Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Stanovisko Huawei k výročnej správe centra pre hodnotenie kybernetickej bezpečnosti vo Veľkej Británii

Správa centra pre hodnotenie kybernetickej bezpečnosti vo Veľkej Británii konštatuje, že dôvodom zistených nedostatkov v 4G sieťach nie je politické prostredie v Číne ani možný zásah čínskej vlády. Ako sa uvádza v správe, „dohľad nad kybernetickou bezpečnosťou vo Veľkej Británii je pravdepodobne ten najprísnejší na svete“. Zároveň táto správa nijakým spôsobom nekonštatuje, že by britské telekomunikačné siete boli viac zraniteľnými v porovnaní s minulým rokom.

„Tejto záležitosti rozumieme a vnímame ju s plnou vážnosťou. Sporné body identifikované v správe sú dôležitým podkladom pre zmeny v tejto oblasti, ktoré už Huawei rozbehol. V novembri minulého roka predstavenstvo spoločnosti komunikovalo záväzok investovať do tohto transformačného programu dve miliardy amerických dolárov,“ reagovala spoločnosť Huawei.

Na tomto pláne prinášajúcom vysokú pridanú hodnotu firma naďalej pracuje, a to aj v súčinnosti s telekomunikačnými operátormi a britským Národným centrom pre kybernetickú bezpečnosť.

Ďalšou aktivitou, ktorú Huawei iniciovalo, je otvorenie centra pre transparentnú kybernetickú bezpečnosť v belgickom Bruseli. Jeho cieľom je ponúknuť platformu pre komunikáciu a spoluprácu zástupcom vládnych agentúr, technologickým expertom a relevantným asociáciám a združeniam. Centrum už od začiatku marca slúži aj na testovanie vlastných bezpečnostných technológií všetkými partnermi Huawei.

Spoločnosť Huawei je otvorená spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami na tom, aby bolo možné zabezpečiť trvalú bezpečnosť globálnych telekomunikačných sietí. Preto je nevyhnutná aj  spolupráca priemyslu, regulátorov a vlád s cieľom vytvoriť jednotné štandardy pre kybernetickú bezpečnosť. Vytvorením jednotného prostredia chce stimulovať technologické inovácie v kyberbezpečnosti naprieč celým odvetvím.

 

Značky: