Od chvíle, kedy do platnosti vstúpilo nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov, uplynuli  dva mesiace. Odborníci v súvislosti s GDPR pozorujú pokles odoslaných obchodných oznámení až o desiatky percent. Pozitívom podľa nich ale je, že e-maily po 25. máji smerujú najmä na skutočne relevantné skupiny používateľov.

Newslettre a iné obchodné správy patria medzi hlavné nástroje všetkých e-shopov, ale aj ďalších obchodníkov. Po 25. máji, keď začalo platiť GDPR, však na odosielanie týchto e-mailov platia prísnejšie pravidlá. To sa výrazne prejavilo aj na štatistikách v počtoch odoslaných správ. „Po necelých dvoch mesiacoch platnosti nového nariadenia vidíme pokles v odoslaných e-mailoch rádovo o desiatky percent,“ potvrdzuje Kateřina Fišerová z aplikácie SmartEmailing.

Pokles v množstve odoslaných e-mailov potvrdzujú aj ďalší odborníci z odboru. „V súvislosti s nástupom GDPR evidujeme od 25. mája pokles v odosielaní obchodných oznámení o pätnásť percent,“ hovorí David Finger, produktový manažér služby Seznam.cz Email. O pätnásť až dvadsať percent menej odoslaných obchodných oznámení uvádza Petr Cikán z konzultačnej spoločnosti Acomware, desiatky percent potvrdzuje tiež Tomáš Charvát z Virusfree.cz.

Dôvodov, prečo obchodníci odosielajú na svojich existujúcich i potenciálnych zákazníkov menej e-mailov, je podľa oslovených odborníkov hneď niekoľko. „Hlavné príčiny sú podľa môjho názoru vo využívaní veľmi starých kontaktov, ktoré nemali záujem byť oslovovaní a v neexistujúcich e-mailových adresách, ktorých odstraňovanie niektorí odosielatelia zanedbávajú. „uvádza Tomáš Charvát z Virusfree.cz.

Najmä legislatívne dôvody vidí za úbytkom David Finger zo služby Zoznam Email. „Dôvodom je podľa môjho názoru opätovné získanie súhlasu so spracovaním osobných údajov zo strany príjemcu, ktoré rad spoločností zasielala a ktoré príjemca spätne nepotvrdil. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení je zákonná náležitosť, a preto sa domnievam, že to je ten pravý dôvod“, vysvetľuje.

Podľa Kataríny Fišerovej zo SmartEmailingu rad obchodníkov kvôli novým pravidlám radšej odosiela ponuky len na databázy, u ktorých si je stopercentne istá, že sú úplne v súlade s GDPR.
V niektorých prípadoch došlo k prísnejšiemu nastaveniu kritérií aktivity zákazníkov, prípadne k vylúčeniu niektorých zdrojov kontaktov, kde nebol korektne evidovaný súhlas zákazníka. GDPR tak v niektorých prípadoch viedlo k väčšiemu prečistenie databázy, čo má pozitívny efekt,“ dodáva Petr Cikán z Acomware s tým, že aktuálne sa teda dá povedať, že obchodných oznámení sa síce odosiela menej, ale primárne tým aktívnym používateľom.

Značky: