Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Po úspešnom dvanástom ročníku znova prichádza najväčšie a najkomplexnejšie testovanie digitálnych zručností. Minulý rok si ich v rámci piatich krajín overilo rekordných 150-tisíc respondentov. IT Fitness Test sa opätovne rozširuje aj za hranice Európskej únie a svojou jedinečnosťou bude aj v roku 2024 dostupný pre žiakov, študentov, učiteľov, ale aj širšej verejnosti, v krajinách Vyšehradskej skupiny ako aj na Ukrajine.

„Je pre mňa cťou spustiť najväčšie medzinárodné testovanie digitálnych zručností v Európe IT Fitness Test 2024. Práve táto aktivita Digitálnej koalície vytvára každoročne príležitosť na reflexiu aktuálneho diania v spoločnosti a ekonomike. Digitálna transformácia, umelá inteligencia, prechod na zelenú ekonomiku, starnutie populácie a globalizácia menia podobu spoločností a ekonomík po celom svete, vrátane Slovenska,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Doba sa mení závratným tempom a  má vplyv aj na to, aké zručnosti by naši školáci, ale i spoločnosť ako celok mali ovládať. Digitálne zručnosti sa čoskoro stanú nevyhnutnou súčasťou našich životov. V blízkej budúcnosti bude aspoň základnú úroveň digitálnych zručností vyžadovať až 90 % všetkých pracovných pozícií.

 „Digitálne zručnosti sú povinnou výbavou každého kto chce úspešne študovať alebo pracovať a výsledok testu poskytne podrobnú informáciu o ich skutočnej úrovni a súčasne odporučí, ktoré oblasti si treba zlepšiť, “ vysvetlil predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.

Výsledky minuloročného testovania vo všetkých krajinách potvrdili, že žiaci majú nedostatky v riešení úloh s vyššou kognitívnou náročnosťou, v ktorých je potrebné riešiť problém na komplexnej úrovni. V riešení uprednostňujú odpovede vyplývajúce z rýchleho rozhodnutia. Najlepšie sa žiaci vyznajú v práci s internetom a veľmi dobre vedia pracovať so sociálnymi sieťami, avšak práca s kancelárskymi nástrojmi patrí dlhodobo k najhoršie hodnoteným oblastiam.

Testovacie otázky zostavuje medzinárodný autorský tím expertov tak, aby zohľadňovali aktuálne požiadavky na zručnosti a najnovšie trendy a výzvy v digitálnom prostredí. To v súčasnosti zahŕňa aj prácu s rôznymi nástrojmi umelej inteligencie, ktorá je považovaná za jednu z najväčších výziev súčasnej doby a preto sa s ňou stretnú v aktuálnom ročníku testovania aj žiaci a študenti.

 „Len za posledné tri roky sa dopyt po zručnostiach v oblasti umelej inteligencie zvýšil o 33 %. Výzvu predstavujú predovšetkým ľudia, ktorí dokážu nástroje umelej inteligencie správne a bezpečne využívať, aby im pomohla stať sa efektívnejšími. Som preto rád, že slovenskí žiaci a študenti majú aj vďaka IT Fitness testu už dnes príležitosť učiť sa, akým spôsobom nástroje umelej inteligencie používať. Takto vybavení ľudia vstupujúci na trh práce umožnia firmám dynamicky reagovať na meniacu sa situáciu a posilniť ich a aj vlastnú konkurencieschopnosť,“ zdôraznil šéf rezortu investícií Richard Raši.

Okrem žiakov, študentov a učiteľov si aj tento rok budú môcť svoje znalosti overiť vďaka špeciálnemu testovaciemu rozhraniu i štátne a verejné organizácie,  súkromné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie. Každá zapojená organizácia tak dostane cennú spätnú väzbu, vďaka ktorým efektívne vyhodnotí úroveň digitálnych zručností svojich zamestnancov.

Zručnosti sa budú preverovať v kategóriách ako sú internet, bezpečnosť a počítačové systémy, komplexné úlohy, kancelárske nástroje, kolaboratívne nástroje a sociálne siete. Ako vždy, aj počas trinásteho ročníka je testovanie bezplatné, online dostupné komukoľvek, a to až v šiestich jazykoch, vrátane angličtiny či ukrajinčiny.

Značky: