Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Využívate pri podnikaní vozidlo? Do konca januára musia firmy a podnikatelia podať daňové priznanie a zároveň zaplatiť daň z motorových vozidiel, ktoré využívali na podnikanie v uplynulom zdaňovacom období. V prípade nezaplatenia im hrozí pokuta. „Držiteľ sa však nie vždy rovná majiteľ. Daň platí ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla,“ podotýka Ladislava Pozdechová z Business Lease Slovakia.

Do 31. januára 2018 musia podnikatelia, ako aj firmy, ktoré využívali na podnikanie vozidlo v uplynulom zdaňovacom období, podať daňové priznanie a zároveň do 31. januára aj daň zaplatiť. „Povinnosť zaplatiť daň platí aj v prípade, že ide o vozidlá, ktoré sa používali na podnikanie v zahraničí a držiteľom je slovenský podnikateľ či firma,“ spresňuje Ladislava Pozdechová, vedúca  účtovného oddelenia Business Lease Slovakia. Spoločnosť je  poskytovateľom komplexnej starostlivosti a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu. Ako však Ladislava Pozdechová dodáva, je rozdiel, či máte vozidlo v majetku, na finančný, alebo operatívny lízing. Pre koho a aké povinnosti teda platia? Pozrite si našich desať rád.

  1. Kto platí daň

Daňové priznanie podáva a daň z motorového vozidla platí podľa zákona ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla. Pozor však, ak splácate ako firma alebo podnikateľ auto cez finančný lízing a podnikáte s ním, daň platíte aj napriek tomu, že ste momentálne len nájomca. Ste totiž zároveň držiteľom zapísanom v technickom preukaze, čo je pre určenie daňovníka rozhodujúce. „Treba si uvedomiť, že držiteľ sa nie vždy rovná majiteľ. Daň platí ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla,“ podotýka Ladislava Pozdechová.

  1. Pri prenájme na operatívny lízing daňové priznanie podáva lízingovka

Ak máte vozidlá prenajaté cez operatívny lízing, daňové priznanie nepodávate vy, ale lízingová spoločnosť, ktorá je ako prenajímateľ držiteľom vozidla . „Lízingová spoločnosť zároveň aj platí v stanovenom termíne daň. Ak však firma či podnikateľ požiada lízingovú spoločnosť len o správu vozidiel, držiteľom áut zostáva a daňová povinnosť je na ňom,“ konštatuje Pozdechová.

  1. Daň treba priznať a zaplatiť do 31. januára, inak hrozí pokuta

Daňovník musí daň priznať, ale rovnako aj zaplatiť do 31. januára. Ak tak neurobí, žiadne ospravedlnenia ho neochránia. Daňový úrad uloží pokutu podľa zákona o správe daní a poplatkov. „Dátum zaplatenia dane sa určuje podľa dátumu odpísania platby na bankovom výpise. Ak daň podnikateľ nevypočíta správne, ešte vždy má šancu podať dodatočné či opravné daňové priznanie podľa toho, či sa pri výpočte výšky dane pomýlil do lehoty podania, alebo po lehote,“ spresňuje.

  1. Platcovia DPH podávajú daňové priznanie len elektronicky

Na papierové podania v prípade platcov DPH daňový úrad neprihliada. Posledný termín na podanie daňového priznania elektronicky je 23.59 hodiny dňa 31.1.2018. Neplatcovia DPH podávajú daňové priznanie v papierovej forme.

  1. Opravné daňové priznanie sa podáva do 31. 1. 2018

Ak ako daňovník zistíte chybu v daňovom priznaní ešte v lehote, napríklad ste nesprávne stanovili ročnú sadzbu dane k danému vozidlu, prípadne ste nesprávne stanovili dobu používania vozidla na podnikanie alebo opomenuli nejaké vozidlo v daňovom priznaní, môžete podať do 31.1. 2018 opravné daňové priznanie. Ak ste zaplatili vyššiu daň než ste mali, môžete žiadať o vrátenie preplatku alebo o jeho započítanie s inou daňovou povinnosťou.

  1. Po lehote sa chyby vo výpočte dane opravujú dodatočným daňovým priznaním

Ak zistíte chybu po lehote, možno podať dodatočné daňové priznanie. Musíte tak urobiť vždy, ak má byť daň vyššia ako bola vypočítaná v riadnom daňovom priznaní. Pokiaľ má zistená chyba za následok nižšiu daň, môžete podať dodatočné daňové priznanie.

  1. Kraje majú rovnakú sadzbu

Podľa platnej legislatívy nezáleží na tom, v ktorom kraji používate vozidlo na podnikanie. Sadzba je rovnaká. Jej výška však variuje podľa veku vozidla a emisií. Sadzba je výhodnejšia pri novších a ekologickejších vozidlách. Vyššie percento zníženia ročnej sadzby dane totiž prináša aj väčšie úspory na dani. „V prípade financovania vozidiel na operatívny lízing, kde sa obmieňajú autá obvykle po troch až štyroch rokoch, sa podnikateľovi premieta nižšia daň aj do nižších platieb operatívneho lízingu,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová. V prípade ekologických vozidiel je zvýhodnenie ešte vyššie. Napríklad pri hybridných vozidlách a vozidlách na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová. S pribúdajúcim vekom auta sa však sadzba zvyšuje. Napríklad pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať. „V prípade operatívneho lízingu ako nájomca neplatíte žiadnu daň, ale nižšia daň sa vám automaticky premieta do nižších mesačných platieb operatívneho lízingu,“ konštatuje Pozdechová z Business Lease Slovakia.

  1. Daň sa platí aj za vozidlá, s ktorými sa podniká v zahraničí

Ak ste ako daňovník využívali vozidlá za uplynulé daňové obdobie na podnikanie aj v cudzine, platíte daň rovnako aj za tieto vozidlá.

  1. Firma zaplatí aj za zamestnancovo vozidlo, ak ho využije na služobnú cestu

Ak pošlete zamestnanca na služobnú cestu vlastným vozidlom, zaplatíte zaň daň, a to v prepočte na počet dní, kedy vozidlo využil na podnikateľské aktivity.

  1. Preddavky je lepšie viesť prehľadne v účtovníctve

Ak vám ako daňovníkovi vznikne povinnosť platiť štvrťročné alebo mesačné preddavky, uhrádzate ich daňovému úradu, kde podávate daňové priznanie. Pre lepšiu prehľadnosť si môže viesť v účtovníctve kolónku zaplatených preddavkov.