Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Deloitte na Slovensku bude viesť Ivana Lorencovičová

Novou vedúcou partnerkou (Country Managing Partner) spoločnosti Deloitte na Slovensku sa od 1. júna 2019 stáva Ivana Lorencovičová, ktorá vo firme pôsobí ako partnerka na oddelení transakčného poradenstva.

Ivanu Lorencovičovú nominovalo a zvolilo vedenie spoločnosti Deloitte Central Europe.  Vo funkcii vedúceho partnera nahradí Mariána Hudáka, ktorý viedol spoločnosť osem rokov.

„Mojím hlavným cieľom je posilniť pozíciu spoločnosti Deloitte na Slovensku v oblasti poradenských služieb. Ďalej sa zameriam na budovanie modernej infraštruktúry v našej spoločnosti, ktorá podporí možnosti pre zaujímavú a úspešnú kariéru našich súčasných aj budúcich zamestnancov,“ uviedla I. Lorencovičová.

Ivana Lorencovičová už viac ako 15 rokov pôsobí v oblasti fúzií a akvizícií (M&A) a poradenstva. Ako partnerka na oddelení transakčného poradenstva riadi poradenské projekty pre vlastníkov firiem a strategických a finančných investorov vrátane poradenstva pri akvizíciách, predaji spoločností, reorganizáciách, refinancovaní, oceňovaní spoločností a finančnom modelovaní.

Doterajší Country Managing Partner spoločnosti Deloitte na Slovensku Marián Hudák sa stal vedúcim partnerom pre služby v oblasti riadenia rizík v strednej Európe (Risk Advisory) a členom výkonného manažmentu spoločnosti Deloitte Central Europe, ktorá zastrešuje 18 krajín strednej Európy. Na Slovensku bude naďalej viesť tím pre riadenie rizík (Risk Advisory).

Nový audit partner spoločnosti

Od 1. júna 2019 sa novým partnerom spoločnosti Deloitte stáva Patrik Ferko. Pridá sa tak do skupiny partnerov, ktorí vedú oddelenie auditu a uisťovacích služieb a zároveň sa aktívne zúčastňujú vedenia celej spoločnosti na Slovensku.

Patrik Ferko je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, je slovenským certifikovaným audítorom (CA) a dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) so skúsenosti s medzinárodnými aj štatutárnymi auditmi a inými projektmi so špecializáciou na rôzne odvetvia, ako napr. automotive, výrobné odvetvia, stavebný priemysel, oceliarstvo, médiá a telekomunikácie.

Značky: