Určite ste niekedy premýšľali nad tým, že čo keby otázky a úlohy na skúške neboli tajné? A čo keby boli dostupné pre celý predmet a stále? Avšak to nebýva zvykom a častokrát je to zdrojom nežiaduceho stresu nielen pre žiakov, či študentov.

Čo robí databanka inak a prečo je lepšia?

Databanka predstavuje platformu pre zdieľanie a kultiváciu vzdelávacieho obsahu. Jej použiteľnosť priamo vo vzdelávacom procese ako „Learning and Content Management System“ je len sprievodným javom. Exponuje učivo ako model pre všetkých zainteresovaných a využíva poznanie overených a úspešných princípov zo softvérového inžinierstva. Uplatňuje princíp kolektívnej inteligencie a umožňuje klonovanie vzdelávacích aktivít a vyučovacích predmetov. Databanka je zodpovedne slobodný a otvorený systém pre všetkých, ktorým záleží na tom čo sa učíme.

Ako to robí databanka?

Jednoducho, agilne a úsporne (J. O. Coplien and G. Bjørnvig, Lean Architecture: for Agile Software Development, Wiley, 2010). Základným stavebným prvkom systému je udalosť – otázka či úloha. Tu je potrebné zadefinovať čo všetko má učiaci sa vedieť zodpovedať, alebo vyriešiť. Okrem odpovedí a riešení každá otázka má svoju odpoveď a úloha riešenie navyše aj množstvo odkazov na alternatívne vysvetlenie súvislostí cez odkazy na video, audio či jednoduchý text alebo obrázok. Kvázi konečná množina udalostí takto koncipuje vzdelávaciu aktivitu či predmet.

Po prihlásení do databanky môže každý používateľ začať hneď tvoriť. Či už chcete vytvoriť nejaký zaujímavý kurz pre kolegov a známych na rozšírenie ich obzorov alebo ste pedagóg, ktorý chce použiť systém Databanky na vyučovanie svojich študentov. Celý proces je jednoduchý, ak máte v hlave nápad. Databanka poskytuje tri úrovne, do ktorých viete rozdeliť váš kurz alebo predmet, ktorý idete vyučovať. Ich hierarchiu vidíme zobrazenú na obrázku – Aktivita obsahuje jednotky, jednotky obsahujú udalosti.

Prvá a najvyššia úroveň je Aktivita, ktorá reprezentuje predmet / kurz ako taký. Tu je dôležité správne zadať názov vášho diela a zaujímavo popísať.

Prvá a najvyššia úroveň je Aktivita, ktorá reprezentuje predmet / kurz ako taký. Tu je dôležité správne zadať názov vášho diela a zaujímavo popísať.

Teraz sa dostávame k druhej úrovni a tou je Jednotka. Pod jednotkou si predstavte vyučovaciu hodinu, jeden víkend kurzu alebo týždeň práce na semester. Tu môžete záujemcom priblížiť čo očakávate, že si z tejto danej časti odnesú a čo ich čaká.

A nakoniec sme sa dostali k poslednej úrovni, ktorá je zároveň najzaujímavejšia a ňou je udalosť. Udalosť predstavuje už konkrétne úlohy, ktoré majú záujemcovia vypracovať alebo otázky, na ktoré majú odpovedať.

Tu sa môžete vyhrať v tom, ako svoje znalosti posuniete ďalším ľuďom. Môžete zvoliť cestu testových otázok s výberom z viacerých možností a tak ich pripraviť na možné teoretické znalosti, ktoré by ako budúci odborníci mali vedieť. Môžete im pripraviť niekoľko praktických úloh, ktoré by mali zvládnuť, aby ich znalosti nezostali iba na teoretickej rovine.

Ako autor aktivity máte možnosť svojich uchádzačov vyskúšať, či si niečo odniesli aj hodnoteným testom, do ktorého viete vybrať ktorúkoľvek otázku a úlohu, ktorou mali možnosť si prejsť.

V prípade, že nemáte čas vytvárať si vlastnú aktivitu od nuly, Databanka poskytuje možnosť prezrieť si už existujúce Aktivity, ktoré vytvorili iní autori a keď nájdete takú, ktorá je pekne spracovaná a pokrýva oblasti, ktoré chcete, existuje možnosť si ju naklonovať a upraviť len časti, ktoré vám nesedia.

Čo iné poskytuje Databanka?

Okrem už opísanej funkcionality databanka poskytuje informačné testovanie, ktorým sa účastníci môžu učiť a otestovať v čom majú nedostatky. Pri vytváraní udalostí je možné ich kategorizovať podľa rôznych kritérií (odporúčaný ročník, tematický celok, konkrétna téma) a tagov (niečo ako hashtagy na sociálnych sieťach).

Ďalej stojí za zmienku, že okrem prehliadania existujúcich aktivít je možné si prezerať aj vytvorené udalosti, tie zatiaľ nie je možné klonovať.

Použité technológie

Na realizáciu projektu sú použité bežné technológie pre tvorbu webu. Frontend je tvorený pomocou Reactu, backend Laravel – php, databáza PostgreSQL.

O nás

Projekt vytvárame ako tím študentov z Fakulty Informatiky a Informačných Technológií STU v Bratislave v zložení Bc. Adam Čierny, Bc. Peter Sakalík, Bc. Erik Spevák, Bc. Adam Strigáč, Bc. Richard Szabó, Bc. Roland Szarka, Bc. Matej Šalko pod vedením Ing. Jána Langa, PhD.

Každoročná prestížna súťaž TP Cup je už tradičným vyvrcholením predmetu Tímový projekt. Dáva študentom inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú. TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

Značky: