Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

„Data-driven“ organizácie podporujú a využívajú rozhodovanie na základe dát. Tento prístup je plne začlenený do ich procesov, firemnej kultúry i spôsobu riadenia. Dáta môžu využívať spoločnosti vo všetkých odvetviach a bez rozdielu veľkosti. Na Slovensku je využívanie dát v prospech rastu aj zvyšovania konkurencieschopnosti stále na začiatku. Odborník radí, že toto by mali firmy v tejto dekáde vnímať ako prioritu.

Dáta vedia simulovať rozvoj firmy

Vybudovať a udržať „data-driven“ prax je vo firmách beh na dlhšiu trať a vyžaduje veľkú dávku práce. Táto investícia však má svoje opodstatnenie. Jasným benefitom je podpora biznis rozhodnutí dátami a faktami. Vďaka dostupnosti dát je možné robiť rozhodnutia na základe aktuálneho vývoja situácie v takmer reálnom čase a sledovať vzorce správania v dátach z minulosti. S pomocou technológií je možné vytvárať viac modelov, simulácií a scenárov, a to s väčšou presnosťou a v kratšom čase.

Úspech „data-driven“ organizácie stojí na troch primárnych pilieroch. Na firemnej kultúre, ľudskom kapitále, technológiách a nástrojoch. Myšlienku „data-driven“ spoločnosti je potrebné podporovať zhora. V spoločnosti je vhodné mať lídra, ktorý tento postoj bude presadzovať a podporovať. Začať je vhodné na jednom oddelení a postupne ho rozšíriť na celú spoločnosť.

Data-driven organizácie si uvedomujú dôležitosť dát. Sú s nimi schopné pracovať a poskytujú ich všetkým svojim zamestnancom,“ vysvetľuje Ján Zajíc, Business Unit Manager for Data Analytics zo spoločnosti Solitea. Sprístupnenie dát do všetkých úrovní spoločnosti podporuje zodpovednosť jednotlivých zamestnancov, zvyšuje transparentnosť a nastavuje lepšie podmienky pre zmeny a vylepšenia v rámci firmy. Pri použití správnych KPI, ktoré merajú úspešnosť jednotlivých oddelení, môže firma dlhodobo sledovať, podporovať a merať svoj rast vo všetkých podstatných oblastiach. Môže ísť o predaj a ceny obchodného oddelenia, úspešnosť kampaní v marketingu, počet reklamácií pre kvalitu, odchýlky od kalkulácií pre výrobu a mnohé iné aspekty.

Na začiatku sú vždy zamestnanci

Schopnosť zamestnancov pracovať s dátami je kľúčová. Ak zamestnanci dátam nerozumejú, nevedia následne pracovať s analytickými nástrojmi alebo nevedia, akú analýzu zvoliť. Takto sa pozitívne efekty investície nikdy nedostavia. Je teda potrebné rozvíjať u zamestnancov dátovú gramotnosť, aby mohli s poskytnutými dátami efektívne pracovať. Zároveň je nutné zabezpečiť potrebné školenia a zoznámiť užívateľov s dátovými modelmi, aby boli schopní rozumne sa v dátach orientovať. „Pravidelné vzdelávanie a školenie zamestnancov v oblasti dátovej gramotnosti výrazne prispieva k ochote zamestnancov s dátami pravidelne pracovať,“ dodáva Ján Zajíc.

Neoddeliteľnou súčasťou je aj spoľahlivé a škálovateľné technologické riešenie, ktoré bude schopné spracovávať a poskytovať dáta všetkým užívateľom v požadovanej kvalite a správnom čase. Kvalitné riešenie zároveň umožní riadiť prístupy k dátam na základe identít jednotlivých užívateľov. Tým odpadne častý argument proti nekontrolovanému rozšíreniu dát naprieč organizáciou.

Zavádzanie „data-driven“ prístupu je prirovnateľné k momentu, keď prichádzali prvé počítače

Prebieha obdobná transformácia ako na konci minulého tisícročia, kedy sa do každej kancelárie dostával počítač. Možno na prvý pohľad nie je tak vidieť, ale určite je tu s nami. Organizácie postupne, v stále väčšej miere riadia svoje kroky a rozhodnutia na základe dát. Nie je náhodou, že „data-driven“ spoločnosti dosahujú lepšie výsledky ako spoločnosti, ktoré tento prístup nezaviedli. Tento rozdiel by sa mal v tejto dekáde aj naďalej prehlbovať. Riadenie na základe dát sa stalo v podnikaní konkurenčnou výhodou.

„U našich zákazníkov vnímame, že iniciatíva „data-driven spoločnosť“ je ich kľúčovou biznisovou, IT a strategickou prioritou. Našu spoločnosť oslovujú firmy a organizácie v podstate z každej oblasti, aby sme im pomohli rozvíjať ich „data-driven“ procesy, ľudí aj technológie. Niektorí z nich sú na začiatku cesty, iní už majú časť za sebou. Pre všetkých je ale spoločné, že chcú maximálne využívať svoje dáta, zvyšovať efektivitu a získať náskok pred konkurenciou,“ uzatvára Ján Zajíc zo spoločnosti Solitea.

Značky: