Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Elektronické predpisovanie pomôcok, na ktoré treba súhlas poisťovne, a elektronické predpisovanie kúpeľov ušetrí pacientom celé dni čakania.

Z piatich až desiatich dní sa ich schvaľovanie skráti na minimum. Pacienti sa dozvedia verdikt zdravotnej poisťovne ihneď v ambulancii lekára, resp. do 24 hodín. Osem rokov po tom, ako Dôvera vymyslela eRecept, opäť posúvame elektronizáciu v zdravotníctve ďalej.

S lekármi aj s kúpeľnými zariadeniami sme sa dohodli na modernejšom, jednoduchšom a rýchlejšom spôsobe schvaľovania kúpeľných návrhov. Okrem iného sa tým zvýši ochrana osobných údajov poistencov a výber konkrétneho kúpeľného zariadenia i termín nástupu bude mať pacient čisto vo svojich rukách,“ zdôraznil Marian Faktor, člen predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera. 

Stačí, keď mu lekár vystaví kúpeľný návrh elektronicky. Systém mu poradí, aké údaje je potrebné uviesť a upozorní ho na chyby. Vďaka tomu prebehne vypísanie návrhu, jeho doručenie do poisťovne a schválenie za 24 hodín. Keďže lekár už nebude musieť s návrhom posielať aj rôzne prílohy, odpadáva jeden z doterajších dôvodov neschválenia návrhu (chýbajúce prílohy).

Samotný čas vypísania kúpeľného návrhu sa lekárovi skráti zo 45 na 10 minút. Administratíva mu tak zaberie oveľa menej času. Zostane mu ho viac na pacienta.

Ako sa dostať do kúpeľov bez čakania

  1. Lekár vyplní a odošle návrh na kúpeľnú liečbu cez web DôveraLekárom.
  2. Návrh posúdime do 24 hodín.
  3. Po schválení liečby sa s poistencom spojíme e-mailom, telefónom alebo klasickým listom – podľa toho, aký kontakt nám na seba uviedol.
  4. Ak máme číslo na mobilný telefón, pošleme mu sms s informáciou o schválení návrhu a o tom, že podrobné inštrukcie nájde vo svojej Elektronickej pobočke.
  5. Ak máme e-mailovú adresu, pošleme mu e-mail s informáciou o schválení návrhu a o tom, že podrobné inštrukcie nájde vo svojej Elektronickej pobočke.
  6. Ak na vás nemáme mobil ani e-mail, pošleme vám klasický list s informáciou o schválení návrhu, s rezervačným kódom, zoznamom kúpeľných zariadení a s potrebnými inštrukciami.
  7. Zo zoznamu kúpeľných zariadení, ktorý poistencovi pošleme, si sám vyberie, kam chce ísť. Zároveň si sám s kúpeľmi dohodne, kedy by mu vyhovoval termín nástupu. V zozname nájde telefonický aj elektronický kontakt na všetky príslušné kúpeľné zariadenia.
  8. Pri rezervácii uvedie špeciálny rezervačný kód, ktorý mu pridelíme a priložíme k zoznamu kúpeľných zariadení.

Nový spôsob schvaľovania kúpeľných návrhov lepšie chráni osobné údaje poistenca. Jeho zdravotnú dokumentáciu už do kúpeľov totiž nezasielame my, ale ak bude potrebná, prinesie si ju so sebou do kúpeľov sám. Vydá mu ju všeobecný lekár, ktorého musíte navštíviť nie skôr ako 14 dní pred nástupom do kúpeľov. Tak ako doteraz, on musí potvrdiť, že vašej kúpeľnej liečbe nebránia žiadne zdravotné okolnosti (kontraindikácie).

eRecept už aj pre pomôcky, ktoré musí vopred schváliť poisťovňa

Poistenci Dôvery sú zároveň jediní, ktorým môže lekár predpísať elektronicky aj takú pomôcku, ktorú musí vopred schváliť zdravotná poisťovňa. Namiesto piatich až desiatich dní čakania na schválenie ju môžu mať ihneď.

Lekári vedia predpísať vybrané pomôcky online tak, že ich schválenie zdravotnou poisťovňou prebehne spolu s predpisom ihneď a pacient s lekárom sa v okamihu dozvedia výsledok. Teda či poisťovňa predpísanú pomôcku schválila alebo nie. Z ambulancie tak pacienti môžu ísť priamo do výdajne zdravotníckych pomôcok.

Predpisovanie a schvaľovanie sme zlúčili do jedného kroku a zahrnuli sme ho do eReceptu. Vďaka tomu sa o schválení alebo neschválení pomôcky dozvedia lekár a pacient ihneď pri jej predpise,“ potvrdil Marian Faktor.

Po odoslaní eReceptu sa lekár i pacient okamžite dozvedia, či sme návrh na vopred schvaľovanú pomôcku schválili alebo neschválili. Pri schválení bude dokončená preskripcia a pacient môže ísť rovno do výdajne. Pri neschválení bude preskripcia odmietnutá, pričom poisťovňa lekárovi hneď aj uvedie dôvody.

Bez tlačív a lekárskych správ

Dôvera je prvou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorá takto vychádza v ústrety pacientom. Pacienti poistení v Dôvere už nemusia chodiť na pobočku ani na poštu s papierovou žiadosťou o schválenie. A ani lekári už nám už nemusia dokladať  tlačivá či kópie lekárskych správ.

O zjednodušenie elektronického predpisovania pomôcok nás žiadali samotní lekári. Hľadali sme spôsob, ako im vyhovieť, a tešia nás ich pozitívne ohlasy,“ uzatvára Marian Faktor.

Počet schválených kúpeľných návrhov cez DôveraLekárom (eKúpele): 410 (k 24.11.22)

TOP 5 najčastejších diagnóz v kúpeľoch v roku 2022

M51.11217poruchy platničiek 
J45.01103alergická astma 
L40.0900psoriáza 
J45.8631zmiešaná astma 
M17.1594artróza kolenného kĺbu 

TOP 3 indikačné skupiny v roku 2022

VII/10  3865 Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane medzistavcovej platničky
VII/93542 Bolesti chrbtice
V/21856 Obštrukčná pľúcna choroba, bronchiálna astma
    

Počet poistencov Dôvery v kúpeľoch s diagnózou covid-19: 368 (január – november 2022)

eRecept pre pomôcky vopred schvaľované zdravotnou poisťovňou

  • od júla do konca októbra prišlo elektronicky 1447 návrhov
  • schválených 1331

Najčastejšie predpisované pomôcky novým spôsobom

L91857Mechanický vozík štandard192
L93722Chodúľka štvorkolesová hliníková168
L65374Mechanický vozík odľahčený147
L92206Mechanický vozík hliníkový105

Vývoj elektronických služieb Dôvery

2004 – Dôvera prichádza ako prvá s elektronickou pobočkou

2005 – Hospicom – elektronický systém manažovania plánovaných hospitalizácií

2012 – prvá elektronická zdravotná karta poistenca

2013 – prvá mobilná aplikácia

2014 – eRecept pre poistencov Dôvery

2014 – Bezpečné lieky online – upozornenie na liekové interakcie a prehľad o užívaných liekoch

2015 – Bezpečné lieky 112 – aplikácia pre záchranárov

2016 – DôveraNávrhy – koniec papierovej komunikácie v rámci Dôvery pri schvaľovaní zdravotnej starostlivosti

2017 – DôveraLab – zdieľanie žiadaniek na laboratórne vyšetrenia a výsledkov vyšetrení medzi lekármi

2018 – eRecept preberá štát

2021 – elektronické podpisovanie zmlúv s lekármi

2022 – ePomôcky a eKúpele