Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Orange v dôsledku pandemickej situácie prehodnotila svoje programové priority a zamerala svoju činnosť na digitálnu gramotnosť, duševné zdravie a komunitný rozvoj.  

Aktuálne poskytuje pedagógom a mimovládnym organizáciám možnosť získať podporu z grantového programu e-Školy pre budúcnosť s cieľom podporiť digitálnu kompetenciu učiteľov i žiakov. Na projekty zamerané na kritické myslenie, bezpečnosť a zodpovedné správanie v online priestore a digitálne zručnosti potrebné pre najmä pre distančné online vzdelávanie prerozdelí 100 000 eur.

Pokračuje aj v podpore oblasti duševného zdravia a cieli na prevenciu a posilnenie krízových liniek pomoci.

Nadácia Orange si rovnako uvedomuje súčasnú nepriaznivú socio-ekonomickú situáciu ľudí a rodín. Rozhodla sa na pomoc pre nich vytvoriť Vianočný fond pomoci a v spolupráci s piatimi organizáciami – Návrat, Nadácia Socia, Centrum Slniečko, Človek v ohrození a iniciatívou #ktoPomozeSlovensku prerozdelí 100 000 eur od Orangeu. Súčasne sa môžu do pomoci ľudom v núdzi zapojiť aj zákazníci Orangeu prostredníctvom SMS zbierky zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808 v hodnote 1 euro. Všetky informácie sú k dispozícii na www.nadaciaorange.sk.

Značky: