Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vývojom modelu SUSTAINEER (SUSTAINABILITY PIONEER) divízia Mercedes‑Benz Vans opätovne ukazuje, ako by mohla vyzerať trvalá udržateľnosť v distribučnej doprave budúcnosti. Plnoelektrický transportér na báze modelu eSprinter kombinuje množstvo inovatívnych koncepcií, ktoré sú zamerané na dekarbonizáciu celého životného cyklu vozidla, na zníženie spotreby zdrojov a podporu obehového hospodárstva, ako aj na zlepšenie kvality života a pocitu pohody vodiča. Inovácie a technické riešenia zabudované v modeli SUSTAINEER boli navrhnuté tak, aby boli pripravené na sériovú výrobu, a aby sa mohli použiť v budúcich generáciách vozidiel divízie Mercedes‑Benz Vans. Všetky inovácie sa priebežne vyhodnocujú, optimalizujú a dopĺňajú o nové koncepcie.

Inovatívna logistická koncepcia využiteľná v mnohých odvetviach

Divízia Mercedes-Benz Vans teraz prostredníctvom zdokonaleného modelu SUSTAINEER prezentuje efektívnu logistickú koncepciu lokálne CO2-bezemisného doručovania na poslednom úseku trasy. Spoločnosť v kombinácii s berlínskym výrobcom nákladných bicyklov ONOMOTION kombinuje plnoelektrický van s elektrickým nákladným bicyklom, čím vytvára plynulý dodávateľský reťazec. Vozidlo eSprinter sa stáva mobilným mikrodepom. Vopred zabalený tovar v špeciálnych kontajneroch sa priváža k nákladným bicyklom, ktoré prevezmú doručenie až ku vchodovým dverám. Preloženie tovaru na elektrický nákladný bicykel ONO sa uskutoční v priebehu niekoľkých minút. eSprinter vďaka tomu nemá dlhé prestoje a hneď môže pokračovať v jazde – buď k ďalšiemu nákladnému bicyklu, alebo aby sám doručil tovar. Paralelné doručovanie s využitím nákladných bicyklov a plnoelektrických vanov zvyšuje efektivitu a skracuje dodacie lehoty v mestských a vidieckych oblastiach. Inovatívna logistická koncepcia je vhodná pre mnohé odvetvia – od kuriérskych, expresných a doručovateľských služieb cez veľké pekárne a poskytovateľov služieb v oblasti pracovných odevov a prevádzkových textílií až po dodávateľov potravín.

Tandem pozostávajúci z vozidla Mercedes-Benz eSprinter a elektrického nákladného bicykla odľahčuje dopravnú infraštruktúru, skracuje dodacie lehoty aj časy čakania

Zásielky v logistickom centre sa v závislosti od trasy dodávky vopred triedia a kompletizujú do špeciálnych, kolieskami opatrených vymeniteľných kontajnerov ONOMOTION, pomocou plnoelektrického transportéra sa prepravia na miesto odovzdania, kde sa preložia na elektrický nákladný bicykel. Špeciálne kontajnery na kolieskach majú ložný objem viac ako dva metre kubické a užitočné zaťaženie až 200 kilogramov. Kontajnery možno flexibilne konfigurovať na rôzne účely, napríklad na doručovanie balíkov. Model Mercedes-Benz SUSTAINEER prezentuje integrované zdvíhacie rameno, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre tieto kontajnery. Zdvihák kontajnerov pracuje hydraulicky, má zapustené dopravné valčeky a možno ho ovládať elektronicky prostredníctvom ručného vysielača. To umožňuje rýchle, bezpečné a pohodlné nakladanie a vykladanie prepravných boxov. Do nového vozidla eSprinter vo verzii ako skriňová dodávka s vysokou strechou sa vmestia dva kontajnery. Napriek tomu v ňom zostáva dosť miesta na regálový systém umožňujúci prepravu ďalšieho rozmerného tovaru. Regálový systém je kedykoľvek (aj pri naložení kontajnerov) prístupný cez pravé krídlo zadných dverí.

Efektívne doručovanie na poslednom úseku trasy

Plnoelektrický van zastavuje na určených miestach svojej trasy, na ktorých sa kontajnery preložia na elektrický nákladný bicykel ONO. To sa udeje v rámci pár krokov: kontajner na kolieskach sa jednoducho posunie na ložnú plochu nákladného bicykla, kde sa bezpečne upevní. To znamená, že odpadá časovo náročné prekladanie jednotlivých obalových jednotiek. Takisto netreba prenajímať dočasné skladovacie miesto, lebo eSprinter funguje ako mikrosklad. Po niekoľkých minútach môže pokračovať v jazde, aby dodal tovar ďalšiemu elektrickému nákladnému bicyklu ONO v inej mestskej časti alebo dedine, prípadne aby priviezol objemný tovar priamo k jeho príjemcom. Vozidlo eSprinter má preto podstatne menej miest doručenia a menej prestojov pri obrubníku, tzv. Curbside Time. To redukuje intenzitu dopravy, odbremeňuje infraštruktúru a prispieva k novej kvalite života – najmä v mestských aglomeráciách. Okrem toho sa eSprinter rýchlejšie vracia do logistického centra, vďaka čomu môže rýchlejšie absolvovať ďalšiu trasu. Poskytovatelia doručovacích služieb sa takto zaobídu bez mikrodep (malé, decentralizované miesta skladovania a prekládky), čo im umožní, aby za deň doručili viac balíkov, skrátili dodacie lehoty a časy čakania, a tým aj znížili náklady. Medzičasom sa začali prvé rozhovory s poskytovateľmi kuriérskych a doručovateľských služieb, ktorí chcú dosiahnuť, aby sa pri ďalšom vývoji zohľadňovali individuálne potreby tohto odvetvia.

Silné stránky elektrického nákladného bicykla ONO pri doručovaní na poslednom úseku trasy

Vodiči elektrického nákladného bicykla ONO sedia v kabíne chránenej pred poveternostnými vplyvmi a po cyklotrasách sa môžu dostať ku každým vchodovým dverám, pričom sa vyhnú dopravným zápcham a nemusia hľadať parkovacie miesto. To urýchľuje doručenie. Doručovatelia navyše nemusia toľko chodiť pešo. Keďže zásielky sú zabalené v súlade s trasou doručenia, nie je potrebné žiadne hľadanie ani ďalšie triedenie zásielok. Elektrický nákladný bicykel ONO má dojazd až 25 kilometrov a akumulátor s kapacitou 1,4 kWh ponúka pomoc pri rozjazde do rýchlosti 6 km/h. Akumulátor možno vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd. Takže ďalší akumulátor určený na výmenu umožňuje zdvojnásobiť dojazd. Akumulátor možno nabíjať z bežnej zásuvky s ochrannými kontaktmi. Ďalšie výhody: na vedenie nákladného bicykla nie je potrebný vodičský preukaz. To umožňuje flexibilnejšie plánovanie využitia a uľahčuje hľadanie nových zamestnancov. Okrem toho platí, že nákladný bicykel potrebuje podstatne menšiu plochu pre dopravu, čo môže viesť k väčšej akceptácii distribučnej dopravy, najmä v meste.

Vyhrievanie v blízkosti tela a zónová klimatizácia výrazne znižujú spotrebu energie

Divízia Mercedes-Benz Vans spája s modelom SUSTAINEER mnohé inovatívne koncepcie, ktoré sú zamerané na distribučnú dopravu na poslednom úseku trasy. Viaceré z nich sa v súčasnosti intenzívne testujú s cieľom overiť ich možnú pripravenosť na sériovú výrobu. Medzi ne patrí napríklad aj kombinácia vyhrievania v blízkosti tela a zónovej klimatizácie. Testovacia séria v klimatickej komore Mercedes-Benz v Sindelfingene ukázala, že takáto kombinácia na vozidlách eSprinter výrazne znižuje energetickú náročnosť vyhrievania veľkej kabíny vodiča. To má pozitívny vplyv na dojazd elektrických vozidiel. Testovacie usporiadanie ilustrovalo napríklad bežné procesy nastupovania a vystupovania vodiča pri rôznych hodnotách vonkajšej teploty. Pri porovnávaní bola zabezpečená rovnaká úroveň tepelného komfortu vodiča. Rôzne parametre fyzickej pohody boli namerané na rôznych miestach tela. Pri vonkajšej teplote -7 stupňov a porovnateľnom tepelnom komforte sa zistilo, že zónová klimatizácia s vyhrievaním v blízkosti tela spotrebuje približne o 25 % energie menej ako pri konvenčnom vyhrievaní prostredníctvom okolitého vzduchu. Pri teplote +5 stupňov Celzia sa spotreba energie znížila približne o 50 percent. Okrem toho sa zistilo, že po zastavení vozidla s cieľom vykládky tovaru nedošlo až k takému rýchlemu ochladeniu interiéru v dôsledku otvorenia a zatvorenia dverí. Vyhrievacie plochy v priestore pre nohy, na dverách vodiča a na obložení stĺpika riadenia zostávajú teplé. To zvyšuje komfort pri nastupovaní do vozidla. Súčasne treba spomenúť aj vyšší akustický komfort. Keďže sa vyhrieva len oblasť okolo vodiča a nie celý interiér, ventilátor klimatizácie môže byť v chode na nízkom stupni. Funkcia predklimatizovania dokáže už aj počas nabíjania zabezpečiť ochladenie alebo vyhriatie vozidla, takže na začiatku jazdy bude k dispozícii úplne nabitý akumulátor. To má tiež pozitívny vplyv na dojazd.

Predný modulový filter v modeli SUSTAINEER znižuje emisie jemného prachu o 55 percent

Ďalším sľubným riešením v modeli SUSTAINEER je aj filter jemného prachu, ktorý je integrovaný do predného modulu. Bol vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Mann+Hummel, ktorá je špecialistom na filtráciu, a je určený na ďalšie obmedzenie znečisťovania jemným prachom v dôsledku oderu pneumatík, bŕzd a asfaltu. V pilotnom projekte trvajúcom viac ako jeden rok sa účinnosť tohto inovatívneho filtra potvrdila v reálnej prevádzke. Rakúska pošta v Grazi ním vybavila dve vozidlá eSprinter zo svojho vozového parku. Obidve vozidlá v čase od augusta 2022 do novembra 2023 najazdili spolu cca 36 500 kilometrov. Každé z nich najazdilo denne priemerne 50 kilometrov a v rámci asi 100 zastávok doručilo 160 balíkov. Ak bol ventilátor počas státia vozidla, pri nakladaní a pri jazde rýchlosťou nižšou ako 35 km/h nepretržite zapnutý, filter predného modulu sa v bezprostrednej blízkosti vozidla postaral o 55-percentné zníženie emisií jemného prachu s veľkosťou častíc do 10 mikrometrov (PM10). Vyhodnotenie ukázalo, že 35 % zachytených emisií častíc PM10 boli priame emisie vozidla. 61 % zachytených častíc pochádza z odierania vozovky a opätovného zvírenia častíc jemného prachu. Účinnosť filtrácie sa ďalej zvyšuje v dôsledku väčšieho znečistenia okolia časticami jemného prachu. To znamená, že v mestských oblastiach s horšou kvalitou ovzdušia možno odfiltrovať ešte väčšie množstvo jemného prachu. Pilotnému projektu sa podarilo potvrdiť spoľahlivosť filtračného systému, pričom sa vylúčil jeho negatívny vplyv na vozidlá a na distribučnú prevádzku. Projekt vedecky podporil Ústav životného prostredia, energetiky, techniky a analytiky (IUTA) v Duisburgu.

Mercedes-Benz SUSTAINEER demonštruje dôslednú realizáciu trvalo udržateľnej obchodnej stratégie

Všetky technické riešenia a koncepcie zabudované v modeli SUSTAINEER sú navrhnuté tak, aby boli pripravené na možnú sériovú výrobu s cieľom ich využitia v budúcich vanoch Mercedes-Benz. K nim patria solárny panel na streche, konštrukčné diely vyrobené z recyklovaných materiálov alebo mobilizačné sedadlo pre vodiča. Ustavičné zdokonaľovanie technologického nosiča je dôkazom dôslednej implementácie trvale udržateľnej obchodnej stratégie spoločnosti. Do roku 2039 má byť celý vozový park nových komerčných aj súkromných vanov CO2-neutrálny, a to na všetkých úrovniach tvorby hodnoty a v rámci celého životného cyklu. Najdôležitejšími pákami na dosiahnutie tohto cieľa sú elektrifikácia vozového parku, intenzívne využívanie recyklovaných materiálov, ako aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe a pri nabíjaní vozidiel. Divízia Mercedes-Benz Vans už ponúka plnoelektrickú verziu každého komerčného aj súkromného vanu. Očakáva sa, že do roku 2030 budú tieto vozidlá predstavovať viac ako 50 % celkového odbytu. Od roku 2022 platí, že vlastné výrobné závody spoločnosti sú bilančne CO2-neutrálne. Cieľom divízie Mercedes-Benz Vans je ponúkať tie najžiadanejšie vany a služby, pričom chce byť lídrom v oblasti elektrickej mobility a digitálnych zážitkov.

Značky: