Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Desať miliónov osobných vozidiel Mercedes-Benz vybavených aktívnym asistentom brzdenia s rozpoznávaním chodcov
  • Aktívny asistent brzdenia pomáha minimalizovať riziko kolízie s vozidlami, chodcami a cyklistami alebo znížiť následky nehody
  • Inovatívny asistenčný jazdný systém je súčasťou sériovej výbavy osobných vozidiel Mercedes-Benz

Mercedes-Benz s aktuálne viac ako 40 aktívnymi asistenčnými systémami rozhodujúcim spôsobom prispieva k zvýšeniu bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Najmä systém aktívneho asistenta brzdenia s rozpoznávaním chodcov už mnoho rokov dokáže pomôcť znižovať počet dopravných nehôd s účasťou chodcov, ako aj cyklistov. Platí to pre hodnoty rýchlosti, ktoré sú typické pre jazdenie v rámci zastavaných území, ako aj mimo nich.

Systém dokáže vizuálne a zvukovo upozorniť na hrozbu kolízie s vozidlami idúcimi vpredu, s križujúcimi vozidlami, ako aj s vozidlami idúcimi v protismere. V prípade nedostatočného brzdenia zo strany vodiča dokáže systém v závislosti od situácie vodiča podporiť a zvýšiť brzdnú silu. Ak by vodič vôbec nereagoval, aktívny asistent brzdenia iniciuje núdzové brzdenie. Aktívny asistent brzdenia využíva v rámci súčasnej generácie vozidiel kamerovú a/alebo radarovú senzoriku na rozpoznávanie chodcov a cyklistov nachádzajúcich sa v smere jazdy pred vozidlom. Ak sa rozpozná hrozba možnej kolízie s takýmto takzvaným zraniteľným účastníkom cestnej premávky, systém vypočíta brzdnú silu, ktorá je potrebná na zabránenie prípadnej kolízii alebo na minimalizovanie závažnosti kolízie.

Výrobca vozidiel Mercedes-Benz teraz dosiahol ďalší míľnik v oblasti aktívnej bezpečnosti: viac ako 10 miliónov všetkých osobných vozidiel Mercedes-Benz, ktoré boli na celom svete predané od roku 2012, je vybavených systémom núdzového brzdenia na ochranu chodcov. Chodci patria do skupiny nechránených účastníkov cestnej premávky, pretože nie sú vybavení airbagmi, bezpečnostnými pásmi ani ochranným odevom. Ich osobitné riziko sa odráža aj v štatistikách nehodovosti: podľa hodnotenia Európskej komisie takmer pätinu všetkých úmrtí na cestách v Európskej únii v roku 2020 predstavovali chodci.[1] Podľa National Highway Traffic Safety (Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky v USA) ich podiel na celkovom počte smrteľných dopravných nehôd v USA dosiahol v roku 2021 hodnotu 17 %.[2] V roku 2022 sa uskutočnila štúdia americkej organizácie Insurance Institute for Highway Safety (Poisťovací inštitút pre bezpečnosť cestnej premávky), ktorá dospela k záveru, že vozidlá vybavené systémom núdzového brzdenia na ochranu chodcov majú o 27 percent menej dopravných nehôd s účasťou chodcov ako vozidlá bez tejto technológie.[3]

Výstraha a podpora v prípade akútneho nebezpečenstva nehody

Výrobca vozidiel Mercedes-Benz už v roku 1996 predstavil prvý systém asistenta brzdenia (BAS). V roku 2005 bol tento asistent brzdenia doplnený radarovou technikou a rozšírený na predvídavý systém. Odborníci len o rok neskôr spojili pokročilý systém na reguláciu odstupu DISTRONIC PLUS s asistentom brzdenia BAS PLUS a vytvorili brzdu PRE-SAFE® s autonómnym čiastočným brzdením. Dôležitá funkcia rozpoznávania chodcov pribudla v roku 2013, kedy bola prvýkrát zavedená vo vtedajšej Triede E (W212). Systém núdzového brzdenia na ochranu chodcov bol potom v roku 2016 prvýkrát nainštalovaný ako súčasť sériovej výbavy v rámci uvedenia novej Triedy E (W213) na trh. Aktívny asistent brzdenia je od roku 2021 súčasťou sériovej výbavy všetkých nových osobných vozidiel značky Mercedes-Benz. To znamená, že vysoké interné požiadavky na bezpečnosť idú nad rámec zákonných požiadaviek: takzvané mestské asistenčné systémy núdzového brzdenia pre nízku rýchlosť boli pre všetky nové typovo schválené osobné vozidlá v EÚ predpísané až od júla 2022. Od roku 2024 budú tieto systémy povinné pre každé novo prihlásené vozidlo.

Budúce asistenčné systémy budú ešte výkonnejšie, pretože budú využívať stále dokonalejšie snímače, ako aj umelú inteligenciu. Už dnes je zrejmé, že aktívne asistenčné systémy významne prispievajú práve k ochrane chodcov a cyklistov, čiže takzvaných zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Inovácie na základe analýzy skutočných dopravných nehôd – filozofia bezpečnosti v reálnom živote

Bezpečnosť v reálnom živote (Real-Life Safety) – to je bezpečnostná filozofia Mercedes-Benz Group. Koncern sa už viac ako 50 rokov systematicky venuje skúmaniu dopravných nehôd: cieľom je konštruovať vozidlá, ktoré presvedčia nielen pri definovaných scenároch nárazových skúšok, ale aj pri reálnych dopravných nehodách na ceste. Okrem ochrany cestujúcich vo vozidle sa pozornosť zameriava aj na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky mimo vozidla. Cieľ je jasný: vízia nula. To znamená, že do roku 2050 by už nemalo dochádzať k žiadnym dopravným nehodám s účasťou vozidiel Mercedes-Benz.


[1] Európska komisia (jún 2021) „Fakty a čísla týkajúce sa chodcov“. Európske stredisko pre monitorovanie bezpečnosti cestnej premávky. Brusel, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu.

[2] National Center for Statistics and Analysis (jún 2023) „Fakty o bezpečnosti cestnej premávky“ (správa č. DOT HS 813 458). National Highway Traffic Safety Administration.

[3] Insurance Institute for Highway Safety „Vplyv systémov automatického núdzového brzdenia na riziko zrážky s chodcami“ (máj 2022). Cicchino, Jessica B. Accident Analysis & Prevention (AAP).

Značky: