Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Duálne vzdelávanie je stále atraktívnejším princípom vzdelávania, ktoré ministerstvo školstva oficiálne uznalo v roku 2015.  Forma pomaturitného duálneho štúdia ponúka to, čo moderný človek potrebuje na to, aby si vybudoval stabilnú kariéru a získal miesto na trhu práce.

Študenti duálneho vzdelávania si počas praxe, ktorú absolvujú, odnesú nielen praktické vedomosti, ale budú mať za sebou aj reálnu prípravu na svoje budúce povolanie. Okrem toho si od prvého ročníka pestujú vzťahy s potenciálnymi kolegami a firmou.

Tento systém vzdelávania sa neustále rozširuje nielen o nových žiakov, ale aj zamestnávateľov, odbory a odvetvia. Ide o živý organizmus, ktorý sa stále vyvíja. Do duálneho vzdelávania sú zapojené tisícky žiakov, viac ako 200 škôl, vyše 2 000 certifikovaných zamestnávateľov a  taktiež združuje veľké spoločnosti, malé firmy a prevádzky,” uvádza Ing. Branislav Hadár, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Tento trend vnímajú aj absolventi stredných škôl. Simona skončila tento rok duálne vzdelávanie, ktoré bolo súčasťou výučby na strednej škole. Systém vzdelávania a prepojenie teórie s praxou si pochvaľuje, preto sa rozhodla pre vyššie pomaturitné Duálne IT vzdelávanie, ktoré jej zabezpečí kariéru.

Už na strednej škole nás pripravovali na prácu, fungovanie v tíme a medzi kolegami. Duálne vzdelávanie mi pomohlo pochopiť teóriu a jej využitie priamo v praxi. Veľmi oceňujem, že aj takýto druh vzdelávania je v Košiciach,”  hovorí Simona, budúca študentka Duálneho IT vzdelávania.

Medzi prvými v Košiciach

V metropole východu je niekoľko stredných škôl, ktoré poskytujú aj formu pomaturitného duálneho vzdelávania. Jednou z nich je aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach, ktorá tento systém odštartovala v spolupráci  s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v Košiciach.

Našim uchádzačom ponúkame možnosť pomaturitného Duálneho IT vzdelávania už od roku 2013. Počas troch rokov sa pripravujú na konkrétnu prácu pre konkrétnu firmu, prostredníctvom konkrétneho zamestnávateľa. Myslím, že duálne vzdelávanie je medzikrok medzi strednou a vysokou školou, ktorý prepája všetko dôležité, čo študent po ukončení potrebuje na to, aby sa plnohodnotne zaradil na pracovný trh,“ vysvetľuje riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach, Ing. Štefan Krištín.

Absolventi duálneho vzdelávania majú vyššiu šancu zamestnať sa

Tento rok ukončilo svoje štúdium 24 absolventov Duálneho IT vzdelávania. Po troch rokoch štúdia a absolvovaní záverečných skúšok si nemusia študenti lámať hlavu so zamestnaním.

„Akékoľvek skúsenosti sú pri juniorných pozíciách v DT ITSO SK vítané. No je dobré vnímať rozdiel medzi praxou, ktorá je vykonávaná u nás alebo niekde inde. V tomto prípade, ak ide o dualistov, tak majú určitú výhodu, nakoľko praxovali v tíme priamo na oddeleniach. Získané skúsenosti a vedomosti vedia adekvátne využiť. Sú pripravení po absolvovaní záverečných skúšok plynulo prejsť do pracovného režimu. Sú pre nás cenným zdrojom, nakoľko poznajú kultúru našej firmy, procesy, zákazníka či kolegov,“ vysvetľuje Martina Schusterová, Head of Education and Development Center v DT ITSO SK. 

Iný titul, rovnaká dôležitosť – vyššia šanca na kariérny rast

Väčšina mladých ľudí a ich rodičia si myslia, že titul im zabezpečí lepšiu budúcnosť. Tento rok bolo z Duálneho IT vzdelávania vyprevadených do sveta informačných technológií až 24 absolventov.  Ako ho hodnotia?

„Titul diplomovaný špecialista sa dostáva už aj na Slovensku do povedomia zamestnávateľov. Tento titul o mne hovorí, že som odborníkom na konkrétne zameranie, ktorému som sa počas štúdia aktívne venoval. Už teraz viem, že ak si niekedy budem hľadať prácu, tento titul mi otvorí veľa dverí pre budovanie kariéry v IT segmente,“ dodáva na záver Timotej Bačo, čerstvý absolvent duálu.

Značky: