programov FormStudio alebo TaxEdit. Samotné formuláre v online podobe nájdete na onlinepriznanie.sk.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.