Aj menšie firmy dnes môžu výrazne zvýšiť ochranu kritických systémov.

Pri počítačoch a bežných IT zariadeniach je postačujúca 5 minútová záloha. Ak už ide o systémy na zálohu a ukladanie dát, tam je potrebná približne 20 minútová doba zálohy, aby sa všetky dáta uložili na disky správne. Záloha kritickej infraštruktúry a ochrana pred výpadkami napájania je dnes kľúčovou otázkou nie len pre veľké koncerny ale aj menšie firmy.

Menšie firmy, malé a stredné podniky majú možnosť siahnuť po riešení, ktoré svojou jednoduchosťou presne kopíruje ich potreby. Zdroje neprerušeného napájania Easy UPS 3S sú v tomto smere ideálnym doplnkom pre spoločnosti vyžadujúce systém, ktorý vedia určitým spôsobom spravovať.

Vo všeobecnosti je možné Easy UPS 3S využívať pri všetkých 3-fázových aplikáciách. Systém Easy UPS 3S vyniká v jednoduchej inštalácii, prevádzky a servise. Bol vyvinutý užívateľsky jednoducho, aby jeho inštalácia, spustenie a manipulácia s ním boli rýchle a intuitívne. Na jeho počiatočné zapojenie je však potrebná prítomnosť servisného technika, hlavne z hľadiska bezpečnosti, správneho umiestnenia systému a jeho pripojenia.

Dizajn radu Easy UPS 3S je špecificky prispôsobený tak kanceláriám, ako aj malým a stredným podnikom. Minimalistický dizajn a kompaktné prevedenie z kvalitných materiálov je ideálnym riešením do menších priestorov.

„Silnou stránkou Easy UPS 3S je dobrý pomer z efektivity, výkonu a ceny. Zariadenia ponúkajú vysokú účinnosť v rôznych prevádzkových systémoch a stavoch. Ich účinnosť je až 99 %  v prevádzkovom stave Eco-mode. To znamená, že šetria náklady na prevádzku týchto systémov z hľadiska nákladov na elektrickú energiu,” hovorí Ján Bohuš, District Manager divízie Secure Power spoločnosti Schneider Electric.

Variácie 3-fázového systému Easy UPS 3S sú v obmedzené výkonovými rozsahmi, ktoré tieto systémy dokážu pokryť, a to v rozsahu od 10 do 40 kVA. Pridaním ďalších batériových modulov si zákazník môže predĺžiť zálohu systémov podľa svojich požiadaviek.

Viac informácií a technické špecifikácie sú k dispozícii na stránke výrobcu