Podľa reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Seyfor cloudové služby aktívne nevyužíva až 62 percent slovenských firiem.

IT odborníci predznamenávajú, že budúcnosť firemnej IT infraštruktúry bude stáť práve na nich. Dôvodov, pre ktoré sa oplatí prejsť do cloudu, je veľa. Tradičná firemná infraštruktúra na vlastnej infraštruktúre bude zásadne zaostávať v parametroch bezpečnosti a z finančného hľadiska bude postupne luxusom.

Čo sú cloudové riešenia?

Jednoducho povedané, cloudové riešenia sú technologické služby a infraštruktúra, ktoré sú poskytované cez internet. Tieto riešenia umožňujú firmám i jednotlivcom ukladať a spracovávať dáta vo virtuálnom prostredí. V súčasnosti cloudové služby zahŕňajú široké spektrum funkcií a dajú sa využívať v akejkoľvek sfére biznisu bez rozdielu oblasti.

Respondenti v reprezentatívnom prieskume IT spoločnosti Seyfor však potvrdili, že slovenské/české firmy zatiaľ cloudové riešenia vo väčšej miere do bežného chodu neimplementujú. Až 62 percent zamestnancov potvrdilo, že sa v ich firme cloudové riešenia zatiaľ nezaviedli. Peter Gajdošech, IT odborník zo spoločnosti Seyfor hovorí: „IT technológie sa u nás spravidla adaptujú pomalšie a s nejakým odstupom času, preto si myslím, že využívanie cloudu bude nasledujúce roky už významnejšie.“

Prečo prejsť do cloudu

K častým argumentom podpory rozhodnutia prechodu do cloudu patrí úspora nákladov na dlhodobú prevádzku, nakoľko cloud sa inovuje „sám“. Firmy tak majú výbornú pridanú hodnotu v tom, že nemusia investovať  do riešení na vlastnej infraštruktúre.

P. Gajdošech na cloude oceňuje aj rýchlosť, ktorou sa nové technológie dostávajú ku koncovému používateľovi: „V minulosti sme sa hýbali vpred štandardne raz za tri roky, teraz je to niekoľkokrát ročne. Cloud za rozumné peniaze prináša aj menším spoločnostiam výhody veľkých, tzv. enterprise riešení. Toto si v minulosti mohli dovoliť iba veľké spoločnosti. Bezpečnosť cloudu je dnes na vyššej úrovni už v štandarde a dosiahnuť rovnakú úroveň bezpečnosti na vlastnej infraštruktúre je stále náročnejšie a drahšie.“

Na bezpečnosť cloudu nadväzuje Milan Ryšavý, ktorý sa v spoločnosti Seyfor na ňu špecializuje: „Tým, že cloudové služby sú trvalo poskytované cez internet, sú neustále vystavované potenciálnym útokom. V porovnaní so spoločnosťami, ktoré majú vlastnú IT infraštruktúru, poskytovatelia cloudových služieb investujú do zabezpečenia cloudových riešení rádovo viac finančných prostriedkov. Vysokej úrovni bezpečnosti rovnako tak prispôsobujú aj kvalitu a počet odborníkov, ktorí sa o služby starajú.“

Dôležitým aspektom cloudu je aj skutočnosť, že mnohí poskytovatelia služieb do svojich balíkov pridávajú rôzne softvérové riešenia. Toto má pozitívny efekt na objavovanie nových možností využitia „IT hračiek“ vo firmách. „Flexibilita dostupnosti cloudových systémov je dnes úžasná. Spoločnosť si formou predplatného zabezpečí licencie len pre toľko používateľov, koľko daný mesiac potrebuje,“ dopĺňa P. Gajdošech.

Cloud začína postupne ponúkať funkcionality umelej inteligencie (AI), ktorými sú napríklad jazykové služby vrátane funkcií rozpoznávania reči, prekladov, dokumentov, rozpoznávania znakov v texte a četovacích robotov. Do ponuky AI služieb patrí tiež strojové učenie pre vedcov a vývojárov, ako aj nástroje na predikciu podnikania, ktoré sú založené na báze strojového učenia.

Poznajte výhody cloudu oproti on-premise riešeniam

  • Flexibilita – Cloudové riešenia umožňujú rýchlu a jednoduchú škálovateľnosť podľa potrieb firmy. Môžete ľahko pridávať alebo odoberať prvky, ktoré reálne potrebujete.
  • Nízke náklady – V porovnaní s tradičnými riešeniami na vlastnej infraštruktúre je implementácia cloudových riešení často lacnejšia. Firma nemusí investovať do vlastného hardvéru a jeho údržby, vďaka čomu môže usporené financie investovať inde.
  • Bezpečnosť – Poskytovatelia cloudových služieb investujú do vysokoúrovňovej bezpečnosti dát. Autorizácia pri vstupe do cloudu je tiež viacfaktorová, čím sú vaše firemné dáta a kapitál chránené pred kybernetickými hrozbami vo väčšej miere.
  • Prístupnosť – Cloudové riešenia sú maximálne flexibilné. Umožňujú prístup k dátam a aplikáciám z akéhokoľvek miesta a zariadenia s internetovým pripojením. Zamestnanci môžu pracovať aj na diaľku a efektívne si riadiť svoj pracovný čas.
  • Aktualizácie a podpora – Poskytovatelia cloudových služieb pravidelne aktualizujú svoje platformy. Aktualizácie zákazníci využívajú od prvého momentu ich spustenia. Poskytovatelia cloudových služieb v súčasnosti poskytujú výhodu aj vo veľmi profesionálnej a kapacitne dobre nastavenej zákazníckej podpore.
  • Inovácia a konkurencieschopnosť – Cloudové riešenia umožňujú prístup k najnovším technológiám a nástrojom. Firma tak môže využiť výhody umelej inteligencie, strojového učenia, analýz dát a iných moderných technológii na zlepšenie svojej konkurencieschopnosti.

Poznámka: Uvádzané dáta sú z prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý prebiehal v dňoch 22.4. až 28.4. 2023. Autorom prieskumu je agentúra MNFORCE. Prieskum prebiehal na reprezentatívnej vzorke 500 zamestnancov, ktorí v práci využívajú informačné a digitálne technológie.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Seyfor.

Prečítajte si aj:

Komentáre sú uzavreté