Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • O2 Slovakia po prvýkrát reportuje skupinové výsledky zahŕňajúc spoločnosť O2 Business Services

  • Počet zákazníkov O2 medziročne vzrástol o 5%

  • Skupina O2 na Slovensku zaznamenala v úvode roka medziročný pokles výnosov o 4%. V štvrťročných číslach sa tak už prejavili marcové výsledky ovplyvnené koronakrízou

Počet zákazníkov operátora O2 presiahol koncom marca už 2,15 mil., čo je o 5% viac ako pred rokom. Výnosy skupiny O2 na Slovensku, ktorá zahŕňa aj výsledky spoločnosti O2 Business Services, dosiahli koncom marca 69 mil. eur, pričom si pripísali pokles o 4%. Do štvrťročných výnosov sa tak premietla už aj krízová situácia na Slovensku spojená so šírením koronavírusu a opatreniami proti nemu, ako aj pokles prepojovacích poplatkov. Jednu z najrastovejších zložiek výnosov naďalej predstavovali tržby z dát, ktoré sa medziročne zvýšili o vyše 11%. Zisk skupiny O2 pred úrokmi a zdanením (EBITDA) medziročne stúpol o viac ako 8% na takmer 30 mil. eur.

„Slovensko žije v neľahkých časoch krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu v spojení s opatreniami, ktoré tvrdo zasiahli do zabehnutého nákupného správania ľudí. Ani my v O2 sme sa nevyhli dopadom tejto situácie, ako napríklad enormný nárast vyťaženia siete, ktorej kapacity sme viackrát počas marca posilňovali. Zvýšená komunikačná potreba sa však na výnosoch neprejavila kvôli neobmedzeným objemom správ a volaní v našich produktoch, pričom sme zároveň zaznamenali výrazný prepad predajov nových produktov a služieb kvôli celoštátnym reštrikčným opatreniam. Tržby v uplynulom štvrťroku negatívne ovplyvnili najmä výnosy z predaja hardvéru, ktorých pokles je badateľný. Naopak, pozitívne sa vo výsledkoch skupiny O2 na Slovensku prejavilo podnikanie dcérskej spoločnosti O2 Business Services. Napriek mnohorakým dôsledkom tejto situácie vo výsledkoch skupiny O2 sme ako zodpovedný operátor priniesli pre našich zákazníkov sériu benefitov, ktoré im uľahčili zvládnutie týchto dní a týždňov. Rovnako sme nepoľavili ani v našich plánoch a príprave nových atraktívnych služieb,“ uviedol Peter Gažík, generálny riaditeľ O2.

Prehľad prevádzkových ukazovateľov

Zákaznícka báza sa k 31. marcu 2020 oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka zvýšila o 5% na vyše 2,15 mil. Opäť rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorí z celkovej zákazníckej bázy tvorili už takmer 66%. Rovnako je však rast zákazníckej bázy ovplyvnený aj nárastom M2M SIM kariet. Priemerná zákaznícka platba za poskytované služby v prvých troch mesiacoch bola 10 eur mesačne.

Konsolidované výsledky skupiny O2 SKQ1/2020Q1/2019Zmena
Výnosy (v mil. eur)6972-4%
EBITDA (v mil. eur)30278%
Aktívne SIM karty (v tis.)*2 1522 0485%
Podiel zákazníkov fakturovaných služieb (v %)65,763,32,4 p.b.

 *Údaj zahŕňa aj 359 tis. M2M SIM kariet k 31. marcu 2020

Značky: