Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dôraz na analytiku a veľké dáta, využívanie takzvaného internetu vecí, efektívne zapojenie umelej inteligencie do výrobného a obchodného procesu či presun služieb do cloudu. To sú trendy, ktoré budú podľa spoločnosti Enehano sprevádzať oblasť digitalizácie v nasledujúcom roku. Sú tiež nevyhnutnou súčasťou digitálnej transformácie, ktorá je jednou z priorít Európskej únie a kladie na ne dôraz aj Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030. Z posledných dostupných štatistík však vyplýva, že Slovensko má v spomínaných oblastiach za európskym priemerom čo doháňať.

Hoci sa Slovensko v digitalizácii postupne posúva vpred, progres je relatívne pomalý a vo väčšine parametrov, ktoré sú súčasťou digitálnej transformácie, zaostávame za európskym priemerom. Jedným z nich je cloud computing. Cloud je pre firmy flexibilnejšie riešenie, ktoré umožňuje veľmi rýchlo reagovať na meniace sa podmienky na trhu. Jeho využívanie sa postupne stáva trendom, pričom aj Európska komisia tlačí na to, aby cloudové služby do konca dekády využívali až tri štvrtiny firiem.
Podľa posledných dát Eurostatu cloudové riešenia na Slovensku využíva len 36 % firiem, pričom európsky priemer je viac ako 40 %. „Dobrou správou však je, že niektoré podniky už investujú do prípravy na prechod do cloudu a majú vypracovanú stratégiu a postupnosť jednotlivých krokov. Viaceré prechádzajú na tzv. hybridný model, aby si cloud vyskúšali napríklad pre zálohovanie dát. Ďalšie, v snahe zrýchliť a finančne zoptimalizovať procesy a s cieľom byť flexibilnejšie pri reakcii na potreby svojich zákazníkov, začínajú využívať low-code a no-code platformy, ktoré taktiež fungujú najmä v cloude,“ hovorí Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Analýza dát a umelá inteligencia budú trendom – Slovensko musí pridať

Ďalšou výzvou, pred ktorou budú v nasledujúcom období tak európske, ako aj samotné slovenské firmy stáť, je analýza veľkých dát. Teda údajov, ktoré sa zhromažďujú na základe využívania digitálnych a elektronických zariadení. Posledné štatistiky hovoria o tom, že s analýzou veľkých dát pracuje na Slovensku len niečo vyše 5 % firiem, čo je takmer o dve tretiny menej ako je európsky priemer. Zber, ale predovšetkým vyhodnocovanie veľkých dát je pre firmy či organizácie čoraz dôležitejšie, pretože im umožňuje efektívne nastavovať procesy a prijímať rozhodnutia. „Dáta sú neoddeliteľnou súčasnou našej ekonomiky. Práca s nimi môže napomôcť tak ekológii, ako aj hospodárskej obnove a rastu. Dáta totiž okrem iného umožňujú 360° pohľad na zákazníka, od ktorého je každá firma závislá. Poznať jeho správanie a preferencie môže v konkurenčnom boji posunúť nielen firmy, ale následne celú spoločnosť o niekoľko krokov vpred,“ vysvetľuje Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Dáta sú zároveň nevyhnutné pri vývoji umelej inteligencie, resp. pri strojovom učení, čo je tiež jedna z kľúčových oblastí v rámci digitálnej transformácie. V roku 2020 využívalo aplikácie umelej inteligencie 7 % podnikov v EÚ s najmenej 10 zamestnancami a Slovensko bolo na úrovni európskeho priemeru. *** „Umelá inteligencia a strojové učenie sa využívajú v rôznych aplikáciách, vrátane automatizácie procesov, zlepšovania zákazníckych skúseností či optimalizácie riadenia dodávateľského reťazca. Treba však dodať, že v komunikácii nedokáže úplne nahradiť človeka. Aj keď sme napríklad svedkami čoraz väčšieho využívania rôznych chatbotov a voicebotov, v oblasti komunikácie so zákazníkmi je nevyhnutné zabezpečiť skôr omnichannel prístup,“ konštatuje Eduard Gers.

Internet vecí (IoT) využíva viac ako štvrtina slovenských podnikov

Jedným zo silnejúcich trendov v oblasti digitalizácie je tiež využívanie tzv. internetu vecí (IoT). Ide o sieť inteligentných zariadení, ktoré sú navzájom prepojené a možno ich diaľkovo monitorovať či riadiť prostredníctvom internetu. Na Slovensku využíva internet vecí 27 % firiem, európsky priemer je 29 %. Podniky používajú prepojené zariadenia a systémy napríklad na monitoring svojich priestorov, optimalizáciu spotreby energie, zefektívnenie výroby a logistiky, zlepšenie údržby strojov alebo vozidiel či podporu služieb zákazníkom. „IoT taktiež pracuje na zbere a analýze údajov, umožňuje znižovať firemné náklady a pomáha zvyšovať zisk. Vďaka jeho využívaniu môžu napríklad priemyselné zariadenia meniť svoj výkon na základe aktuálnych podmienok. V inom kontexte môže IoT poskytnúť firmám oveľa komplexnejší a integrovanejší pohľad na zákazníkov bez toho, aby si vyžadoval technické znalosti alebo služby dátového analytika,“ dodáva Eduard Gers.

Spomínané trendy sú tiež súčasťou národnej stratégie digitálnej transformácie. Nejde pri nich len o technologické výzvy, ale ich cieľom je pomôcť firmám udržať si konkurencieschopnosť a zároveň zjednodušiť život ľuďom na pracoviskách aj v súkromí.

Značky: